Yüksek lisans tezi hazırlama TEZ YARDIM FİRMASI

Yüksek lisans tezi hazırlama

Faaliyet gösterdiğimiz alanda en çok yüksek lisans tezi hazırlama işleri konusunda hizmet veriyoruz. Tahmin edeceğiniz üzere yüksek lisans tezi hazırlama en yoğun talebin olduğu bir alandır. Bu durumda biz de en yoğun talebe karşılık olarak bu alanda faaliyetlerimizi daha geniş çerçevede size sunmaya çalışmaktayız. Çalışmalarımızda ne şekilde yol izlediğimizi ve hangi kıstaslara dikkat ettiğimizi kısaca sıralayacak olursak aşağıdaki liste ortaya çıkacaktır.

i. Öncelikle talep tabanlı çalışıyoruz. Yani öğrenci dilek ve gereksinimlerine göre program hazırlamaktayız. Tüm süreç bize gelen isteklere göre kurgulanmaktadır.

ii. Yani sürecin tamamı ya da belirli bir kısmın hazırlanması işlemleri yapabiliyoruz. Bu tamamen öğrenciye kalmıştır.

iii. İlk yapılacak iş alt yapı araştırmasıdır. Yani hazırlanması planlanan konuyla alakalı ne derece kaynağa ulaşabilirsiniz? Buna yanıt verebilecek durumda olmanız yetmez. Somut olarak bu kaynaklara ulaşmalısınız ki ileride asgari düzeyde problemle karşılaşmanız mümkün olsun. Konu belirleme aşaması yüksek lisans tezi hazırlama aşamasında affedersiniz deyip değiştirebileceğiniz bir şey değildir. Kısacası bu aşamadaki hatanın telafisi çok zor olabilir.

iv. Konu belirledikten sonra tabiri caizse ne bulursanız okumanız gerekir.

v. Sadece okumak değil, okuduklarınızı not almanız da önemlidir.

vi. Not almazsanız, elde ettiğiniz bir bilginin dipnotu için inanın okuma süresine harcadığınız emekten çok daha fazlasını ortaya koymanız gerekebilir.

vii. Her gördüğünüz işe yaraması muhtemel bilginin not alınması suretiyle kayıt altına alınması önem arz etmektedir.

viii. Bu aşama zaten yüksek lisans tezi hazırlama sürecinin zaman bakımından en uzun dilimini meydana getirmektedir.

ix. Eğer anlatılanları yerine getiriyorsanız, en önemli kıstas düzenli olarak danışmanla görüşme programlamaktır.

x. Görüşme için danışman hocanız ilgisiz olsa dahi sizin onu zorlamanız, kendisinden ricada bulunmanız gerekir.

xi. Bu aşama içerisindeyken eğer metodoloji konusunda bir bölümünüz var ise bir yandan da onu hazır etmek lazım gelir.

xii. Birçokları bu yöntem bölümünü lüzumsuz görse de, özellikle sosyal bilimler disiplinlerinde bunu kesinlikle tavsiye ediyoruz.

xiii. Ölçek belirleme konusunda birden çok sayıda alternatifle danışman öğretim üyesine gidebilirsiniz. Hem literatürle ilgili düşüncelerini öğrenirsiniz, hem de ilgili ölçeğin uygunluğu hususunda bilgi alırsınız.

xiv. Bir seferde olmasa bile birden çok sayıda danışmanla görüşmek suretiyle ölçeğe onay almanızla birlikte hemen ilgili örneklemde uygulayınız.

xv. Analiz sonuçlarının ortaya çıkarılması

xvi. Tartışma ve sonuç gibi bölümlerin yazılması

Xvii. Dizgi ve teslim

Kaynak: blog.kalemtezhazirlama.com

Created By
gbaweb net
Appreciate

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.