Loading

FYSIK - ÅK 6 Lärare: David Lancelot Sjövall

Öva dig till provet för uppdrag 1

UPPDRAG 1 - ASTROFYSIK

Uppdrag 1 handlar om fysiken i rymden - astronomi. Med lite finare ord brukar man säga astrofysik. Vad tänker du då du hör ordet rymden/astronomi? Vad är det du behöver lära dig? Allt detta kommer vi gå igenom under denna kurs i fysik. Titta gärna på den korta presentationen med pojken Albert, 12 år gammal, som berättar lite kort om universum för oss.

UPPDRAG 1:A - Solen, stjärnor och galaxer

SYFTE OCH MÅL:

 • att känna till vad en stjärna är.
 • att veta vad en galax är.
 • att berätta i stora drag om vad solen är och ljusets fart.
 • att kunna ge exempel på olika galaxer.
MATRIS: Denna lärmatris är de E-A-steg som du bedöms i i temat astronomi i ämnet fysik. Jag har gjort matrisen enligt LGR -11 för läsår 2019/2020.

SOLEN

Illustration: vår sol är vår närmaste stjärna.

Solen är en av flera miljarder stjärnor i vår galax, Vintergatan. En galax är en samling med enormt många stjärnor. Vi vet att det i universum finns flera hundratals miljarder med galaxer och att det i varje galax finns flera miljarder stjärnor.

FOTO: här ser vi ett foto taget i Korea där man tydligt kan se vår galax som heter Vintergatan. Kan du räkna alla stjärnor på bilden? Tänk att det kan finnas planeter vid de olika stjärnorna!
ILLUSTRATION: Vintergatan är en av flera miljarder galaxer i universum. De kan ha olika form och utseende. Vintergatan är spiralformad.

Avstånden i rymden är enorma! Mellan till exempel solen och jorden är det 150 miljoner kilometer långt. Trots det tar det bara åtta minuter innan solstrålarna når jorden.

Forskarna tror att solen "föddes" för ungefär 4 600 000 000 år sedan. Alltså för 4,6 miljarder år sedan.

Solen har bränsle så det räcker att lysa ytterligare i 4,6 miljarder års tid innan bränslet tar slut. Bränslet, som består av grundämnet väte (H) förbränns jättesnabbt! Varje sekund förbränner solen 600 miljoner ton väte! Vätet omvandlas till grundämnet helium (He).

ILLUSTRATION: Det tar åtta minuter för solens strålar att nå jorden. Ljusets hastighet är den snabbaste hastigheten vi känner till. Det är 150 miljoner km mellan jorden och solen.

Solen roterar (=snurrar) ett helt varv runt sin egen axel på 27 dagar ungefär. Solens yta har en temperatur av omkring 5500 °C. I yttre delen av stjärnans atmosfär – koronan - är det däremot mellan 1-3 miljoner grader varmt. Mitt inne i solens kärna är det som varmast - där är det hela 15 miljoner grader varmt!

FRÅGOR TILL KAPITLET 1:A OM SOLEN

 1. Hur många kilometer är det mellan jorden och solen?
 2. Hur lång tid tar det för solen strålar att nå jorden?
 3. Vad heter vår galax?
 4. Vad är en galax?
 5. Hur många stjärnor finns det ungefär i vår galax?
 6. Hur många galaxer finns det ungefär i universum?
 7. Hur gammal är solen?
 8. En bils bränsle är oftast bensin, disel, gas eller el, men vad är solens bränsle?
 9. Hur många ton bränsle förbrukar solen varje sekund?
 10. Till vilket grundämne omvandlas solens bränsle?
 11. * TÄNK TILL: Vad är en stjärna?

TA REDA PÅ MER OM SOLEN?

Vill du lära dig mer om solen än vad vi går igenom under åk 6? I så fall hittar du några tips här nedan:

STJÄRNOR

En stjärna föds genom att gas och stoff (småsaker i rymden) dras ihop av en gravitationskraft. När materien dras närmare och närmare varandra och till sist samman så stiger temperaturen. Om temperaturen blir tillräckligt hög kommer vätgas förbrännas till helium. En stjärna har då fötts!

Under hela sin livstid omvandlar stjärnorna väte (H) till helium (He) och när vätet tagit slut sväller stjärnan upp till en så kallad röd jätte. Den röda färgen kommer sig av att temperaturen minskar. Vilket öde som sedan väntar stjärnan beror på dess massa, alltså hur mycket stjärnan väger i slutet av sitt liv.

