PRIMALUX Bröllopsfotograf

Vi har flyttat till den här sidan - Primalux Bröllopsfotograf

Mitt namn är David. Jag kommer från Irland men bor nu i Dalarna med min fru Annika och vår fantastiska son Rune. Släng in en galen hund (Lola) och en katt (Ulf) så har ni min underbara familj.

Jag älskar att fånga ögonblicken på mitt egna kreativa sätt, genom att blanda konstnärliga uttryck och dokumentärfotografi skapar jag en serie bilder som förhoppningsvis kommer att tala för sig själva, och ge er lyckliga minnen för många år framöver.

Ett stort tack till alla par som har gett mig förtroendet och tillåtit mig att fånga deras speciella dag.

Vi utgår ifrån Dalarna, men arbetar inom hela Sverige.

Kunderbjudande: Fram till sista mars 2017 erbjuder jag 10% rabatt på alla bröllopspaket.

Kontakt: primaluxfotografi@gmail.com

Utställning: "Rune o Morfar" - "Car enthusiasts of Sweden"

Upphovsrätt/copyright:

Alla fotografier tagna av David Connaughton/PRIMALUX skyddas av upphovsrätten, och får inte reproduceras på något sätt, utan tillstånd av fotografen.

Credits:

David Connaughton / Primalux Fotografi

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.