I'm fern jarumon jai-aree 5704600001

WHO I AM ?

ที่เลือกใช้ฟรอนต์นี้เพราะอ่านง่าย และมีความชอบส่วนตัว เกี่ยวกับสีที่นำมาใช้ เลือกสีดำเป็นตัวหนังสือ เพราะอยากให้ไปโทนเดียวกัน

น้องไข่

ผลงานนี้เป็นครั้งแรกที่ใช้ Adobe InDesign ค่ะ ไม่เคยใช้โปรแกรมนี้มาก่อน แต่พอทำๆไปเรื่อยๆก็สนุกดีค่ะ ถึงจะออกแบบมาไม่ค่อยสวย แต่ก็ตั้งใจทำมากๆเลยนะคะ ตอนนี้พอจะเข้าใจวิธีการใช้บ้างแล้วค่ะ จะหมั่นฝึกฝนไปเรื่อยๆนะคะ :)

About my favorite

ผลงานนี้เป็นชิ้นที่4 ที่ได้ศึกษาการใช้โปรแกรมในห้องนั้น หนูเลือกทำเกี่ยวกับ สุนัขพันธ์ปั๊ก(PUG) เนื่องจากมีความชอบเป็นส่วนตัว ภายในชิ้นงานก็จะมีข้อมูลของสุนัขพันธ์นี้ พร้อมวิธีการเลี้ยงดู การเลือกใช้ฟร้อนต์จะเลือกใช้ฟร้อนต์ที่อ่านง่าย เป็นฟร้อนต์มีหัว การเลือกใช้สี จะใช้สีไม่มาก เนื่องจากหนูกลัวการที่ใช้สีในการทำงานที่มีข้อมูลและรูปภาพเยอะ อาจจะทำให้สีของพื้นหลังดึงดูดสีของรูปภาพและทำให้ความน่าสนใจของข้อมูลที่เราจะทำให้เห็นนั้นหายไป เลยไม่ได้ใช้สีมาก งานชิ้นนี้ได้แรงบันดานใจมาจาก THE DOG ค่ะ

กิจกรรมรณรงค์ POSTCARD

กิจกรรมรณรงค์ออกแบบpostcardครั้งนี้ เป็นการใช้ผลงานร่วมกันได้2วิชา การออกแบบในงานpostcardนี้ใช้ฟร้อนต์ที่อ่านง่าย และมีขนาดตัวหนังสือค่อนข้างใหญ่ ทำให้สามารถมองเห็นได้ชัดขึ้น พื้นหลังเลือกสีขาว เนื่องจากเป็นภาพรณรงค์ในหัวข้อ รักษาความสะอาดภายในห้องน้ำค่ะ สีขาวนั้นมีความหมายที่สะอากและบริสุทธิ์ จึงนำสีขาวมาใช้ในconceptงานนี้ค่ะ ภาพประกอบนั้นยังไม่ดีเท่าที่ควร เนื่องจากต้องทำตามหัวข้อที่อาจารย์บอก สมาชิกในกลุ่มจะต้องอัดกันเข้าไปอยู่ในเฟรมภาพ ซึ่งมันมีความยากมากสำหรับขนาดห้องน้ำที่เล็กขนาดนี้ แต่ละสมาชิกกลุ่มจะแบ่งแยกการถ่ายภาพกันไปคนละหัวข้อ ถึงผลงานจะออกมาไม่ดีพอ แต่ก็สนุกมากค่ะ

OUTSIDE
INSIDE

ผลงานชิ้นนี้คือ การออกแบบแผ่นพับนิเทศศาสตร์ เป็นผลงานชิ้นสุดท้ายที่ได้ใช้Program InDesign ในชั่วโมงเรียน ถ้าเปรียบเทียบกับการใช้ครั้งแรกแล้ว ครั้งสุดท้ายจะคล่องและยากกว่า เพราะแรกๆจะเป็นแค่การใช้ออกแบบธรรมดาพื้นฐานเท่านั้น แต่ยิ่งเรียนไปมากๆก็จะยิ่งได้ความรู้มากเพิ่มขึ้นเท่านั้น หลังจากนี้หนูจะนำความรู้ไปใช้และนำไปปรับปรุงฝีมือให้ดียิ่งขึ้นไปค่ะ :)

รูปโปรเตอร์รณรงค์การรักษาความสะอาดภายในห้องน้ำ
OUTSIDE
INSIDE

งานชิ้นสุดท้ายนี้เป็นงานออกแบบแผ่นพับประกอบพิธีการแถลงข่าวรณรงค์ในภาควิชาอื่นๆ ซึ่งหนูได้นำความรู้ที่อาจารย์สอน ไปต่อยอดสร้างผลงานขึ้นมา และนำไปประยุกต์ใช้เข้าด้วยกัน

สุดท้ายนี้ขอบคุณอาจาย์อายมากๆนะคะ ที่ให้ความรู้แก่หนูและเพื่อนๆ ขอบคุณอาจารย์มากๆค่ะ

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.