Loading

ANews Buletinul informativ lunar al Agentiei Nationale pentru Programe Comunitare în Domeniul Educatiei si Formarii Profesionale

Serie nouă (III). Nr. 130, noiembrie 2018

În cuprins: Știri. Evenimente. Perspective de învățare: Lansarea Corpului European de Solidaritate – Conferința națională „Învață și dă mai departe ... povestea Erasmus+“ — Exemple de bună practică recunoscute de Comisia Europeană: Medlang – Cursuri online cu suport video în domeniul îngrijirii paliative și comunicării medicale — 100 idei pentru Viitorul Digital: oportunități și provocări pentru o nouă Europă  Învățământ universitar în Erasmus+: Mobilitățile noastre Erasmus ... în tandem (IV) Educație și formare profesională în Erasmus+: Tehnicieni mecatroniști români. Standarde europene Săptămâna VETTineret în Erasmus+: Ideas Ark – curs internațional de educație antreprenorială — Eurodesk România te informează  Multilingv. Multicultural: Certificatul lingvistic european 2018 Publicațiile Eurydice: Învățământul obligatoriu în Europa – 2018/2019; Planificarea timpului de instruire în învățământul primar și secundar general în școlile europene – 2018/2019

Știri. Evenimente. Perspective de învățare

Lansarea Corpului European de Solidaritate

Sâmbătă, 10 noiembrie, a avut loc evenimentul de lansare al Corpului European de Solidaritate la Casa Tineretului din Baia Mare – Capitala Tineretului din România. Alături de sutele de tineri și organizații de tineret prezente s-au aflat Cătălin Cherecheș, primarul orașului Baia Mare, Monica Calotă, Directorul Agenției Naționale pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale, Andrei Popescu, coordonatorul Corpului European de Solidaritate, Mihai Dragoș, președintele Consiliului Tineretului din România, precum și reprezentanți ai autorităților locale și ai organizațiilor locale care au derulat programe de voluntariat.

Corpul European de Solidaritate completează în mod eficient posibilitățile de finanțare europene dedicate tinerilor precum Erasmus+. Pe de o parte oferă posibilitatea de finanțare a activităților de voluntariat și la nivel național, alături de cel european. Pe de altă parte aduce o componentă nouă de experiență profesională prin locuri de muncă și internship-uri atât în România cât și în Europa” a precizat Monica Calotă, director al Agenției Naționale pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale, instituția care gestionează programul în România și organizează acest eveniment de lansare.

La nivel european, Corpul European de Solidaritate beneficiză de 340 milioane de euro până în anul 2020 pentru a implica un număr de 100 000 de tineri în activități de voluntariat, stagii de internship sau stagii de experiență profesională și în initiative locale de solidaritate.

Evenimentul s-a desfășurat în cadrul Summitului Tinerilor, cel mai important eveniment de învățare, dezbatere și celebrare al mișcării de tineret din România. Lansarea a fost precedată de trei ateliere dedicate programului pentru ca participanții să cunoască oportunitățile acestui program.

Învață și dă mai departe ... povestea Erasmus+

Pe 1 și 2 noiembrie 2018, Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale (ANPCDEFP) a organizat evenimentul național de valorizare cu tema „Învață și dă mai departe!“. Conferința a pus accent pe practicile de succes, finanțate de Comisia Europeană, prin Programul Erasmus+, în domeniile educației școlare, formării profesionale, educației adulților și tineretului, în perioada 2014-2018.

Peste 200.000 de români au beneficiat în ultimii patru ani de Programul Erasmus+ și au participat la 2.379 de proiecte de mobilitate, 1.575 de proiecte de parteneriat strategic și 39 de proiecte de dialog structurat, finanțate de Uniunea Europeană.

Programul E+ este gândit să asigure deschiderea europeană necesară, schimbul de informații profesionale și creșterea standardelor de pregătire pentru un număr mare de tineri și adulți europeni. România a folosit din plin programul, având o rată de absorbție a fondurilor de 98,7%”- a declarat Monica Calotă, directoarea Agenției.

Pentrul anul 2019, bugetul alocat României pentru Programul Erasmus+ este de peste 81 de milioane de euro, mai mult de jumătate dintre aceștia fiind direcționați pentru sprijinirea învățământului universitar, peste 39 milioane de euro. De asemenea, în cadrul parteneriatelor strategice, educația școlară va beneficia de un buget de 12,5 milioane de euro.

Efectele parcurgerii unor proiecte Erasmus+ sunt vizibile în dezvoltarea partenerilor noștri - atât la nivelul instituțiilor și organizațiilor cât și la nivel individual. De la factorii subiectivi – privind deschiderea și înțelegerea proceselor – până la cei obiectvi, care au în vedere creșterea numărului de tineri implicați și a calității activității lor profesionale. Sperăm că aceste rezultate să convingă cât mai multe școli și organizații să se înscrie în program și să dezvolte proiecte. Avem încă destule probleme de rezolvat, resurse sunt, și ar fi păcat să nu le folosim cât mai larg și mai divers.” – concluzionează Monica Calotă.

Evenimentul național de diseminare a rezultatelor proiectelor finanțate prin Programul Erasmus+, în perioada 2014 - 2018, s-a bucurat de prezența a peste 200 de participanți, din domeniile educației școlare, formării profesionale, educației adulților și tineretului. Agenda acestuia a inclus prezentări de proiecte și a facilitat interacțiunea între parteneri, schimbul de idei și conturarea unor parteneriate ulterioare pe tematici dintre cele mai diverse – de la includere și protecția mediului, până la gaming și dezvoltare comunitară.