Små stjärnor blir vita dvärgar. Större stjärnor blir neutronstjärnor. De största stjärnorna vi känner till blir till svarta hål.

FRÅGOR OM STJÄRNOR

 1. Hur föds stjärnor (använd begreppsorden: gas, stoff och gravitationskraft i din förklaring samt temperatur och väte).

JORDEN

Jorden är den tredje planeten från solen. Den snurrar ett varv runt sig själv på 24 h.

Det tidigaste material som finns i solsystemet är daterad till 4,56 miljarder år sedan. För 4,54 miljarder år sedan bildades jorden och de andra planeterna ur solnebulosan, en skivformad massa av stoft och gas som blev över när solen föddes.

ILLUSTRATION: Jorden snurrar kring sin egen axel på 24 h. Därför är ett dygn på vår planet är 24 h.

Du har i skolan lärt dig att 1 år på jorden består av 365,25 dygn. Varför? Jo, därför att det tar exakt 365,25 dygn för jorden att gå ett varv runt solen.

ILLUSTRATION: Det tar 365,25 dagar för jorden att ta sig ett varv runt jorden i en elliptisk bana. Vart fjärde år firar vi skottår på jorden av denna anledning.
FOTO: Jorden har två olika sidor. En sida med dag och en sida med natt.

Då solens strålar belyser jorden lyser halva jordklotet upp. Andra halvan är mörk och där är det alltså natt.

ILLUSTRATIONEN OVAN: Solens strålar lyser på jordklotets ena sida. Den andra sidan är mörk. Den ljusa sidan på jorden är alltså där det är dag. Den andra sidan är där det är natt.
FOTO: På jorden har vi fyra årstider varje år: vår, sommar, höst och vinter.

Visst är det lite märkligt, att varje år på jorden har vi hela fyra årstider: vår, sommar, höst och vinter. Men vad beror det på egentligen?...

Att vi har har olika årstider beror egentligen på två saker:

 1. dels att jorden snurrar runt solen, men...
 2. ...framförallt att jorden lutar i sin bana runt solen beroende på årstid.

På grund av att jorden lutar olika mycket i sin bana beroende på årstid, så gör det att solens strålar träffar olika delar av jorden på olika sätt under året. Det gör att vi får olika årstider.

SOMMAR: norra halvklotet lutar mot solen. Då har vi sommar i Sverige (men vinter på andra sidan jordklotet i t.ex. Nya Zeeland). Då blir dagarna långa. I Sverige blir det varmt eftersom mer av solens strålar träffar vår sida av planeten.

VINTER: norra halvklotet lutar från solen. Då har vi vinter i Sverige (men sommar på andra sidan jordklotet i t.ex. Nya Zeeland). Då blir dagarna korta och det är som mörkast ute. I Sverige blir det kallt och mörkt eftersom mindre av solens strålar träffar vår sida av planeten.

VÅR OCH HÖST: då är dagar och nätter lika långa. Vår del av jorden lutar varken mot eller från solen då.

FRÅGOR TILL KAPITLET OM JORDEN

 1. När bildades jorden?
 2. Hur gammalt är det äldsta föremål man hittat i solsystemet?
 3. Varför är ett dygn på jorden 24 h?
 4. Varför är ett jordår 365,25 dagar?
 5. Vad var solnebulosan?
 6. Varför blir det dag och natt på jorden?
 7. Hur kommer det sig att vi har olika årstider på jorden?
 8. Varför är det som varmast i Sverige under sommaren?

UPPDRAG 1:B - Olika världsbilder

 • Du skall veta vad en världsbild är inom astronomi.
 • Du skall kunna berätta och ge exempel på hur olika världsbilder förändrats under årens gång.
 • Du skall känna till någon känd person som påverkat vår världsbild.
Illustration: Solsystemet så som vi idag ser det med solen längst till vänster och neptunus längst till höger. Enligt vår moderna vetenskap är det så vi tror att planeterna inklusive solen och jorden ser ut och befinner sig i rymden. Så har vi dock inte alltid trott...

Olika namn för olika världsbild

Under årtusenden har människorna på jorden tyckt och tänkt och trott olika om hur jorden och universum ser ut och vart allt befinner sig. På sidan 10 + 11 i NO-boken kan du läsa om de olika världsbilderna och få förklarat en hel del svåra ord så som: geocentrisk -, heliocentrisk- och centrisk världsbild betyder.

