Hlaupahjóla púsl Katrín Árnadóttir

Fyrsta skref: Setja forkinn í plötuna
Annað skref: festa headset á forkinn
Þriðja skref: Spacer fer ofan á headset
Fjórða skref: eftir headset og spacers kemur klampurinn ofan á og festum við hann og herðum
fimmta skref: Setja dekkin á
Sjötta skref: Setja stýrið á

Katrín Árnadóttir

Nemandi í Tækniskólanum

Created By
Katrín Eriksen
Appreciate

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.