Exemple de bună practică recunoscute de Comisia Europeană

Medlang – Cursuri online cu suport video în domeniul îngrijirii paliative și comunicării medicale

Palliative Care MOOC (MedLang), reprezintă un parteneriat european derulat în perioada septembrie 2014 – august 2017, la care au luat parte 9 instituții din patru ţări europene: România, Belgia, Italia și Spania. Partenerii s-au implicat în susţinerea inovării prin intermediul Erasmus+, adresându-se îngrijirilor paliative, activități determinate de îmbătrânirea populației, în contextul creșterii duratei medii de viață, dar și creșterii numărului pacienților cu boli cronice și al celor în faze terminale.

Asociată progreselor impresionante din științele medicale în direcții de vârf — genetică, cercetare în domeniul transplantului de organe etc. –îngrijirea bolnavilor în perioada de final a vieții acestora a devenit o prioritate strategică în multe sisteme europene de sănătate. În acest context, apare ca extrem de importantă asigurarea pregătirii profesionale a tuturor celor implicați în acest tip de îngrijiri, ceea ce ar permite îmbunătățirea calității vieții pacienților. Elemente precum demnitatea și respectul datorate ființei umane și un registru adecvat de comunicare sunt componente care reunesc optim abordările medicale bazate pe dovezi și tehnologia medicală modernă cu maniera inovatoare de achiziție a cunoștințelor și deprinderilor profesionale.

Proiectul MedLang oferă o abordare interdisciplinară (medicină și comunicare în 6 limbi europene) a domeniului medicinei paliative, propunând atât unui public specializat (format din studenți, rezidenți, medici, asistenți medicali), cât și unor interlocutori laici, activ implicați (pacienți, familiile acestora) informația potrivită și aliniată ultimelor cercetări în domeniul investigat, pentru 20 de proceduri esențiale din medicina paliativă, selectate de parteneriatul internațional al proiectului ca fiind de maximă relevanță pentru cei ce se ocupă de domeniul îngrijilor paliative, fie instituțional, fie în mediul familial.

Cursurile MedLang s-au implementat în formarea și evaluarea studenților medicinişti de anul III ce studiază îngrijirile paliative în Universitatea de Medicină și Farmacie ,,Grigore T. Popa” din Iași (aprox. 800 de studenți în fiecare an).

Organizaţia profesională a asistenţilor medicali şi moaşelor din România (OAMMR) a preluat utilizarea resurselor MedLang.

Institutul de Oncologie Iaşi şi Asociaţia Naţională de Îngrijiri Paliative (ANIP) din România au inclus MedLang în educația pe care o organizează.

14 noi instituții au semnat acorduri de colaborare pentru utilizarea resurselor proiectului (universităţi medicale, şcoli medicale, centre medicale şi spitale, centre educaţionale şi rețele internaționale).

Continuarea promovării resurselor MedLang prin distribuirea de Manuale lorrealizate, participarea în Conferințe internaționale sau emisiuni TV de specialitate.

Proiectul MedLang este prezentat pe Erasmus+ Project Results Platform şi a fost selectat ca model de bună practică.

În anul 2018, proiectul MedLang a obţinut Certificatul Lingvistic European (European Language Label).

Medlang în cifre

 • Cercetare specializată în domeniul îngrijirii paliative (interviuri cu 811 factori de decizie, directori de spitale, specialişti în medicină, studenţi, pacienţi și familiile acestora din 4 ţări europene).
 • Ghid de proceduri operaţionale în medicina paliativă (20 de proceduri medicale prezentate etapă cu etapă).
 • Materiale video cu simulări de manevre medicale (20 de materiale educaționale - clipuri video capturând simularea/practica reală a procedurilor medicale în îngrijirea paliativă; 50 de ,,actori” implicaţi – studenţi şi personal medical).
 • Materiale didactice pentru dezvoltarea competenţelor lingvistice în domeniul medical (120 de unități lingvistice de învățare a limbilor străine pentru domeniul medical; 6 limbi străine (EN, RO, FR, ES, IT, DT)

MOOCs – Cursuri online

 • Manualul trainerului – paliație și comunicare medicală (Ghid disponibil online și publicat în 319 exemplare)
 • Activitate de învăţare la nivel internațional pentru traineri (15 participanţi, 5 zile de formare)
 • Activitate de învăţare la nivel local în 4 ţări pentru formabili (10 runde de activităţi de formare pentru studenţi, peste 170 de participanți).

100 idei pentru Viitorul Digital – oportunități și provocări pentru o nouă Europă

În bucla noastră de prieteni, reali sau virtuali, tehnologia și online-ul au devenit parte din cotidianul nostru. Pentru mulți dintre noi este aproape imposibil să ne imaginăm o viață în care să nu ne conectăm zilnic la cel puțin 1-2 rețele de socializare sau să nu verificăm 1-2 surse de informare – entertainment. În aceeași buclă, de ceva vreme, am început să întrezărim imensitatea oportunităților oferite de noile tehnologii dar și să ne preocupăm de probleme precum fenomenul “fake news” (dezinformare) sau de schimbările generate de noile tehnologii si automatizare pentru piața muncii.

Paradoxurile societății digitale

La o primă vedere această buclă la care ne raportăm este foarte numeroasă, fiind confirmată și de statistici care ne arată că 90% din tinerii până în 35 de ani folosesc internetul zilnic, respectiv aprox. 80% din întreaga populație europeană. Aproape că am putea spune că am trecut deja la o societate a cetățenilor digitali. Cu toate acestea realitatea este foarte diferită.

În timp ce accesul la internet a devenit aproape un bun universal (fără a fi încă gratuit), modul în care beneficiem de oportunitățile oferite de acesta este însă foarte diferit. Astfel, descoperim cu îngrijorare că 44% din toți cetățenii UE nu au competențe digitale de bază (peste 70% în România!). Și dacă totuși vă gândiți că problemele sunt cu populația mai învârstă și nu cu tinerii, iată câteva date despre cum cei din urmă (până în 30 de ani) folosesc internetul și calculatorul:

44% din totalul cetățenilor UE nu au competențe digitale de bază (peste 70% în România!).

