Katarina Novosel Prva gimnazija varaždin, 4.e

Katarina Novosel rođena je 3.veljače 1999.godine u Varaždinu. Završila je 6.osnovnu školu u Varaždinu te osnovnu Glazbenu školu sa predmetom: violina. Trenutno pohađa Prvu gimnaziju Varaždin u kojoj je 4.razred.

U slobodno vrijeme bavi se folklorom. Pleše u Varaždinskom folklornom ansamblu koji djeluje od 1998.godine.

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.