Konfirmant 2017 LJOS FOTO - PRISLISTE

Eg elskar å fotografere denne vakre ungdomen, og dei aller fleste elskar å bli fotografert:) Konfirmanten kan verte fotografert våren, sommaren eller hausten, og det skjer vanlegvis kveldstid. Eg tek utelukkande ute! Mange ønskjer å ta både i finstasen og i eit meir kvardagsleg antrekk. Foreldre og besteforeldre ønskjer ofte dei meir tradisjonelle bileter, medan konfirmanten sjølv vil ha eit røffare uttrykk - derfor tek vi begge deler! Ta gjerne med noko personleg; handballen, fotballdrakta, gitaren etc.

Eg har nokre lokasjonar eg brukar, men kom gjerne med ønskje! Eg vil helst at konfirmanten skal kome til Skodje- området, der eg bur, ellers tek eg litt ekstra for køyretid.

Pris fotografering

1 antrekk kr 750 / 2 antrekk kr 950 / 3 antrekk kr 1150

Mange ønskjer å ta familiebilete samstundes, då blir det eit tillegg på kr 500

Prisar produkt

De vil få tilsendt visningsalbum 1-2 veker etter fotograferinga og velgjer sjølv kva bileter de vil bestille.

De kan velgje a la carte (frå ordinær prisliste) eller følgjande pakkar:

Takkekort

Kjøper dokke digitale filer får dokke 30% på kort hos Kostshop.

Dersom dokke ikkje kjøper digitale bilder og ønskjer å bestille kort gjennom meg kostar det 35 kr per enkelt kort og 45 kr per dobbelt kort.

Visningsalbum

Visningsalbummet vil vere klart 1-3 veker etter fotograferinga (lenger ventetid i høgsesong/ferier etc) og antallet vil variere frå ca 30-100, alt etter kor mange antrekk de velgjer.

Visningsalbumet er åpent i 2 veker og det vil tilkome eit gebyr på 250 kr ved å opne det att!

Bestill time i dag!!

Created By
Fotograf Marianne With Nor
Appreciate

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.