Aceste date ar trebui să ne preocupe cu atât mai mult cu cât în viitorul apropiat se anunță că 9 din 10 locuri de muncă vor necesita competențe digitale și până în 2020 peste 5 milioane de locuri de muncă vor fi înlocuite de automatizare. În plus, conform unei prognoze a MIT (Massachusetts Institute of Technology), se estimează că, în 40-50 de ani, roboții vor reuși să aibă capacitatea de a realiza majoritatea sarcinilor specifice astăzi oamenilor.

Un viitor digital pentru cetățeni digitali

Discuția despre noua lume digitală este însă mult mai complexă, ea nu îi vizează doar pe tineri - deși ei sunt primii care îmbrățisează noile tehnologii, ci vizează o transformare la scară largă cu implicații în toate dimensiunile unei societăți și pentru toți actorii implicați în viața cetății. Astăzi când vorbim de competențe digitale nu vorbim doar despre programatori, ci vorbim în egală măsură de cetățeni informați și educați care au acces la noi instrumente digitale (servicii digitale publice sau private), care au încredere în acestea și le folosesc responsabil.

În procesul de transformare digitală, alături de cetățeni, instituțiile și antreprenorii joacă un rol decisiv, aceștia fiind cei care trebuie să ofere soluții digitale pentru tot ce înainte era gândit exclusiv offline. În acest sens, comunitatea Digital Citizens Romania s-a alăturat anul acesta Comisiei Europene pentru cea de a doua ediție a EU Datathon, o competiție de soluții digitale bazată pe (re)utilizarea datelor deschise, disponibile atât la nivel european cât și la nivel național, cu scopul de a genera noi servicii digitale. Acest gen de competiții (hackathons) fiind adesea utilizate pentru a rezolva probleme specifice ale societății prin abordări tehnologice inovatoare, aducând împreună persoane cu pregătiri în domenii variate. Printre soluțiile câștigătoare la această ediție a EU Datathon se numără aplicații în medicină, alimentație, achiziții publice, transparența legislației etc.

Contribuția ta la: 100 de idei pentru Viitorul Digital

Cu toate evoluțiile actuale trebuie să recunoaștem totuși că întregul proces de transformare digitală este încă la început, atât în România cât și în Europa, multe inițiative fiind încă la nivel experimental. Pentru a putea să beneficiem cu adevărat de oportunitățile unui viitor digital este necesară o implicare în momentele cheie. Anul 2019 oferă ocazii excepționale cetățenilor români – tineri, formatori, lucrători de tineret, antreprenori sau decidenți – de a se implica activ în conturarea unui viitor digital. Alegerile europene, Președinția Română la Consiliul UE și Agenda UE post 2020 sunt momentele cheie care vor influența dezbaterea publică.

În acest context, în pregătirea acestor momente, comunitatea Digitial Citizens Romania deschide în noiembrie 2018 o platformă de dialog între cetățenii digitali români, experți europeni, decidenți politici și reprezentanți ai mediului de afaceri, prin organizarea unei serii de acțiuni:

 1. Competiția online – 100 idei pentru viitorul digital, deschisă tuturor celor care vor să propună soluții pentru viitorul digital. Cele mai populare idei vor fi invitate să fie susținute în timpul evenimentelor regionale Viitorul Digital, urmând să fie premiate în cadrul Forumului național (București, 13 decembrie).
 2. Conferințele regionale Viitorul Digital și atelierele de competențe digitale (powered by Google Atelierul Digital) organizate în:
 • Timișoara, 29 noiembrie

3. Forumul Viitorul Digital (București, 13 decembrie)

Conturarea viitorului digital este strâns legată de viitorul Europei. Ambele depind de o abordare strategică și presupun reunirea eforturilor tuturor celor interesați. Astfel, vă invităm în comunitatea Digital Citizens Romania unde ne propunem ca împreună să: Gândim digitalizarea, Reunim expertiza, Provocăm inovarea!

Mai multe:

Învățământ universitar în Erasmus+

Mobilitățile noastre Erasmus ... în tandem (IV) –

Un final de mobilitate, un viitor promițător!

În încercarea de a aduce Erasmus+ mai aproape de cei interesați și de a evidenția toate oportunitățile pe care un student le poate avea pe parcusul desfășurării unei mobilități, articolele din această secțiune ilustrează experiențe trăite ”în timp real” și povestite chiar din mobilitate. Corespondentele noastre Erasmus+, Mădălina – Cristina Anagnoste și Gabriela – Alexandra Florea, colege în cadrul Facultății de Drept și Științe Administrative din cadrul Universității Ovidius din Constanța, își desfășoară în același timp mobilitățile de practică de 2 luni în Madrid (Spania). Haideți să aflăm care sunt gândurile lor la final de mobilitate și după întoarcerea în România.

Gabriela: Madi, astăzi am trecut prin bucătărie și m-am uitat pe calendarul de pe perete mai lung decât am făcut-o de când am ajuns în Madrid. Realizez că mâine intrăm în ultima săptămână de mobilitate și capul îmi este invadat de toate lucrurile pe care le-am trecut pe lista mea de “Things to do during my first Erasmus” și pe care încă nu am reușit să le bifez.

Mădălina: Într-adevăr, și eu mai am multe locuri de vizitat. Probabil mai mult de jumătate din câte mi-am propus pe durata mobilității. Încercăm până la finalul stagiului să bifăm tot ce avem pe listă? Poate chiar să adăugăm altele noi? Văd că și pe lista ta se regăsește nebifat un spectacol de Flamenco!

Gabriela: Și plimbarea cu telefericul din Casa de Campo! Și plimbatul prin superba pădure descoperită recent la jumătate de oră de cartierul nostru. Și să nu uit de dansatul pe Gran Via, chiar dacă tango-ul ar fi cam îndrăzneț pentru mine în acest moment. La fel, să nu uităm de oameni - de noii noștri prieteni pe care ni i-am făcut în mai puțin de 2 luni petrecute aici. Trebuie să profităm din plin în ultima săptămână de timpul petrecut alături de cei care ne-au inspirat cel mai mult!

