Loading

Goed voorbereid op reis

Samen de weg uitstippelen

Begin 2019 besliste het Streekplatform Kempen om een ambitieus, co-creatief traject op te starten, dat het Kempens streekbeleid impulsen moest geven voor het komende decennium. Het Streekplatform Kempen was facilitator, maar het moest een plan worden van, voor en door de Kempen.

Op het toekomstforum in oktober 2019 kwamen 81 gemotiveerde mensen [ 1 ] met een hart voor de Kempen samen. De groep was samengesteld vanuit diverse sectoren en maatschappelijke speelvelden. Er werd teruggeblikt op het verleden en gezocht hoe dit onze Kempense identiteit gevormd had. Er werd gekeken naar de uitdagingen en trends rondom ons. Mijlpaal in dit traject was het moment waarop de aanwezigen de gezamenlijke ambitie verwoordden. Onze gemeenschappelijke horizon, in drie hoofddoelstellingen:

  • in 2030 is de Kempen duurzaam,
  • in 2030 is de Kempen een inclusieve, warme en zorgzame samenleving,
  • in 2030 is de Kempen een ondernemende en innoverende samenleving.

Dit toekomstbeeld was de motiverende prikkel om te bepalen hoe we samen op weg konden gaan. Het resultaat waren een tiental projectideeën.

In de loop van 2020 kregen deze projectideeën stapsgewijs meer vorm door het werk van geëngageerde projectgroepen. Van bij de start werd gewerkt met een projectmatige aanpak om onze doelstellingen te realiseren. Projecten met een eigen focus, maar toch verbonden met elkaar in een coherent geheel. Het is die verbondenheid die ervoor moet zorgen dat het Kempenpact2030 als geheel de Kempen doet groeien in haar mogelijkheden. En het blijft hier niet bij. Bij de redactie van dit Kempenpact2030 liggen de volgende projectideeën alweer klaar. Steeds met de drie hoofddoelstellingen als bestemming en referentiekader. Allen met de bedoeling om te timmeren aan de weg naar die mooie Kempense horizon.

Naast de Kempenpact2030-projecten, blijft de werking van het Streekplatform Kempen een belangrijke schakel in het realiseren van onze gemeenschappelijke horizon. Het sociaaleconomisch netwerk bewaakt de Kempenpact2030 visie, spreekt met één stem voor onze regio en zorgt voor een helikopterzicht. Het Streekplatform Kempen neemt zelf ook initiatieven om de Kempense belangen te verdedigen en de krachten te bundelen.

[ 1 ] De selectie van deze deelnemers gebeurde door een ontwerpteam waarbij zoveel mogelijk rekening werd gehouden met elkaars versterkende diversiteit. Het verslag van het Toekomstforum Kempen van 25 & 26 oktober 2019, waaronder de deelnemerslijst, vind je terug op www.streekplatformkempen.be