GEOCENTRISK VÄRLDSBILD

Den geocentriska världsbilden utarbetades bland annat av Aristoteles några hundra år före Kristus och innebar att allting kretsar runt jorden. Runt jorden fanns olika sfärer där planeterna rörde sig i perfekta banor. På sfären längst ut satt stjärnor fast. De kallades fixstjärnor.

Aristoteles (eller Aristotélēs, på grekiska), föddes år 384 före Kristus i Stageira på halvön Chalkidike på Grekland. Han dog år 322 före Kristus i Chalkis. Aristoteles var en grekisk filosof och vetenskapsman. Googla gärna på hans olika uppfinningar.

Staty: föreställande Aristoteles.

HELIOCENTRISK VÄRLDSBILD

Den heliocentriska världsbilden är en beskrivning av solsystemet, där solen (på grekiska heter solen helios) ligger i centrum med alla planeterna rörande sig i banor runt om. Denna världsbild uppkom under 1500-talet med hjälp av främst Nicolaus Kopernicus, men även t.ex. Tycho Brahe som båda levde på den tiden.

NICOLAUS KOPERNICUS - 1500-talets stora upptäckare

Unga Faktas hemsida finns det att läsa om Nicolaus Kopernicus. Här står bland annat att:

Copernicus var egentligen ingen vetenskapsman, men (som läkare) och präst hade han översatt flera skrifter på grekiska. Bland de antika texterna läste han olika astronomiska verk, och började själv bli nyfiken på hur världsalltet var uppbyggt. Efter att ha studerat himlen i flera år kom han fram till att solen låg i mitten av vårt solsystem, och inte jorden, som resten av världen trodde.

Copernicus som levde i Polen på 1500-talet, kände till sin upptäckt många år, men eftersom det var oroliga tider på 1500-talet då han levde, så fick ingen tycka annorlunda än vad kyrkan på den tiden tyckte. Och kyrkan trodde att jorden stod i centrum, vilket inte Copernicus höll med om. För att inte bli straffad för att han tyckte annorlunda efter sina upptäckter, så väntade han med att berätta om sin upptäckt om att solen står i centrum, tills han blev äldre.

FOTO: På denna 1000 Zloty-sedel från Polen år 1982 ses (överst) en porträttbild av Nicolaus Copernicus eller Mikołaj Kopernik som han ursprungligen alltid har hetat i sitt hemland. Vad tror du den nedre bilden föreställer? Och varför är det några underliga symboler på den nedre bilden på vissa ställen - så som t.ex tecknet för kvinna och man?

Nicolaus skrev en bok där han i sju punkter ganska korrekt beskrev universums uppbyggnad, bland annat att solen var universums centrum, inte jorden. Boken blev förbjuden av den katolska kyrkan och Kopernikus dog i samband med utgivningen, (år 1543) men hans idéer spreds sakta i Europa.

FRÅGOR TILL KAPITLET OM OLIKA VÄRLDSBILDER

 1. Vad är en världsbild för något?
 2. Hur trodde man innan 1500-talet att världsbilden såg ut?
 3. Vem kom på att solen står i centrum istället för jorden?
 4. När kom personen på detta?
 5. Titta på bilden av den polska pengen. Varför innehåller den en massa grekiska symboler och varför är de just grekiska - personen på pengen var ju inte grek.
 6. Vad kallas de två mest kända världsbilderna?
 7. Vilken av världsbilderna tror man på idag?

Gravitationskraften

Vi väger olika mycket på olika planeter. På de största planeterna väger vi mest eftersom de har störst gravitationskraft. På denna sida kan du räkna ut din vikt på de olika planeterna.

STÖD OCH HJÄLP - Begreppsord till hela kapitelet om astronomi

asteorid

Ett stenblock som kretsar kring solen.

astronaut

Någon som åker utanför atmosfären i en rymdfarkost.

stjärnbild

Så kallar man en grupp stjärnor, om man tänker att man drar ett streck mellan stjärnorna så kan man ser en bild. Bilden kommer ofta från en saga i grekisk mytologi.

satellit

Så kallas det tekniska föremål som roterar kring en himlakropp. Det finns naturliga satelliter så som t.ex. vår måne. Naturliga satelliter är något som är skapat av naturen. Det finns även konstgjorda satelliter. Konstgjorda satelliter är något som är skapat av människor, t.ex. en vädersatellit eller spionsatellit.

solsystem

Ett samlingsnamn för solen, månen, övriga planeter, kometer, meteorer och asteroider.

stjärna

Detta är ett lysande klot av het gas.

komet

Så kallas ett stort klot av is och sten som rör sig i en bana runt solen.

galax

Så kallas detta som är uppbyggd av miljarder stjärnor och solsystem. Vintergatan är ett exempel på detta.

jordaxel

En "tänkt" axel genom jorden, jorden snurrar kring sin egen axel.

meteor

Detta är en rymdsten, rester av en asteroid som krockat och gått sönder. Den brinner upp när den går igenom atmosfären, då blir det ett stjärnfall.

