Slik leser du HF+ for første gang Har du abonnement er HF+ med i prisen!

PLUSS-SAKENE PÅ NETTAVISA ER LAGET FOR VÅRE ABONNENTER

SLIK KOMMER DU IGANG:

  1. Klikk på en pluss-artikkel på hitra-froya.no
  2. Klikk på “Registrer deg”
  3. Tast inn ditt mobilnummer. Tast inn bekreftelseskoden du mottar på sms.
  4. Hvis ditt mobilnummer ikke er registrert på ditt abonnement hos oss; - tast inn kundenummer som står i adressefeltet på papiravisa di og ditt postnummer
  5. Opprett ny bruker ved å legge inn epost og velg passord i SPID*
  6. Det kommer en epost til din mailadresse fra SPID som du må bekrefte.
  7. Hvis du allerede har en SPID-konto feks via finn.no kan du bruke denne.
  8. Har du glemt passordet på SPID, trykk “glemt passord”.

* SPID er Schibsted sin felles pålogging og betalingsløsning for aviser i Norge med bl.a. VG, finn.no, adressa.no og mange lokalaviser.

Du vil nå i løpet av noen minutter få tilgang til HF+ NB! Det kan være noen minutters forsinkelse før tilgangen åpnes.

Møter du hindringer ta kontakt med oss på telefon 72 44 04 00 (man-fre 08-16) så kan vi hjelpe deg.

Telefon: 74 44 04 00 - epost: abonnement@hitra-froya.no

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.