“Theatre of (Dis)comfort and Growth” is een feit!

In “Theatre of (Dis)comfort and Growth” ziet de kijker momentopnames uit mijn leven waarin de ongemakken, angsten, groei en zelfspot van mij een grote rol speelden. Aangekleed in verschillende settings en kledij van het theatrale leven, met een vleugje drama, satire en humor. Voor dit persoonlijke project heb ik een jaar en drie maanden (augustus 2015 – november 2016) mijn haar en baard laten groeien. Op zondag 6 november zijn de foto’s gemaakt!

Kijk op http://www.metinfotografie.nl/tdg voor het volledige verhaal!

The Behind the scenes photo's

Hieronder kunnen jullie "behind the scene" foto's bekijken. De foto's zijn gemaakt door Wim van der Geest, Jenny de Groot, Michelle Aman, Heidi Pollemans, Paul Hoebee.

Vanaf januari 2017 zal de expositie gehouden worden in het Rabotheater te Hengelo!

Klik hieronder voor de 360 graden foto's!
Created By
Metin Yirtici
Appreciate

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.