Loading

Leergang Innovatief en Energiebesparend Restaureren van gebouwd erfgoed 2018 Verduurzaming van Huis Aerdt; een buitenkans voor deelnemers

Voor de deelnemers aan de opleiding van de Leergang Innovatief en Energiebesparend Restaureren van gebouwd erfgoedvanaf 13 september 2018, hebben we een heel bijzonder object kunnen selecteren. Zij mogen hun vaardigheden en kennis scherpen aan het beeldschone Landhuis Aerdt ten zuiden van Arnhem.

Huis Aerdt

Het betreft een landhuis, gebouwd in de 17e eeuw, gelegen op zo’n 20 minuten ten Zuidoosten van Arnhem. Huis Aerdt, eigendom van ‘Gelders Landschap en Kasteelen’ is gebouwd in 1657. Het is de opvolger van het middeleeuwse slot Ter Cluse, dat in de 16de eeuw werd verwoest. Het is genoemd naar de adelijke familie Van Hugenpoth tot Aerdt, die hier in de 18de en 19de eeuw woonde. Het huis is omgracht en omringd door knotwilgen. Een monumentale Plataan siert het voorplein. Het hoge schilddak geeft het eerder een Duits dan een Nederlands uiterlijk. Dat is geen verrassing gezien de ligging in het dorpje Herwen, vlakbij de Duitse grens, in het grensoverschrijdend natuurgebied ‘De Gelderse Poort’.

Opdracht; slim verduurzamen zonder het monumentale karakter aan te tasten

Huis Aerdt staat momenteel leeg, maar de technische staat van dit rijksmonument is goed. Exterieur (17de eeuw) en interieur (18de en 19de eeuw) zijn al eens uitgebreid gerestaureerd, maar nog in zeer oorspronkelijke staat. De opdracht is deze parel van de streek door een slimme verduurzamingsslag aantrekkelijker te maken voor nieuwe gebruikers. Deelnemers van de leergang wordt gevraagd hier een visie met concrete, creatieve oplossingen voor aan te dragen, die duurzaam en energiebesparend moet zijn, zonder het monumentale karakter geweld aan te doen.

Een leergang met een krachtige combinatie van theorie, praktijk en interdisciplinaire visie

De Leergang Innovatief en Energiebesparend Restaureren van gebouwd erfgoed, georganiseerd door het Gelders Restauratie Centrum en Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, is de ideale leergang om niet alleen uw kennis over duurzaam restaureren en herbestemmen te vergroten en bij te slijpen, maar dit tevens direct aan de praktijk te toetsen. Door de interdisciplinaire samenstelling van de projectgroepen leren de deelnemers niet alleen van de ervaren docenten, maar zeker ook van elkaar. Een bredere blik en oog voor de belangen van andere disciplines staan borg voor een hoge toegevoegde waarde. De Leergang wordt in 2018 voor de derde keer gehouden.

Verantwoording:

  • de foto's zijn gebruikt onder het regime van Wikimedia Commons
  • het auteursrecht over de video over Huis Aerdt berust bij Albert Speelman (met dank voor gebruik)
  • het auteursrecht over de video over de leergang berust bij het Gelders Restauratie Centrum
  • Spark Page gemaakt door Alexander Senger/Senger Communicatie

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.