Voltaire -------------------------------------------------

Voltaire var en fransk filosof, dramatiker, samfund skrifter og forfatter. ’’Voltaire’’ er hans pseudonym, hans rigtigt navn er François-Marie Arouet, men han er det mest kendt som, Voltaire. Han var født den 21 november 1694 i Paris, og døde den 30 maj 1778 (83 år).

Portræt af Voltaire, lavet af Nicolas de Largillière.

Han var uddannet i jesuiterskolen "Louis-le-Grand", hvor han brugt meget tid på at kritisere uddannelsen, som han forlod som 17-årig. På grund af sit vid og sin skarpe tunge blev han hurtigt en populær skikkelse blandt det parisiske aristokrati. Mange af hans prosa arbejder og romancer blev skrevet som polemik. Den 1759 udgav han ’’Candidle’’, som bliv en af de bedste, succesfulde og kendte roman han har lavet. Voltaire har også skrevet citater, som er stadigt brugt og læst af mennesker i dag.

Første side af den Engelske ''Candidle'' version. Oversætteren var T.Smollet, 1762.
En af Voltaires citater.

’’If we do not find anything very pleasant, at least we shall find something new.’

Hans familie var velhavende købmandsfamilie. Hans far var François Arouet, en notar og skat officer. Voltaires mor kom fra en adelig familie, Poitou. Hendes navn var Marie Marguerite d'Aumart. Voltaire havde en søster Marguerite Catherine Arouet, og en bror Armand Arouet. (Voltaire var den yngste.)

Credits:

En dag i historie, Voltaire. 21 november.

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.