Mădălina: Iată ca zilele trec și plecarea noastră se simte din ce în ce mai aproape. Am reușit în cele din urmă să vizităm marea majoritate a obiectivelor pe care ni le-am propus și să petrecem tot timpul cu oamenii care ne-au fost apropiați. E ultima noapte de luni și am ieșit cu câțiva prieteni la o terasă situată pe acoperișul unei clădiri din Madrid. Se află pe lista dorințelor noastre și nu e încă bifată. Poate că luna plină nu se afla pe listă, la fel cum nici faptul că această dată a coincis cu o sărbătoare locală, drept pentru care ne-au pus să ne alegem trei boabe de struguri dintr-un bol și să ne punem 3 dorințe… Poate că nici superbele note de vioară nu se aflau pe lista dorințelor, dar cu siguranță au completat acel ambient mai bine decât vreuna dintre noi ar fi știut vreodată să-și imagineze și să descrie astfel Madrid-ul, cosmopolitul oraș cu străzi deosebit de aglomerate.

Gabriela: Uite că în următoarea seară, am dansat și pe stradă. Era, cei drept, una dintre dorințele mele care aparținea unui bob de strugure din noaptea precedentă. Nu mi-am închipuit că poți dansa cu atâta lejeritate pe cel mai aglomerat bulevard din Madrid.

Mădălina: Este miercuri și mai avem două zile până la plecare. Am încercat până acum să facem din ultima săptămână de Erasmus una a vizitelor, a ultimelor întâlniri, cel puțin pentru anul acesta, cu oamenii noștri de suflet, cu prietenii cu care nu ne-am dori vreodată să întrerupem legătura. O săptămână în care să privim retrospectiv la două dintre cele mai frumoase luni prin care am trecut vreodată.

Gabriela: Am ajuns în ziua de vineri, cea de-a 28-a zi a lunii septembrie, ultima noastră zi de experiență Erasmus. Ce bine că am finalizat cu succes activitatea de practică la birou, ne-am întâlnit pentru ultima dată cu mentorul nostru și ne-am luat la revedere de la colegi. Timpul apoi s-a scurs rapid, lăsându-ne să ne pierdem pe străzile pline de viață ale metropolei pentru ultima dată în acest an.

Mădălina: Cu sufletul strâns și cu inima plină de sute de amintiri extraordinare, aterizăm pe Aeroportul Otopeni, și sunt foarte convinsă de faptul că nu ne vom mai întâlni cu oportunitatea de a ne face prieteni atât de ușor și că acel mediu mediteranean care îmi făcea inima să vibreze mai putea fi întâlnit doar în Spania.

Gabriela: În viața mea am trecut prin diferite perioade de timp care s-au scurs mai repede sau poate deosebit de încet. Relativitatea timpului a fost simțită în funcție de lecțiile pe care le-am avut de învățat în acele perioade, în funcție de cât și de ce am știut să înțeleg din diversele întâmplări, în funcție de cât le-am conștientizat importanța la momentul respectiv. Sinceră să fiu, îmi amintesc cu greu să fi trecut până acum mai rapid printr-o perioadă decât am trecut prin cele două luni de mobilitate Erasmus. Acum că mă aflu deja acasă, încerc să mă reintegrez într-o societate în care consideram că îmi este locul și în care mă regăseam întru totul, dar am o dorință nebună pentru o schimbare și cu un orizont mai larg și mai bine conturat asupra viitorului meu.

Mădălina: Dar iată-ne la prima petrecere de bun venit a noilor studenți Erasmus veniți la Constanța. Ei bine, dacă anul trecut am fi fost descrise ca fiind două studente timide, anul acesta nu mai este cazul, nu-i așa? Am realizat că și socializarea cu oameni necunoscuți a devenit mai naturală, că nivelul de toleranță în fața diferitelor întâmplări a crescut și că, în final, ne pregătim să începem o nouă etapă din viața noastră ca oameni cu mai puține frici și frământări, dar cu mai multe speranțe pentru întâlnirea unor noi orizonturi!

Gabriela: Destul de târziu am înțeles că spiritul veșnic tânăr al oamenilor de toate vârstele de pe străzile Madridului, dar și ritmurile de salsa și de bachata au purtat spre casă noi persoane. Acum putem avea mai multă încredere în abilitățile noastre, putem socializa mai ușor cu oamenii din jurul nostru și că debordăm de energie și de încredere. Iar tot ce am trăit, nu se va mai afla niciodată doar în Spania. De acum încolo, se va afla printre toate colțurile prin care viața ne va purta, pentru că schimbarea s-a produs de fapt în noi, după două luni extraordinare de trăit în Madrid.

Mădălina: Cineva, demult, spunea că nu contează câți ani de viață ai, ci contează experiența de viață pe care o ai în anii tăi. Viața pe care ți-o oferă, printre altele, saltul din zona de confort și experiența de a-ți depăși în permanență limite deja formate. E greu de crezut faptul că experiența noastră internațională din anii studenției s-a terminat. Din contră, aceasta va reîncepe și va continua de fiecare dată când ne vom reîntâlni cu un prieten din Madrid, de fiecare dată când vom reîncerca noi pași de flamenco și de fiecare dată când vom trăi un moment de dragoste pentru viață, într-un veșnic spirit latin!

Educație și formare profesională în Erasmus+

Tehnicieni mecatroniști români. Standarde europene

Liceul Tehnologic “Horia Vintilă”, din Segarcea, în calitate de beneficiar, împreună cu partenerii M.E.P. Europrojects Granada S.L, organizație intermediară și Talleres J. Calero Motosport, Granada, organizație de primire, a implementat, în perioada 01.08.2017-31.07.2018, proiectul cu nr. 2017-1-RO01-KA102-036866, intitulat « Plasament transnațional în mecatronică ».

