First Class Yacht Service yacht brokers

Drimmelen Yacht Center

De Koninggroep
LAAT de mensen Interactief JACHTEN verkennen met een sterk Return on investment
de juiste emotie

KLANTEN LOPEN INTERACTIEF DOOR JACHTEN MET EEN ZEER HOGE BELEVINGSGRAAD.

Mooi overzicht

Naast een handig menu waarbij direct naar een willekeurige ruimtes kan worden genavigeerd en rond kan worden gelopen, voegen we plattegronden toe. Deze maken we interactief. Via de plattegronden kom je weer snel in ruimtes die worden gekozen.

Plattegronden
de beste prikkel

Klanten ervaren alsof ze er echt zijn

Navigeren

Op iedere plaatst verschijnt er waardevolle informatie waarbij klanten geïnspireerd worden en geprikkeld raken om een jacht in werkelijkheid te komen bezichtigen. Klanten die komen kijken zijn nu echt geïnteresseerd.

Informatieblokken

Daarnaast zijn deze jachten te zien met virtual reality. Want hiermee wordt de beleving vele malen groter. En dat is iets, zo vinden wij, wat ieder gerespecteerde jacht verdient.

virtual reality
virtual reality

Maar ook je eigen social media stoppen we in deze beleving zoals in het voorbeeld hieronder. Facebook verschijnt na een klik rechts uit het beeld waarbij er direct kan worden gepost. Maar ook YouTube en Twitter kunnen worden geïntegreerd. Al deze kanalen worden door ons gesynchroniseerd waardoor berichten direct te zien zijn.

Facebook geintegreerd
Gemiddelde bezoekerstijden zijn door onze interactieve belevingen 5,5 minuut

.

.

Een sterk return on investment

Naast dat we een hele mooi presentatie bieden is het systeem erachter zeer belangrijk. Wij kunnen de interactieve beleving zeer waardevol voor jullie maken.

  • Naast de technische ondersteuning zorgen we ervoor dat de systemen regelmatig wordt geupdate
  • Voor jullie server geen belasting
  • Synchroniseren we de social media's binnen de beleving
  • Zijn de de nieuwe geposte berichten direct te zien
  • We zorgen voor monitoring en ROI (return on investment)
  • Je hebt onbeperkte aanpassingsmogelijkheden op de infoblokken
  • Koppeling aan jullie Google analytics
  • en nog veel meer

Iedere maand een mooi klantoverzicht

Maandelijks klanten overzicht

.

Informatieblokken onbeperkt aanpassen

We passen direct zaken aan welke we nog commercieler kunnen wegzetten

NAAST ONZE EIGEN ERVARING EN KENNIS gebruiken technieken en now how onderandere van Google. DAT KUNNEN WE DOEN OMDAT WE AL JAREN VERTROUWDE PARTNER ZIJN.
Partner
vOOR ONZE INTERACTIEVE BELEVINGEN ZIJN GEEN INVESTERINGEN VEREIST MAAR SLECHTS alles voor EEN vast maandbedrag

.

.

Laten we samen gaan werken!

Toine Roks +31 (0)6 24 570 006

Created By
Toine Roks
Appreciate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.