Loading

RAPORT ANUAL

MESAJUL PRESEDINTELUI CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

Stimaţi parteneri,

Trăim vremuri istorice pe plan mondial şi asistăm permanent la o reconfigurare a reperelor cu care eram obişnuiţi cu toţii. Transformările sunt vizibile pe toate planurile, de la politic la economic, de la militar la geostrategic, iar lumea financiară nu face excepţie de la acest trend. În acest context global, stabilitatea este esenţială şi trebuie să stea la baza funcţionarii oricărei instituţii.

Depozitarul Central a continuat să fie şi în 2017 o instituţie stabilă, eficientă şi conectată la realităţile industriei în care activează. Mai mult, inovaţia a fost cuvântul de ordine în activitatea şi proiectele instituţiei, lucru care se reflectă în serviciile performante oferite clienţilor din toate categoriile.

În cei 10 ani de la înfiinţare, Depozitarul Central a contribuit la dezvoltarea unui ecosistem financiar stabil în România, în contextul în care arhitectura post-tranzactionare este o componentă esenţială. Mai ales într-un mediu atât de dinamic şi influenţat de foarte mulţi factori, cum este piaţa financiară, stabilitatea este esenţială.

Sunt convins că şi în următorii 10 ani vom continua în acelaşi ritm, fiind permanent ancoraţi la tendinţele internaţionale şi preocupaţi de tot ce se schimbă pe plan global.

Vom continua să investim în inovaţie, să fim la curent cu trendurile internaţionale. Vom păstra acelaşi grad de implicare, acelaşi profesionalism şi aceeaşi dedicare cu care v-am obişnuit la fiecare proiect implementat. Vom fi vizionari, vom anticipa şi vom răspunde tututor cerinţelor, indiferent de gradul de complexitate.

Acesta este un angajament pe care mi-l asum, în faţa dumneavoastră, tuturor partenerilor noştri, în numele Consiliului de Administraţie al Depozitarului Central şi în numele întregii echipe. Vă mulţumim pentru susţinerea continuă şi pentru contribuţia esenţială la dezvoltarea mediului financiar românesc.

Marius Moldovan

Preşedinte Depozitarul Central

MESAJUL DIRECTORULUI GENERAL

Stimaţi parteneri,

În dinamica ameţitoare a pieţelor financiare, fiecare zi pare o cursă contra cronometru. Pe lângă adaptarea permanentă la schimbările globale, suntem preocupaţi să inovăm, să anticipăm şi să preîntâmpinăm nevoile clienţilor.

Anul trecut, Depozitarul Central a marcat 10 ani de existenţă în piaţa financiară românească. 10 ani de cursă permanenta, fără oprire, doar cu recorduri după recorduri atinse de o echipă cu adevărat deosebită.

Ultimul deceniu a marcat schimbări fundamentale pe scenă financiară românească, în perfectă ordine cu cea mondială. Iar viitorul nu este deloc lipsit de noi provocări.

Astăzi vorbim tot mai mult de digitalizare, de servicii electronice, de protecţia datelor şi de proiecte de securitatea informaţiei. Conturul de mâine se desenează rapid, lumea financiară se muta de la modelul clasic de business, la un model care pare desprins din filmele science-fiction, în care tehnologia este principalul catalizator.

Suntem în faţa unor noi provocări, ce vor rescrie fundamental toate modelele actuale, cu care suntem obişnuiţi. Este valabil pentru întreaga industrie financiară, inclusiv pentru piaţa de capital şi, în particular, pentru arhitectură post-tranzactionare. Nu vom fi ocoliţi de acestea, dar pot să afirm cu tărie că primii 10 ani ne-au pregătit pentru următorii şi pentru tot ce vor aduce aceştia.

Deşi sunt tentată să trec în revistă proiectele majore implementate anul trecut şi chiar în ultimii ani, care au reformat profund tot ce înseamnă activitatea de decontare şi post-trading, le voi lăsa pentru paginile viitoare ale acestui raport. Voi spune însă, că în spatele acestora, în spatele termenilor tehnici, al denumirilor complexe şi al acronimelor ce par imposibil de reţinut sau descifrat, se afla un ingredient comun: oamenii; şi o reţetă imbatabilă: profesionalism, dedicare, pasiune, implicare şi energie.