Impactul pe termen scurt al proiectului s-a resimțit asupra participanților la mobilitate care și-au creionat o imagine clară despre nivelul de competitivitate pe piața muncii. Aceștia au constatat că experiența dobândită prin proiect le-a fost recunoscută de școală și că au devenit modele pentru colegii din clasa lor și pentru ceilalți 150 de colegi din liceu, profesorii implicându-i în timpul orelor de practică ca persoane-resursă.

Aspectele comportamentale ale celor 14 stagiari VET s-au ameliorat vizibil, au dobândit o altă optică asupra importanței procesului de învățare la vârsta adolescenței. În iulie 2018, cinci dintre ei au participat la Școala de vară: ,,Dă valoare pașilor tăi pentru viitor”, care a făcut parte dintr-un proiect ROSE/SGU/Runda I/ nr.14, în parteneriat cu Facultatea de Agronomie din cadrul Universitatii din Craiova.Toți membrii grupului țintă au obținut rezultate bune la învățătură, își continuă studiile în clasa a XI-a, fiind participanți în proiectul ,,Practic SMART”, proiect derulat prin Programul Operațional de Dezvoltare al Capitalului Uman.

De menționat este și impactul pe care proiectul l-a avut la nivelul școlii noastre. În 2017-2018 și 2018-2019 pentru specializările Tehnician mecatronist și Tehnician mecanic pentru întreținere și reparații, s-au înscris în clasa a IX-a în total 28, respectiv 29 de elevi, față de 2016-2017, când au existat doar 15 opțiuni, în prima etapă de repartizare. Cei doi profesori însoțitori din proiect sunt implicați în implementarea unui alt proiect de mobilitate VET nr. 2018-1-RO01-KA102-048378 și a unui proiect de educație școlară nr. 2018-1-RO01-KA101-047358, competențele profesionale specifice și personale ale acestora fiind vizibil îmbunătățite. În plus, instituția intermediară spaniolă, M.E.P. Europrojects Granada S.L, a atras în 2018, cu 10% mai mulți parteneri de proiecte, conform raportului final de evaluare transmis instituției noastre.

Dintre beneficiile identificate la nivel local, ca urmare a implementării proiectului amintim: părinții elevilor s-au implicat în mod activ, în viața școlară, au recomandat școala în comunitățile din rândurile cărora provin; elevii Școlii Gimnaziale din Segarcea au devenit mai motivați să obțină rezultate școlare bune și să ocupe un loc la clasa de liceu, filiera tehnologică; câțiva agenți economici din Segarcea S.C. Eurodivision SRL, S.A. Vatra, S.A. Unirea, S.C. Oltyre SRL și S.C. Stefy Mex SRL au încheiat 5 convenții de practică cu 5 stagiari VET (Pană Roxana, Anuța Doru, Iordache Flori, Bulacu Alexandru și Căldăraru Andrei), în vederea angajării ulterioare . Relația partenerială școala-Primăria Segarcea a fost vizibil ameliorată prin realizarea unui nou proiect, Reabilitarea tehnică pentru îmbunătățirea eficienței energetice la corpul C1 și C2 de la liceul nostru, care se află în curs de implementare.

Calitatea superioară a implementării acestui proiect a fost apreciată și de participanți în rapoartele individuale postate pe platforma Mtool+:

,,Decizia de a participa la acest proiect a fost cea mai bună pe care aș fi putut să o iau. Mi-a oferit șansa de a întâlni persoane minunate, cu caractere deosebite, de la care mi-am însușit principii de viață și care mi-au deschis apetitul pentru tot ceea ce este nou. Dacă m-am schimbat în urma experienței? Mai mult decât schimbat, am început să mă împlinesc pe plan profesional și am decis că ceea ce îmi doresc în viață nu are limită de dificultate. Ce m-a învățat Erasmus+? Că nu trebuie să-mi fie frică de ideea că eu pot fi un punct în mijlocul unei imensități, deoarece punctul este acela care face diferența. Dacă vă întrebați ce reprezintă Erasmus+, programul este șansa prin care poți să-ți demonstrezi că barierele intelectuale nu sunt decât un mit; este bucuria de a trăi; este suma tuturor acelor momente care își vor lăsa amprenta pe sufletul tău. Este tabloul clipelor speciale din viața ta!” (Anuța Doru)

,,În prima etapă a relației mele cu tutorele de stagiu, în calitate de stagiar debutant am fost relativ dependentă de dumnealui: mi-a oferit suport, mi-a fost prieten și m-a încurajat să învăț și să cresc. Pe măsura trecerii timpului, relația s-a dezvoltat și eu am devenit tot mai încrezător în forțele proprii și autonom, iar el și-a schimbat abordarea și a pus accent pe provocarea și stimularea mea, oferindu-mi spațiu suficient pentru reflecție. Astfel s-a continuat și s-a adâncit propriul meu proces de învățare atât teoretică, cât și practică”. (Iordache Flori)

,,Cred că participarea în acest proiect a fost o experiență inedită; mi-a deschis o mulțime de porți, către o lume mult mai mare decât îmi imaginam. Oamenii pe care i-am cunoscut și căldura cu care ne-au primit, m-au făcut să mă simt ca acasă, lucrurile pe care le-am învățat îmi sunt de folos cu diverse ocazii și realizez că devin tot mai bun în domeniul mecatronicii. Oportunitatea de a face practică pentru o scurtă perioadă în străinătate mi-a deschis mult ochii asupra viitorului și am reușit să-mi conștientizez adevăratele puteri”. (Bulacu Alexandru)

Conform motto-ului “Erasmus+ schimbă vieți, deschide minți”, proiectul a fost o experiență care ne-a dezvoltat foarte mult atât personal, cât și profesional. Proiectul ne-a facilitat procesul de a construi în permanenţă, de a adăuga formării noastre cu mult entuziasm cărămizi de practică, învăţare și experimentare, motiv pentru care vă recomandăm să nu ezitați de a vă depune candidatura pentru un proiect de mobilitate VET în anul următor.

