SORTIMENT ROSTLINNÉHO MATERIÁLU ZAHRADA TYKALOVI

STUDIE SADOVÝCH ÚPRAV

OKRASNÉ DŘEVINY

Stálezelený zimostráz - snadno tvarovatelný
BUXUS SEMPERVIRENS - ZIMOSTRÁZ
Solitér ke vstupu - zmarlika
Cercis siliquastrum - zmarlika, Kvete na starých výhonech brzy z jara.
Solitér do zahrady - muchovník
Amelanchier lamarckii - muchovník Lamarckuv. Jedlé plody, krásné podzimní barvy.
Buddleia davidii - komule, láká motýly
Spiraea betulifolia - tavolník. Kompaktní druh tavolníku, ideální do malé zahrady.
Spiraea densiflora - tavolník. Kompaktní druh tavolníku, ideální do malé zahrady.
Hydrangea quercifolia - hortenzie dubolistá. Nádherná hortenzie s výrazným zbarvením na podzim.
Cornus stolonifera Kelsey - svída výběžkatá. Kompaktní druh svídy.
Euonymus alatus "Compactus" - brslen. Kompaktní druh brslenu s výrazným podzimní efektem!
Hydrangea serrata (macrophylla) - hortenzie

TRVALKY + OKRASNÉ TRÁVY

Ukázka kvetoucích trvalek a trav.

INSPIRACE

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.