Tokio

Tokio (jap. 東京, Tōkyō, ”itäinen pääkaupunki”) on Japanin pääkaupunki ja suurin kaupunki.
Tokion arkkitehtuuri ja kaupunkikuva ovat moderneja ja Tokion kaupunkikuva on monimuotoinen. Kaupungin topografia on vaihteleva, ja se on yhdessä tyypillisen japanilaisen, orgaanisesti kasvaneen kaupunkirakenteen kanssa muodostanut Edo-kaudelta lähtien kaupungin rungon.
Tokiossa on äärimmäisen monipuolinen ruokakulttuuri ja valtava määrä ravintoloita, jotka tarjoavat kaikkea korkealaatuisesta kaiseki-keittiöstä pikanuudeleihin ja ranskalaisesta haute cuisinesta hampurilaisiin. Kaupungissa on noin 160 000 ravintolaa.
Tokio on tiiviisti rakennettu kaupunki, mutta sen alueella on silti useita suuria puistoalueita.

Credits:

Created with images by Davon - "sakura cherry blossum" • tetedelart1855 - "Tokyo skyline" • J. Damasio - "Shibuya Crosswalk, Tokyo" • TenSafeFrogs - "Awesome ramen place" • *_* - "Shinjuku Gyoen National Garden"

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.