Loading

Bett Show 2019 Riverialaiset maailmalla

Bett Show on Euroopan suurin opetusalan digitalisaatioon liittyvä messu, joka järjestetään Lontoon ExCel-messukeskuksessa vuosittain. Tänä vuonna messuilla vieraili pieni ryhmä myös Riveriasta - matkassa olivat digitaalisen teknologian opetuskäytön kehittäjä Teemu Tiainen, verkkopedagogiikan asiantuntija Ilkka Eronen, ICT-asiantuntija Janne Kokkonen ja hankinta-asiantuntija Tuomas Vepsä.

Matkalta tarttui useita uusia ideoita Riverian AV-laitteistoihin ja niiden opetuskäyttöön liittyen. Lisäksi pääsimme verkostoitumaan monien mielenkiintoisten toimijoiden kanssa.

Messumatkasta tehtiin hiukan perinteistä poikkeava matkaraportti interaktiivisten 360-kuvien muodossa. Käykäähän tutkimassa mitä raportin punaisten täppien alta löytyy ja jättäkää vieraskirjaan palautetta!

Credits:

Teemu Tiainen

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a copyright violation, please follow the DMCA section in the Terms of Use.