Suomi 100v. Pikkukoululaiset asialla

Retki Lohjan museolle 1.2.jossa tutustumme mm.vanhoihin valokuviin sekä otamme keskustassa kuvia samoista paikoista. Vertaillaan koulussa kuvia ennen - nyt. Oppilaille annetaan etukäteen ohjeet still- kuvien kuvaamiseen kamerakynäpedagogiikkaa noudattaen.

Käynti museolla Pedagogiossa, jossa kuulemme museohiiren tarinoita vanhasta Lohjasta. Käymme myös Pyhän Laurin kirkossa.

Credits:

Created with images by josef.stuefer - "midnight sun" • IK's World Trip - "IMG_2591"

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.