Loading

Trivselskoordinator En organisatorisk uddannelse som skaber trivsel og sammenhæng

Tag en uddannelse der giver mennesker mening, formål og fællesskab

Uddannelsen som Trivselskoordinator henvender sig til dig, som ønsker at arbejde med ressourcer og trivsel i virksomheder, hvor du kan være katalysator for et sundt og stærkt arbejdsmiljø og en positiv og meningsfuld arbejds-kultur.

Som Trivselskoordinator bliver du uddannet i at have trivsel i fokus i forbindelse med forandrings- og ledelsesprocesser. Dette vil medvirke til at få engagerede og bidragende medarbejdere. Trivselskoordinatorens funktion er både forebyggende, og har den sociale trivsel og tryghed som ansvarsområde. Efter endt uddannelse vil du være i stand til at tage de samtaler og processer, som skaber det nødvendige sammenhold, der både giver social læring, og frigiver de potentielle ressourcer, der opstår, når vi har tillid og trives.

Trivselskoordinatoren støtter ledelsen i kommunikationen ned igennem organisationen, og giver feedback på, at alle er med, og er klar på roller og opgaver. Desuden støtter Trivselskoordinatoren teamet i samarbejde, samspil, kommunikation, koordinering og konfliktløsning, og det enkelte menneske med at blive set og mødt i de situationer, som ellers ville kunne vokse til at blive modstand og mistrivsel.

Uddannelsen klæder dig på til, at du kan bistå de processer, som binder hele virksomheden sammen, i forhold til læringsprocesser og sociale arrangementer, alt sammen med fokus på at alle ved, hvor virksomheden er på vej hen med de værdier, som binder helheden sammen.

Uddannelsen er bygget på et ledelsesniveau, som en procesorienteret tværfaglig enhed, der understøtter organisationen, ledelsen, teamet og den enkelte medarbejder.

Uddannelsen er modulopbygget, og kan tages ved siden af et fuldtidsarbejde. Der er 7 moduler a´ 3 dage i dagstimerne kl. 8.00-17.30.

Trivselskoordinatoren er den menneskelige faktor i organisationen.

Med fokus på mening, arbejdsglæde og trivsel søger trivselskoordinatoren sammenhæng, og eliminere dét, som skaber afstand og misforståelser. Så på mange måder bliver trivselskoordinatoren bindeleddet mellem:

 • Ledere og ansatte
 • Produktionen og salget
 • Visioner og implementering
 • De forskellige afdelinger
 • De nye medarbejder og rutinerne
 • Kulturen og effektiviteten
 • Bæredygtighed og overskud
 • Tradition og nytænkning

Trivselskoordinator uddannelsen er en organisatorisk uddannelse, som er designet til at højne trivslen og arbejdsglæden i organisationen.

Det at støtte ledelsen i at budskaberne kommer ud til alle ansatte, og at sikre at alle er med. At styrke samarbejdet og den sociale kultur, og at forebygge, og at reducere stress og unødvendige rutiner.

At skabe holdånd og motivation for dels arbejdet, men også for det´ som binder de ansatte sammen, det at holde fokus på mål, retning, strategier og intern læring.

Trivselskoordinatoren er uddannet til at motivere, skabe tillid og sammenhæng samt Commitment og Skærpe kommunikation, arbejdslyst og glæde
 • Konfliktløser og eliminerer misforståelser og tvivl
 • Sparrer med ledelsen og de enkelte medarbejder om strategiske og nye enklere løsninger
 • Har fokus på reduktion af arbejdsgange, processer og energi. Styrker medansvar og læring gennem tværfaglige samarbejde og udvikling
TRIVSELSKOORDINATOR UDDANNELSEN er bygget op på 7 moduler a’ 3 dage fra 8:00 til 17:30, skiftende mellem hverdage og weekender. Mandag, tirsdag og onsdag eller lørdag, søndag og mandag .

Undervisningen er tilrettelagt sådan, at den enkelte studerende kan begynde at arbejde, koordinere og implementere trivsel og værdier i egen organisation. Uddannelsen er over 7 moduler og kan tages ved siden af et fuldtidsarbejde.

OPSTART lørdag den 28 marts

ØKONOMI: pris 46.000 kr. incl. materialer og forplejning

Vi tilbyder muligheden for rentefrit studielån.

Marienlyst STRANDHOTEL sætter rammerne for vores Uddannelse. På Marienlyst Strandhotel finder de smukke og perfekte rammer for et læringsmiljø. Den unikke kombination af beliggenhed, forplejning og den personlige service giver os de bedste muligheder for at arbejde med trivsel 360°.

Marienlyst Strandhotel har udviklet et madkoncept - Sundkræs, som er skabt ud fra ideen om, at sikre god energi dagen igennem for vores studerende. Der vil være morgenbrød, frokost, sødt/sundt i pauserne. Desuden vil der være kaffe, the og vand.

Hvorfor er der brug for en trivselskoordinator? - Undersøgelser viser, at kun 13% er engagerede i deres arbejde, 63% er uengagerede i deres arbejde og 24% er aktive uengagerede. Det taler for, at der er masser af ressourcer og effektivitet, som udebliver. Det betyder også, at en virksomhed i virkeligheden har en meget mindre arbejdsstyrke end antaget. Hvad er det så, der gør, at medarbejdere ikke føler, at de kan være fuldt ud engagerede?

Der har i mange år været fokus på stress på arbejdspladsen, men det er der ikke kommet mindre stress ud af – tværtimod. Det er ikke selve stressen, der er problemet, men det, der forhindrer én i at få stress, der mangler. Derfor er det manglen, der er problemet. Det´ der mangler, er de grundlæggende byggesten, nemlig trivsel, tillid, mening og forståelse.

“Forandring uden forankring i den følelsesmæssige og sociale bevidsthed, og uden gensidig forpligtelse er ganske enkelt spild af ressourcer og kan give stress”

Institut for sundhed og trivsel

Kontor: Dr. Priemes Vej 2 - 1854 Frederiksberg - telefon 26841084 - mail mads@cetu.dk

For yderligere information ring eller skriv eller læs mere på hjemmesiden Her

Created By
Mads Vang Christensensen
Appreciate

Credits:

Oprettet vha. billeder af Omar Lopez - "untitled image" • Marius Ciocirlan - "untitled image" • Priscilla Du Preez - "untitled image" • Dylan Gillis - "untitled image" • Ian Schneider - "untitled image"