Loading

De Schoolweetjes Nummer 5 || 11 september 2020

Nine-eleven

Deze datum, 11 september blijft in ieders herinnering die de beelden van de aanval op de Twin Towers heeft gezien. Negentien jaar geleden. Veel New Yorkers zijn pas jaren later gaan kijken hoe Ground Zero er uitzag toen de herbouw van de Freedom Tower (zie bovenstaande foto) al was gestart. De emoties zaten te diep om eerder te gaan kijken. Daar op de kop van Manhattan staat het imposante gebouw en herinneren de laaggelegen waterbakken met de namen van de slachtoffers aan de plek waar de torens stonden. Toen was het een dinsdag en vandaag valt deze datum op een vrijdag. De herinnering komt toch op. Nu starten we met De Schoolweetjes.

De Corona-beslisbomen

Nu het eind van de zomer nadert is de kans op verkoudheid weer groter geworden. Wij hebben twee weken geleden de beslisbomen naar de ouders/ verzorgers gestuurd. Deze zijn voor u en ons leidend of kinderen naar school mogen. Hier de link naar de beslisbomen.

Veiligheid

Graag willen wij uw aandacht vragen voor het niet keren van de auto op de wegen rondom school en het beperken van de snelheid. We horen van meerderen dat dit gevaarlijke situaties met zich meebrengt. Er fietsen en lopen ook kinderen in deze zone.

Verder verzoeken wij u om bij het halen en brengen van de kinderen echt op 1,5 meter van volwassenen te blijven. Dat is niet altijd gemakkelijk. Als we er allemaal alert op zijn dan komt dat ook ieders veiligheid ten goede.

Studiedag

Insights werkt met kleuren, elke kleur is in meer of mindere mate in ieder mens waarneembaar.

Gisteren hebben we met het team een studiedag gehad in samenwerking met Marc Oonk. Het onderwerp is team- en schoolontwikkeling. Hoe kunnen we elkaars sterke punten nog beter inzetten in onze school. Elk teamlid heeft al eerder een Insightsprofiel gekregen waar op de sterke en minder sterke punten staan beschreven in een persoonlijk verslag. WE hebben gisteren een boeiende en leerzame dag gehad.

Scholencross en Hockey Fun Games

In de schoolkalender ziet u staan dat komende week de Scholencross en Hockey Fun Games gehouden zouden worden. Ook deze 2 activiteiten zijn n.a.v. de Coronacrisis afgelast.

Fietscontrole

Donderdag 24 september

Op donderdagmorgen 24 september gaan de fietsenmaker en de verkeersouders de fietsen van de leerlingen van de groepen 3 t/m 8 controleren op een groot aantal punten. We denken dat het goed is dat u dat zelf nu al doet zodat als er iets mankeert aan de fiets van uw kinderen, u dit zelf repareert of dat u dat laat doen.

Een handleiding om thuis te gebruiken.

De controle vindt plaats op het kleuterplein. We zijn er heel alert op dat de fietsenmaker en de verkeersouders op 1,5 meter van elkaar blijven. Ook houden zij 1,5 meter afstand van de leerlingen. De fiets wordt neergezet op een gemarkeerde plek en de fietsenmaker loopt er naar toe. Vervolgens vindt de controle plaats. De controlekaart wordt ingevuld en de sticker wordt al dan niet geplakt. Dan pas mag de leerling de fiets weer ophalen.

Zending

Afgelopen vrijdag hebben de kinderen een bedrag van € 33,30 meegenomen. Alle gevers hartelijk dank!

Kind op maandag

"Luister je wel?", is een vraag die we soms aan onze kinderen of misschien zelf wel aan onze partner stellen. Mozes heeft tegen God gezegd dat hij niet goed uit zijn woorden kan komen. Maar dat blijkt niet het probleem te zijn: het probleem is dat de farao niet wil luisteren. Daarom komen er tien zware plagen in het land Egypte. Uiteindelijk trekt het volk in een donkere nacht weg uit Egypte. Er wordt gelezen uit Exodus 7 - 10 en 12: 29-42.

De kleuters horen de verhalen van 'Abraham en Lot' en 'Abraham helpt Lot'. 

Ritmische gymnastiek

Fysion verzocht ons om onderstaande informatie op te nemen in onze nieuwsbrief. Wellicht een mooie sport voor uw zoon of dochter?

Tegeltjeswijsheid

Verwar geluk niet met gelike.

Loesje weet wat het verschil is. Laat je geluk niet van gelike afhangen.

Weekend

Vandaag 20 graden, morgen 19 en zondag 22 graden. Dinsdag wordt zelfs 30 graden aangegeven. Mooie vooruitzichten om het weekend en straks de nieuwe week in te gaan. We wensen u een heel fijn en ontspannen weekend. Met vriendelijke groet, het team van de Prinses Marijkeschool.

Created By
Team Prinses Marijkeschool
Appreciate

Credits:

Created with an image by Guzmán Barquín - "Scratching the sky" Freedom tower NYC en Prinses Marijkeschool