Nicoleta Cristina Sâmcea, Responsabil de proiect

Săptamâna europeană a competențelor profesionale - Ediția a III-a

Cea de-a treia ediție a Săptămânii europene a competențelor profesionale –Săptămâna VET – este gata de lansare, după doi ani în care campania s-a bucurat de un mare succes. Organizațiile care doresc să organizeze evenimente, ca parte a Săptămânii VET, le pot înregistra pe https://bit.ly/2NbxFUE.

La fel ca în anii precedenți, obiectivul Săptămânii VET a fost acela de a-i inspira pe cetățeni să descopere și să-și îmbunătățească talentele prin intermediul educației și formării profesionale. Promovarea educației și formării profesionale ca opțiune în parcursul profesional al tinerilor reprezintă una dintre cele zece acțiuni-cheie propuse de Comisia Europeană în cadrul Noii agende pentru competențe în Europa, care a fost pusă în aplicare începând cu iunie 2016.

În timpul Săptămânii VET, Comisia Europeană a prezentat inițiative de înaltă calitate și foarte multe exemple de bune practici, cu scopul de a oferi celor interesați opțiuni de dezvoltare a competențelor profesionale pe care le solicită piața muncii, în prezent. În 2017, au fost înregistrate peste 1500 de evenimente din 45 de țări (toate cele 28 de state membre ale UE, precum și din Norvegia, Liechtenstein, Elveția, Islanda și țările candidate să adere la UE), iar în anul curent numărul acestora a fost mult mai mare, având o tematică variată care a promovat dezvoltarea competențelor ce pot fi transmise prin intermediul învățământului profesional și tehnic.

Sunt așteptate să își înscrie evenimentele în baza de date a CE școlile și instituțiile care implementează sau au implementat proiecte Erasmus+, agenții ale UE, autorități naționale și regionale. Acestea pot organiza evenimente dintre cele mai variate, de la conferințe până la zile de carieră, promovarea instituțiilor pe care le reprezintă și a proiectelor pe care le desfășoară și multe altele. Dacă în anii precedenți, aceste activități au reunit peste un milion de persoane din întreaga Europă, este de așteptat ca în 2018 ele să contribuie și mai consistent la schimbarea percepției privind învățământul profesional și tehnic și la transformarea acestuia într-o primă alegere pentru tinerii și adulții care aleg să își continue studiile.

ANPCDEFP a creat o pagină a evenimentului unde puteți să promovați la nivel național evenimentele pe care le organizați, precum și rezultatele proiectelor pe care le-ați implementat sau le implementați în domeniul VET. Pagina va fi accesibilă nu doar pe durata Săptămânii VET – între 05 și 09 noiembrie 2018, ci va fi diponibilă până la sfârșitul anului. Vă invităm să o vizitați și să o utilizați cu folos!

#EUVocationalSkills și #DiscodYTalent.

Tineret în Erasmus+

Ideas Ark – curs internațional de educație antreprenorială

București – 9.11.2018 – 36 de lucrători de tineret din 9 organizații europene de tineret au descoperit cum pot construi contexte de învățare creative și experiențiale de educație antreprenorială pentru “Antreprenorii absenți” (“The Missing Entrepreneurs“). Cursul intensiv propus de Asociația Monomyths face parte din proiectul internațional Ideas Ark, finanțat prin programul Erasmus+ și vine în sprijinul organizațiilor non-profit care coordonează activități și programe locale pentru tineri din mediul rural, imigranți și femei.

În perioada 7-15 noiembrie 2018, reprezentanții a 9 organizații de tineret din Polonia, Italia, Estonia, Lituania, Croatia, Grecia, Turcia, Macedonia și România participă în București la un curs de formare în educație antreprenorială care are ca obiective dezvoltarea de competențe antreprenoriale în rândul lucrătorilor de tineret, dar și testarea de noi metode de educație non-formală care pot fi aplicate în activitățile locale sub îndrumarea unei echipe de tineri antreprenori și a doi traineri de educație non-formală. Cursul își mai propune să ofere o nouă perspectivă asupra rolului lucrătorului de tineret în era digitală și să aducă în discuție oportunitățile de învățare, mentorat, orientare în carieră și finanțare pentru tineri, femei și imigranți, existente în acest moment în cele nouă țări implicate în proiect.

Cursul din cadrul proiectului Ideas Ark este o invitație pentru lucrătorii de tineret de a-și redescoperi creativitatea, spiritul de inițiativă, instrumente și metode eficiente de educație antreprenorială. Aceștia vor experimenta și se vor familiariza cu etapele de lansare al unui start-up, cum să genereze idei de proiecte de antreprenoriat social sau să facă un plan de afaceri.

Idea proiectului ne-a venit după implementarea unui curs internațional de managementul talentelor, You(th)nique. În cadrul acestuia, participanții și-au descoperit pasiunile și talentele și cum pot contribui în mod concret la dezvoltarea comunitățiilor de origine, o parte dintre aceștia chiar trecând ulterior prin procese ded reconversii profesionale. Așa că, în acest momento, ONG-urile află cum îi pot îndruma pe tineri să dea un sens concret pasiunilor și talentelor pe care le au și să le împărtășească ce resurse financiare și informaționale au la dispoziție”, declară Emilia Radu, coordonatorul proiectului.

În cadrul proiectului, organizațiile și participanții la cursul de formare vor contribui la crearea unei analize a educației antreprenoriale în cele 9 țări, identificarea de oportunități de finanțare naționale și europene. Mai mult, împreună vor dezvolta și administra o comunitate online de sprijin pentru organizațiile nonprofit, de tineret, interesate să își dezvolte un proiect de antreprenoriat social sau programe de educație antreprenorială dedícate tinerilor NEET, femeilor și imigranților.

