Presentasjon Case: Digital kampanje - Foreningen for hjertesyke barn

Utfordring:

Bakgrunnen for FFHB sitt virke er å bevisstgjøre publikum om de utfordringer hjertesyke barn og deres familier sliter med. Det blir født 500 hjertesyke barn hvert år, 50 av disse får aldri oppleve ettårsdagen sin.

For å sikre inntekter til forskning og utvikling fikk PLAY i oppgave å utvikle en kampanje som skulle nå ut til nye givere.

Målsetning:

 • 50 nye givere i kampanjeperioden
 • Skaffe erfaringsgrunnlag på hvilke segmenter som konverterer - som utgangspunkt for effektiv og målrettet, digital kommunikasjon i 2017
 • Styrke digital synlighet

Kreativ idé:

Med utgangspunkt i kommunikasjonen rundt forskningsprosjektet «Livet skal leves», skal vi utvikle en film som forteller om at noen barn med hjertefeil ikke rekker å fylle ett år. Men det finnes håp! Flere penger til forskning kan redde flere barn.

Kampanjebeskrivelse:

 • A/B testing av kampanje på Facebook, videovisninger instagram
 • Hovedmålgruppe kvinner 30 til 40 år
 • Kampanjestart 28.11.16 (ca 2 uker)
 • Budsjett 100.000,-

Litt om målgruppe:

Hovedmålgruppe 30-40 år, men kjøre bredt sett med målgrupper, for så å optimalisere på de som konverterer best.

 • Kvinner 30 – 40 med barn
 • Kvinner 30 – 40 uten barn
 • Kvinner 40 – 50 med barn
 • Kvinner 40 – 50 uten barn
 • Personer 50 + med barn
 • Personer 50 + uten barn
 • Venner av eksisterende likere hos FFHB
 • Venner og lookalikes av eksisterende givere til FFHB
 • Ekskludere eksisterende givere slik at man unngår å bruke budsjettene mot disse

Strategi for retargeting

 • De som har besøkt hjemmesidene og gått ut etter en visning
 • De som har besøkt/besøker Facebook siden eller nettsidene
 • De som har interagert med en annonse, men ikke konvertert
 • De som har brukt mer enn eks. 1 min tid på sidene og ikke konvertert
 • De som har har konvertert ( for å fjerne kommunikasjon mot de)
 • De som har sett deler av videoen, men ikke klikket.

Vi setter opp ulike budskap basert på hvilken retargeting-strategi vi følger, hva brukerne har gjort/ikke gjort på nettsidene/Facebook/Instagram

Konverteringspunkter

Set up til kampanjen

 • Facebook annonsekonto
 • Facebook pixel (audience og konvertering + retargeting)
 • Facebook segmenteringsjobb for annonsering
 • Installere analytics og tagmanager på nettside

Dynamisk vridning av budsjettene der vi flytter om på budsjettet ettersom vi ser hvilke kanaler som leverer best.

Resultater

 • Ingen mulighet til å tune postene i kampanjen basert på donasjoner - da disse ikke kan spores
 • Det kom inn klart flest SMS-donasjoner, noe som indikerer at dette er en viktig kanal for konverteringer, og at det er viktig å fronte denne muligheten i postteksten (vask av sms-lister).
 • Annonsevisninger: 297.100
 • CPC: 8,73,-
 • CTR: 0,59%
 • Direct link clicks: 1.753
 • Videovisninger (minimum 3 sek): 51.706.-
 • Totalt 58 donasjoner (47 pr sms, 11 pr nettside)
 • 9 av 11 donasjoner på nett kom fra personer med barn
 • Aldersgruppen 25-34 ga flest donasjoner via sms
 • Aldersgruppen 45-54 ga flest donasjoner via nettstide
 • Mediespend: 45.787,-

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.