Vintergatan

Namnet på vår galax. (för C-nivå krävs dessutom att du kan dra förklaringar till ordet galax)

dygn

Så lång tid tar det för jorden att snurra ett varv kring sin egen axel, en dag och en natt, 24 timmar.

månad

Så lång tid tar för månen att snurra ett varv runt jorden (ungefär 28 dagar).

år

Så lång tid tar det för jorden att snurra ett varv runt solen, ungefär 365 dygn.

årstid

Jordaxelns lutning ger oss i Sverige fyra olika sådana: de heter, vår, sommar, höst och vinter.

världsbild

Ett begrepp som förklarar människans uppfattning om jordens plats, i förhållande till allt annat.

midnattssol

Jordaxelns lutning gör att solen aldrig går ner längst i norr, några veckor under sommaren.

månens faser

Olika delar av månytan är belyst beroende på var månen är i sin bana runt jorden.

halvmåne

Bara halva månens yta är belyst av solen.

fullmåne

Hela månen syns yta är belyst av solen.

polstjärnan

Denna stjärna har hjälpt många sjöfarare att hitta rätt eftersom den alltid ligger på samma plats i norr.

solen

Detta är vår närmaste stjärna och den är den som ger oss både ljus och värme. Det är en mellanstor stjärna.

jorden

Denna planet kallas också Tellus. Den rör sig runt sig egen axel samtidigt som den rör sig runt solen.

månen

Detta är vår närmaste granne i rymden. Den är även vår största naturliga satellit. Den bildades av stenblock som kom farandes, vissa stenblock krockade mot ytan och det bildades kratrar. På natten reflekterar den solens strålar och vi kan se olika delar av den under en månad.

De inre små planeterna

Dessa planeter består av sten och metall och är närmast solen. De kallas även för stenplaneterna. De heter: Merkurius, Venus, Tellus och Mars.

De yttre stora planeterna.

Dessa planeter består av gas och ligger längre ut i solsystemet. De kallas även för gasplaneterna. De heter: Jupiter, Saturnus, Uranus och Neptunus.

meteorit

Detta är en brinnande sten som färdas i rymden, den kan gå igenom vår atmosfär och krocka med jordytan.

nebulosa

Det är här som stjärnor bildas, det är ett stort moln av damm och gas. När damm och gas dras ihop stiger temperaturen och när det är flera miljoner grader varmt kan en stjärna bildas.

svartahål

Detta bildas efter att en stjärna har kollapsat. Då dras allt till en enda punkt som man inte kan se men som har en stark dragningskraft.

tidmätare

Exempel på dessa är solur, vattenur, timglas, ljusur, pendelur, kronograf, fickur, armbandsur, digitalur, mobiltelefon och atomur.

supernova

Så kallas det när en stor stjärnas bränsle håller på att ta slut, då kommer den blossa upp och lysa starkt.

röd jätte

Så kallas det när en stjärnas bränsle(vätet) håller på att ta slut, då sväller den upp, temperaturen sjunker och den får en rödaktig färg.

fusion

Så kallas den kemiska process när väte och helium slås ihop, det är det som får stjärnor att lysa.

Månen

Månen är vår närmsta himlakropp och vår enda naturliga satellit. Men vilken nytta har vi av naturliga satelliter egentligen? Har den någon betydelse för oss annat än att den är rund och ljus på natten?... På SVT Play kan du titta på filmen om månens betydelse för oss på jorden (ca 45 min lång). Syftet enligt läroplanen i fysik är att förklara användningsområden för satelliter.

Created By
David Sjövall Lancelot
Appreciate

Credits:

Har skapats med bilder av Guillermo Ferla - "untitled image" • coffeeNwaffle - "korea gangwon do sokcho" • AlexAntropov86 - "earth planet space" • nidan - "tree green leaves" • nidan - "tree winter landscape" • Comfreak - "solar system sun mercury" • Francesca Noemi Marconi - "untitled image" • Couleur - "sculpture bronze figure" • 13smok - "money buck 1000 russian ruble"