Nytt fra Talent Gallery Januar 2017

Godt Nytt 2017

Bunnen nådd i norsk økonomi for denne gang?

Talent Gallery ønsker alle forbindelser et fantastisk 2017! Pilene peker oppover i norsk økonomi. Det betyr flere arbeidsplasser og kamp om de dyktigste medarbeiderne. Dessuten har mange bedriftseiere funnet ut at det faktisk er en fordel å ha mye av virksomheten i Norge fremfor et lavkostland. Stadig flere bedrifter flytter derfor virksomheten hjem igjen.

Kamp om dyktige medarbeidere

Vi går inn i en epoke hvor det er flere medarbeidere som avslutter sine arbeidsforhold enn antall fødsler i verden. Denne artikkelen i World Economic Forum belyser dette godt.

Konsekvens for deg som kunde

 • Vanskelig å få de dyktigste til å søke - de må kontaktes direkte.
 • Flere konkurrerer om de samme kandidatene
 • Stor risiko for at kandidatene hopper av underveis. Vi kaller det "Fall Offs"

Konsekvens for deg som kandidat

 • Mer "mas" fra rekrutteringskonsulenter
 • Flere valgmuligheter med tanke på ny jobb
 • Behov for å skille deg ut i mengden, f.eks. en bedre kontakt med headhuntere

Bransjer i skuddet

Et øyeblikksbilde fra FINN.no første uke i januar viser følgende bransjer med flest ledige stillinger:

 1. Bygg og Anlegg
 2. Helse og Omsorg
 3. IT
 4. Konsulenter og Rådgivning
 5. Butikk og Varehandel

Noen av våre stillinger

Nedenfor ser du en liste på stillinger Talent Gallery arbeider med for øyeblikket. Det dukker opp stadig nye muligheter så følg med på våre hjemmesider.

 • Betonmast HRL - Prosjekteringsleder - Skien Les Mer
 • Betonmast HRL - Prosjektleder - Skien Les Mer
 • Danora AS - Key Account Manager HoReCa og KBS - Oslo Les mer
 • Tronrud Bygg Romerike - Anleggsleder - Gjelleråsen - Les Mer
 • Schenker Norge AS - Avdelingssjef Trafikkavdeling - Oslo Les Mer
 • Hennig-Olsen Is AS - Produktutvikler Iskrem - Kristiansand Les Mer
 • AS J.Lauritzen's Eftf - Operativ Salgssjef Norge - Oslo Les Mer
 • Herøya Industripark AS - Leder Drift og Forvaltning - Porsgrunn Les Mer
 • Pelican Rouge Coffee Solutions AS - Regionssjef Øst - Oslo Les Mer
 • Con-Form AS - Prosjektselger - Oslo Les Mer

Ta kontakt!

Talent Gallery - Scandinavian Search Group AS har rekruttert ledere og spesialister til norsk næringsliv i mer enn 20 år. Gjennom organisasjonen NPAworldwide tilbys også rekrutteringstjenester i alle verdensdeler. Kontakt en av våre erfarne rådgivere for mer informasjon.

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.