Proiectul Ideas Ark este implementat de Asociația Monomyths în perioada august 2018 – ianuarie 2019 cu sprijinul financiar al Programului Comisiei Europene – Erasmus+ și al organizațiilor partenere - Ocean znanja u republici hrvatskoj (Croația), Seiklejate vennaskond (Estonia), Neoi ellados se Eyropaiki drasi (Grecia), Younet (italy), Tarptautinis bendradarbiavimo centras (Lithuania), Association for sustainable development sfera macedonia bitola (Macedonia), Fundacja wspierania inicjatyw mlodziezowych 4youth (Polonia), Youth eurasia (Turkey).

Asociația Monomyths este o organizație non-profit din București creată la inițiativa unei echipe de specialiști de comunicare și branding pentru ONG-uri. Prin intermediul activităților pe care le derulează, investesc in dezvoltarea competențelor de comunicare și cunoștințelor tinerilor din departamentele de comunicare pentru a maximiza impactul proiectelor sociale pe care le desfășoară. Creativitatea și expertiza membrilor asociației sunt direcționate către tineri și idei, motivație și potențial, valori și viziune.Începând din 2018 au dezvoltat prima comunitate de suport online pentru specialiștii de comunicare din organizațiile nonprofit – Storytailors Squad.

Pentru mai multe detalii referitoare la proiect, scrieți-ne la: Asociația Monomyths, Emilia Radu, monomythsassociation@gmail.com

te informează...

S-a încheiat campania Time to Move 2018

Anul acesta, în octombrie, la campania TTM au participat 25 de țări și au fost organizate 1000 de evenimente în care au fost implicate 276 de organizații din întreaga Europă.

Campania Time to Move, organizată de experții Eurodesk, a fost reprezentată de o serie de activități care au prezentat sute de posibilități prin care tinerii pot merge în străinătate și participa la proiecte internaționale, pot explora Europa și câștiga experiența de care vor avea nevoie în viitor. De la sesiuni de informare la concerte, de la evenimente online la evenimente offline au fost prezentate tinerilor programe de mobilități pentru a studia, pentru a efectua un stagiu de voluntariat, pentru a călători sau pentru a efectua un stagiu de practică în străinătate.

Time to Move 2018 a durat o lună de zile și a reușit prin intermediul activităților să sensibilizeze și să informeze 114.264 de tineri din întreaga Europă despre oportunități de mobilitate internațională. Lista evenimentelor încă o mai puteți găsi pe site-ul campaniei.

Este al treilea an când Eurodesk România participă la campania Time to Move și în continuare rezultatele sunt la fel de bune ca în anii precedenți. România s-a clasat pe locul 4 privind numarul de evenimente organizate (94) și pe locul 7 cu un număr de 6876 de participanți.

Campania va continua și anul următor și va aduce o mulțime de evenimente în toată Europa.

O noua rundă DiscoverEU

A fost lansată a doua rundă a inițiativei #DiscoverEU, inițiativă care le oferă tinerilor oportunitatea de a descoperi diversitatea Europei. La prima rundă a inițiativei DiscoverEU, care s-a încheiat cu succes, s-au înscris 100.480 de tineri și au primit permise de călătorie cel puțin 15 000.

A doua rundă de înscrieri începe în data de 29 noiembrie 2018, ora 12:00 CET și se încheie în 11 decembrie 2018, ora 12:00 CET și cel puțin 12000 de tineri vor avea șansa să călătorească în Europa.

Poți fi unul dintre tinerii care vor beneficia de un permis de călătorie cu trenul, vor avea șansa de a experimenta libertatea de mișcare, de a înțelege mai bine diversitatea Europei și bogăția sa culturală, dar și de a-și face noi prieteni și de a se descoperi pe ei înșiși.

Condiții de participare:

 • să ai 18 ani la data de 31 decembrie 2018;
 • să ai cetățenia uneia dintre statele membre UE;
 • individual sau într-un grup de maximum 5 persoane.

Călătoria:

 • începe într-unul dintre cele 28 de state membre ale UE;
 • se poate desfășura între 15 aprilie – 31 octombrie 2019;
 • durează cel puțin o zi și maximum o lună de zile;
 • cuprinde vizitarea a cel puțin unui stat membru EU.

Tinerii care au primit un permis DiscoverEU în prima rundă din 2018, nu mai pot participa și la această rundă. Tinerii care se înscriu trebuie să raspundă la câteva întrebări legate de Anul european al patrimoniului cultural 2018, inițiativele europene adresate tinerilor și alegerile pentru Parlamentul European.

Tinerii selectați să participe vor deveni ambasadori ai inițiativei DiscoverEU. Ei sunt invitați să vorbească despre experiențele lor de călătorie fie pe rețelele de socializare (Instagram, Facebook, Twitter), folosind hashtag-ul #DiscoverEU, fie prin intermediul unei prezentări în cadrul școlii sau al comunității lor locale.

Selecția participanților va fi efectuată de o comisie de evaluare alcătuită din oficiali ai Comisiei Europene care se va reuni la sfârșitul lui decembrie 2018, iar câștigătorii vor fi anunțați în perioada 10 – 17 ianuarie 2019.

Participă la Sondajul Eurodesk 2018!

Până pe 9 ianuarie 2019

Eurodesk, în calitate de rețea europeană dedicată promovării mobilităților de tineret și care oferă informații de calitate în domeniul tineretului și sprijin pentru tineri și lucrători de tineret, își dorește să înțeleagă mai bine care sunt nevoile tale de informare.

Sondajul se adresează persoanelor cu vârsta cuprinsă între 13 și 35 de ani. Te-ai gândit vreodată să participi într-un proiect de mobilitate în străinătate, de voluntariat, studiu, formare, au-paire sau muncă? Indiferent dacă ai avut sau nu ai avut o experiență de mobilitate, dorim să aflăm care este opinia ta.

Eurodesk își dorește să afle:

 • Care sunt oportunitățile de mobilitate pe care le cauți?
 • Ce surse de informare folosești?
 • Care sunt informațiile de care ai nevoie?

