Loading

Älykästä energiankulutusta Skrollaa alaspäin...

Tulevaisuudessa yhä useampi rakennus ja koulukin voi toimia osana virtuaalivoimalaitosta. Energiaa kulutetaan paljon, kun koulussa on paljon toimintaa ja erityisesti talvella, kun on kylmä. Mitä enemmän energiaa joudutaan tuottamaan, sitä enemmän päästöjä syntyy. Virtuaalivoimalaitos tarkoittaa sitä, että kulutusta joustetaan ja tasataan käytön ja tarpeen mukaan. Käytännössä rakennuksessa voidaan vaikka hetkellisesti laskea hieman lämpötilaa, jotta energiankulutus pysyy kokonaisuudessaan tasaisena.

Sähköä kannattaa käyttää silloin, kun sitä tuotetaan paljon ja vähäpäästöisesti sekä kun se on edullista. Se on sähkönkulutuksen hetkellistä vähentämistä tai lisäämistä sähkön tuotannon mukaan. Tätä kutsutaan kulutusjoustoksi.

Jos koulussa vaikkapa tuotetaan aurinkoenergiaa, voi sähköä syntyä joskus enemmän kuin sitä kulutetaan. Silloin ylimääräistä sähköä voidaan myydä yleiseen sähköverkkoon. Sähkön varastointi on mahdollista akkujen avulla.

videolta näet, miten energiankäyttö muuttuu myös kotona!

Paikkakunnittain katsottuna etelä- ja länsirannikko on Suomessa aurinkoisinta. Keräintasolle saadaan noin 1000-1200 kWh/m2 vuodessa.

Kesäpäivänä Etelä- ja Länsi-Suomessa sijaitsevan talon katolle tulee keskimäärin 6 kWh auringon säteilyä per neliömetri – sadepäivänä ei tietenkään saada juuri mitään, mutta aurinkoisena päästäänkin jopa lähes 10 kWh:iin. Puolipilvisenäkin päivänä aurinkokeräin tuottaa vähän lämpöä.

Koko vuonna tyypillisen suomalaisen pientalon katolle tulee auringonsäteilyä 3-5-kertaisesti koko lämmöntarpeeseen verrattuna.

Suomessa saadaan auringonsäteilyä yleisesti luultua enemmän. Meillä kylmyys yhdistyy mielessä usein pimeään. Kesällä Suomi on aurinkoinen ja silloin aurinkolämpöä voidaan hyödyntää tehokkaasti. Suomessa lämmityskausi ulottuu usein kesäkuukausiin saakka ja aurinkoenergia voi toimia apulämmönlähteenäkin. Kesällä auringon säteilyä tulee Suomessa pitkistä päivistä johtuen enemmän kuin keskisessä Euroopassa.

Talvikuukausina tilanne on päinvastainen ja talvella auringon paistetta ei riitä hyödyksi. Suomessa aurinkoenergiaa voidaan käytännössä hyödyntää helmikuun lopulta lokakuun alkuun. Lokakuusta helmikuun alkuun tulee niin vähän auringon paistetta, ettei sen hyödyksi ottaminen juuri kannata.

Auringon säteily muunnetaan aurinkokeräimessä lämmöksi. Lämpö siirretään putkistossa virtaavan lämmönsiirtonesteen (vesi/jäänestoaine-seos) avulla lämpövaraajaan, jossa se luovuttaa lämpönsä lämmönvaihtimen kautta veteen.

Tekstin lähde: Solpros