Loading

#BitzDoheem Scouting in luxembourg

Scouting in Luxembourg (SIL) ass den Daachverband vun der FNEL (Fédération Nationale des Eclaireurs et Eclaireuses du Luxembourg) an den LGS (Lëtzebuerger Guiden a Scouten)

Fir #BitzDoheem goufen ee Maskentutorial erstallt, eng Hotline ageriicht a bitzdoheem.lu an d’Liewe geruff.

Rendez-Vous mat der Madame Ministesch Paulette Lenert den 11. Abrëll 2020
Ouni d’Ënnerstëtzung vun der POST wier de Projet #BitzDoheem net méiglech, Merci!
20.000 Masken si bis de 16. Abrëll 2020 gezielt ginn. Dës goufen vun iwwer 400 Benevoller gebitzt, ee grousse Merci un Iech all.
Och déi kleng Iwwerraschungen, déi léif Messagen an Encouragementer, déi mir an de Yellow-Box’e fannen, maachen ons an de betraffenen Associatioune vill Freed.

Merci aussi pour les gentils messages et les mots d’encouragements que nous retrouvons parfois dans les Yellowboxes - cela fait plaisir à nous et aux associations qui reçoivent les masques!

Verdeelung vun den éischte Masken

Wunnengshëllef asbl
Caritas Luxembourg
Fondation Croix-Rouge
Stëmm vun der Strooss

Ab e Méindeg, 20. Abrëll 2020 ginn déi nächst Këschte mat der Hëllef vun der POST u vill aner sozial a karitativ Associatioune verschéckt.

De Projet #BitzDoheem geet virun a mir freeën ons nach weiderhin Är gebitzte Masken un Associatioune weiderzeginn!

Le projet #BitzDoheem continue et nous nous réjouissons dès à présent de pouvoir distribuer de nouveaux masques à d’autres associations qui en ont vivement besoin!