Pentru a răspunde la întrebări ai nevoie de doar 10 minute, iar sondajul este tradus și în limba română.

Premii

Participanții la sondaj vor avea posibilitatea să câștige unul dintre cele 3 carduri cadou:

Premiul 1: card cadou în valoare de 50 de euro pentru Amazon, Netflix sau iTunes;

Premiile 2 și 3: card cadou în valoare de 25 de euro pentru Amazon, Netfix sau ITunes.

Pentru a participa la concurs tinerii trebuie să răspundă la toate întrebările sondajului, sa fie de acord să ia parte la acest concurs și să raspundă o singură data la întrebările sondajului.

„You are unique, and if that is not fulfilled, then something has been lost.” ― Martha Graham

Multilingv. Multicultural

The difference between the right word and the almost right word is the difference between lightning and a lightning bug. (Mark Twain)

Certificatul lingvistic european 2018

Lansat oficial în 1999, cu scopul de a promova inovarea și creativitatea în domeniul predării și învățării limbilor străine, Certificatul lingvistic european recompensează dezvoltarea noilor metode, tehnici și instrumente de predare a limbilor străine, susține diseminarea informațiilor privind existența acestora și promovează bunele practici în domeniu.

În România, Certificatul se acordă începând cu anul 2002, pe parcursul acestei perioade fiind premiate 120 proiecte. Conform regulilor Comisiei Europene pentru această acțiune, certificatele acordate proiectelor câștigătoare sunt semnate de către Ministrul Educației din țara participantă și de către Comisarul European pentru Educație, Cultură, Tineret și Sport, dl. Tibor Navracsics.

Prioritățile europene pentru ediția din 2018 au avut în vedere:

 1. Dezvoltarea unor școli care să susțină incluziunea și educația de calitate și să sprijine profesorii și directorii școlilor în promovarea diversității.
 2. Eliminarea barierelor lingvistice cu scopul creării unor regiuni de frontieră mai dinamice.

Selecția celor 7 proiecte cărora li s-a atribuit Certificatul lingvistic european în 2018, s-a realizat dintr-un număr de 54 de candidaturi evaluate (dintr-un total de 56 depuse) care s-au adresat cu prioritate domeniului învățării/predării limbilor diferite de limba maternă.

În cadrul Conferinței anuale „Învață și dă mai departe ... povestea Erasmus+“, certificatele lingvistice europene au fost înmânate reprezentanților proiectelor care au răspuns cel mai bine criteriilor de evaluare, care au avut în vedere:

 1. Concordanța cu prioritățile europene 2018
 2. Valoarea adăugată a proiectului pentru predarea și învățarea limbilor străine în context naţional
 3. Caracterul motivant al proiectului pentru elevi/studenţi/cursanți care învață limbi străine şi pentru profesorii de limbi străine
 4. Originalitatea și creativitatea proiectului în domeniul predării și învățării limbilor străine
 5. Transferabilitatea rezultatelor proiectului în domeniul predării și învățării limbilor străine
 6. Website activ.

Proiectele câștigătoare au fost:

Un premiu special a fost acordat Ministerului Educației pentru proiectul „Călătoria mea interculturală“.

EURYDICE

Rețeaua Eurydice își propune să faciliteze cooperarea europeană în domeniul educației. Publicațiile realizate în cadrul rețelei reprezintă o foarte bună sursă de documentare – prin furnizarea de informații clare, concise, actualizate și bine documentate. Publicațiile Eurydice pot să fie descărcate gratuit.

Învățământul obligatoriu în Europa – 2018/2019

Publicația prezintă durata învățământului obligatoriu în Europa în anul școlar 2018/2019, cu menționarea vârstelor (de începere și de finalizare a învățământului obligatoriu).

Informațiile sunt disponibile pentru 43 de sisteme de educație din Europa și au în vedere cele 38 de țări participante la programul UE, Erasmus+.

Publicația este redactată în limba engleză. Rapoarte mai vechi, aferente tematicii, sunt traduse în limba română.

Planificarea timpului de instruire în învățământul primar și secundar general în școlile europene – 2018/2019

Publicația conține informații referitoare la structura anului școlar pentru cele 38 de țări ale membre ale rețelei Eurydice: începutul /sfârșitul anului, distribuția și durata vacanțelor în anul școlar 2018/2019. Variațiile regionale sunt de asemenea prezentate.

Publicația este redactată în limba engleză.

ANews este publicația lunară a Agenției Naționale pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale.

Dacă sunteți implicați în proiecte interesante din domeniile educației, formării profesionale sau tineretului și doriți să publicați articole despre acestea în în InfoAltfel, dacă aveți recomandări sau dacă doriți doar sa ne scrieți, vă rugăm să folosiți adresa ileana.racoviceanu@anpcdefp.ro. Avem rugămintea ca materialele pe care le trimiteți să întrunească următoarele cerințe tehnice pentru publicare: maxim 1 pagina A4, text scris cu diacritice, stil jurnalistic care să evidențieze în primul rând experiența de învățare, continuare (follow-up) și impact asupra activităților profesionale și/sau personale, fotografii de minim 300 dpi atașate separat în email, nu inserate in documentul Word.

Dacă doriți să nu mai primiți această publicație, va rugăm să trimiteți un mesaj pe adresa unregistered@anpcdefp.ro.

Toate informațiile din articolele despre proiectele finanțate cu sprijinul Comisiei Europene reflectă numai punctul de vedere al autorilor, iar Agenția și Comisia Europeană nu sunt responsabile pentru eventuala utilizare neadecvată a acestora.

Created By
Agenția Erasmus+
Appreciate

Credits:

Created with images by geralt - "block chain personal shaking hands" • Tim Mossholder - "Clean" • Warren Wong - "untitled image" • marklehoczki - "big wheel giant ferris wheel fun" • padrinan - "green art wood sharp pencil group blue" • Kaylah Otto - "Bliss" • Jeremy Thomas - "untitled image"

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.