Loading

OptiFer® produkterna har potential järnbrist är internationellt

Enligt Världshälsoorganisationen: "Järnbrist är den vanligaste och mest utbredda näringsstörningen i världen. Förutom att det påverkar ett stort antal barn och kvinnor i utvecklingsländer är det den enda näringsbristen som också är väsentligt utbredd i industrialiserade länder."

Järnbrist är alltså internationellt och måste motverkas som sådant.

Världen behöver en terapi som fungerar, men vilka är kraven?

Hemjärn har mycket högre upptag än någon annan form

Den måste vara effektiv

Det finns bara två former av oralt järn som vi kan använda; Hemjärn och icke-Hemjärn. Hemjärn är järn bundet till hemoglobinmolekylen i t.ex kött. Denna form har historiskt alltid varit den viktigaste järnkällan för människor, eftersom den tas upp väldigt bra. Faktum är att upptaget för heme-järn är mellan 20 och 40 % jämfört med syntetiska / konstgjorda former i de vanliga kosttillskotten, som har en upptag på endast 2 - 4 %.

Inga toleransproblem med hemjärn

Den måste vara vältolererad

Hemärn har inga kända bieffekter och hemoglobin-tabletttillskott i studier har en utmärkt historia för tolerans. De andra formerna syntetiskt / konstgjort kemiskt bundet icke-hemjärn, såsom järnsulfat och ferroglycinsulfat, ger ofta terapiförstörande biverkningar.

Brist på råvara otänkbart

Den måste vara tillgänglig

Råmateroialet för hemjärnskosttillskott är och kommer att vara tillgänglig i större mängder än vad som behövs.

Effekten av hemjärn förändras inte över tid. Dosen förblir densamma, vilket är goda nyheter för kroniker.

toleransen för hemjärn förändras inte över tid. I ke-hemjärnstillskott ger förr eller senare biverkningar.

Säkerheten först

Den måste var säker och lätt att använda

Hemjärnstillskott har varit i storskalig användning i Skandinavien sedan sjuttiotalet. Det finns inga rapporterade fall av allvarliga biverkningar eller förgiftningar efter användning av bokstavligen miljoner. Dosering är lättast möjliga; 1 - 2 tabletter per dag när som helst.

OptiFer® är godkänd av EU och FDA

Den måste vara enkel att registrera och lansera på nya marknader

OptiFer®-serien av hemjärnstillskott är godkänt av Förenta staternas FDA och EU. Den finns tillgängligi Nordamerika och Europa. OptiFer®-serien av heme järntillskott är eller kommer snart att ligga på marknaden även i Sydamerika, Mellanöstern, Afrika och Asien. Det finns en mängd tekniskt, juridiskt, marknads- och medicinskt material tillgänglig. Dosering och förpackning anpassas enkelt till olika marknadsregler.

Alla OptiFer®-produkter är Halal-certifierade.

All certifiering tillgänglig

Den måste ha ett resonabelt pris

Kroniker har traditionellt bara haft intravenöst givet järn kvar som alternativ, eftersom järn är livsviktig, men denna form är dock mycket dyr och måste administreras professionellt. Det har också potentiellt dödliga biverkningar såsom oxidativ stress.

Bra pris per dag

OptiFer®-serien av hemjärnstillskott har låg kostnad per dag jämfört med de vanliga icke-hemjärnspreparaten och behandlingen är mycket billigare och enklare än intravenöst järn eller transfusioner.

Hemjärnstilldkotten i OptiFer®-serien är extremt vältolererade och mycket effektiva. Dosering är en eller två tabletter per dag. Närsomhelst.

Tolerans och effekt förändras inte ens över längre tid.

Created By
Michael Collan MediTec Group
Appreciate

Credits:

Created with images by normanack - "montessori preschool world" • IntelFreePress - "Energy Efficient Processors" • niekverlaan - "lamp idea offering" • Putneypics - "IM000118" • RichardBH - "New Baby Car Seat - 3 Months - June 1962" • manoftaste.de - "Bureaucracy / Bürokratie III" • manoftaste.de - "Stamp Carousel / Stempelkarussell" • peter-facebook - "authority germany rejected"

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a copyright violation, please follow the DMCA section in the Terms of Use.