Loading

Achterhoekse partners in Perspectief op Werk hebben de handen ineen geslagen voor de zorgsector. Zij zien hier volop baankansen voor Achterhoekers met een migratie-achtergrond. Samen starten de samenwerkende partijen daarom met 'Nieuwkomers in de zorg', een innovatief scholingstraject dat stapsgewijs toewerkt naar een zorgdiploma en dienstverband. In het project leren gemotiveerde statushouders het zorgvak kennen en worden ze voorbereid op een BBL-zorgopleiding aan het Graafschap College. (niveau 1)

Het landelijk beeld is dat zorgverleners met een andere culturele achtergrond nog beperkt zijn vertegenwoordigd binnen zorgorganisaties. Tegelijkertijd is de prognose dat de personeelstekorten in de zorg alleen maar verder zullen oplopen. Volgens de initiatiefnemers biedt het aannemen van zorgmedewerkers met een niet-Westerse afkomst tweeledig uitkomst:

Uit verkenningen blijkt dat 'nieuwe Achterhoekers' graag aan de slag willen. De praktijk leert echter dat deze groep moeilijker aan werk komt doordat praktische ondersteuning ontbreekt of de taalvaardigheid nog een te groot obstakel vormt. Deze extra taalondersteuning en begeleiding op de werkvloer wordt nadrukkelijk geboden in het project. De aanpak van Nieuwkomers in de Zorg kenmerkt zich door de tijd te nemen voor een uitgebreide kennismaking tussen werknemer en werkgever. Dit met als doel om tot een duurzame match te komen en tegelijkertijd te werken aan wederzijds begrip van elkaars (werk)cultuur.

Meer weten? Alle informatie over de inhoud van het scholingstraject:

Zorgaanbieder Vitaal Thuiszorg heeft zich al aangesloten bij de Achterhoekse Alliantie. Directeur Esther Hoekzema is enthousiast: “Dit project spreekt ons erg aan en sluit aan bij onze visie. We willen ons voorbereiden op de toekomst waarin de zorgvraag oploopt. Wat ons betreft is het kansen bieden aan nieuwkomers een logische stap. Wij hebben meer zorgaanvragen dan dat we medewerkers hebben. Soms moeten we nee zeggen tegen huisartsen en ziekenhuizen. Dat voelt heel onnatuurlijk om te doen als zorginstelling. Ons personeelsbestand van 800 medewerkers wordt al diverser, maar opvallend is dat wij recente nieuwkomers van bijvoorbeeld Syrische afkomst niet zien. Deze groep willen we graag betrekken bij onze zorg.”

Leerwerkplekken gezocht

Voor deelnemers van het project is het essentieel dat er voldoende leerwerkplekken zijn om ervaring mee op te doen in de (thuis)zorg. Er wordt hiervoor nog samenwerking gezocht met verschillende zorgaanbieders. Ook partner worden in het project? Vul dan onderstaande enquête in. Dan nemen wij zo snel mogelijk contact op:

Uitkeringspositie

Meedoen in de samenleving door een opleiding te volgen en betaald werk doen. Het is de snelste weg naar integratie en economische zelfstandigheid. Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat uit de grote stroom vluchtelingen van 2014 toch nog maar een klein percentage werk vindt. Zo’n 2,5 jaar na aankomst in Nederland maakte 84 procent van de statushouders nog gebruik van een uitkering. Het laten instromen van Nieuwkomers in de Zorg biedt dus volop kansen, zowel voor werknemer als werkgever.

Betrokken partners: