biking by ez jaga mål

Hej, det är jag som är Eszter. Denna säsong blir min fjärde på cykel och det är ett gäng lopp i långloppscuppen i kalenderna. Jag trivs MEST på en mountainbike, när det rasslar skönt i gruset, och undviker bilvägar så långt det går. Varje år utmanar jag mig extra genom slingriga skogsstigar och det är en skön känsla när adrenalinet pumpar när gränserna töjs i vad jag vågar. Downhill likaså, fort ska det gå, gärna slingrigt och snart vågar jag lyfta lite mer från marken. Vem vet. I år ska gränserna, både tidsmässigt och svårighetsmässigt utmanas rejält. Uthålligheten kommer från många inomhuspass, även som spinninginstruktör på Friskis. Förra året tänkte jag - kan man verkligen blir riktigt riktigt bra efter 40? Sen dess växte hornen ut. Så nu kör vi - jag ska göra allt för att inspirera dig, mig själv och med det menar jag, hur jag tränar, vad jag äter, och framförallt, hur jag tänker.

Kan man blir riktigt riktigt bra efter 40?

Följ mig på instagram: bike_by_ez

Credits:

Fotograf Eszter Simone

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.