Cu toate acestea şi cu viziunea pe care Depozitarul Central şi-a asumat-o din prima sa zi de funcţionare, nu am nicio îndoială că vom continua în acelaşi ritm cu care ne-am obişnuit şi noi dar şi toţi clienţii şi partenerii noştri.

Mulţumesc echipei Depozitarului Central, tuturor partenerilor şi instituţiilor pieţei pentru sprijinul acordat în această cursă şi sunt convinsă că urmează alte decenii de activitate la cele mai înalte standarde şi cu multe provocări.

Silvia Buicănescu

Director General Depozitarul Central

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE - 31.12.2017

CONDUCEREA EXECUTIVA - 31.12.2017

PRINCIPALELE REALIZARI ALE ANULUI 2017

IMPLEMENTAREA STANDARDELOR DE PIATA ALE UNIUNII EUROPENE PENTRU PROCESAREA EVENIMENTELOR CORPORATIVE

Depozitarul Central a implementat, începând cu 1 februarie 2017, standardele de piata ale Uniunii Europene pentru procesarea evenimentelor corporative desfasurate de companiile emitente si a pus la dispozitia emitentilor si participantilor o noua aplicatie destinata transmiterii informatiilor cu privire la evenimentele corporative asociate instrumentelor financiare pentru care institutia este depozitar al emitentului.

Depozitarul Central a fost prima institutie de acest gen din regiune care a implementat standardele europene privind evenimentele corporative. În data de 14 februarie 2017, a fost finalizata cu succes procesarea primului eveniment corporativ în conformitate cu standardele de piata ale Uniunii Europene.

OPERATIONALIZAREA DECONTARILOR PE PLATFORMA TARGET2-Securities (T2S) A TRANZACTIILOR INCHEIATE IN MONEDA EURO LA BURSA de Valori Bucuresti, PENTRU INSTRUMENTELE financiare DENOMINATE IN EURO

Începând cu data de 18 septembrie 2017, Depozitarul Central a pus la dispoziţia clienţilor săi serviciul de decontare pe Platforma T2S a tranzacţiilor încheiate în moneda euro la Bursa de Valori Bucureşti, inclusiv a tranzacţiilor de alocare încheiate pentru clienţii agenţilor custode şi tranzacţiilor încheiate în afara sistemelor de tranzacţionare, pentru instrumentele financiare denominate în euro. Astfel, Depozitarul Central şi-a extins gama de servicii oferite în calitate de depozitar al emitentului.

REAUTORIZAREA DEPOZITARULUI CENTRAL CONFORM REGULAMENTULUI EUROPEAN NR.909/2014

Depozitarul Central a depus la Autoritatea de Supraveghere Financiară, în data de 28.09.2017, dosarul pentru reautorizarea instituţiei ca depozitar central, în conformitate cu cerinţele Regulamentul European nr. 909/2014 privind îmbunătăţirea decontării titlurilor de valoare în Uniunea Europeană şi privind depozitarii centrali de titluri de valoare şi a regulamentelor delegate emise în aplicarea acestuia.

Autorizarea Depozitarului Central conform standardelor europene va confirma faptul că procedurile, practicile şi regulile Depozitarului Central, ca infrastructură a pieţei financiare din România, sunt armonizate cu noul cadru de reglementare al Uniunii Europene, instituţia fiind pregătită să furnizeze servicii standardizate şi de înaltă calitate în întreaga Uniune Europeană, în ceea ce priveşte înregistrarea și păstrarea instrumentelor financiare, administrarea conturilor de instrumente financiare la nivelul cel mai înalt şi decontarea tranzacţiilor. Proiectul de reautorizare a Depozitarului Central este unul extrem de complex şi a necesitat atât modificări la nivelul sistemului Depozitarului Central cât şi la nivel organizaţional şi de reglementare.

DISTRIBUIREA DE DIVIDENDE

În anul 2017 a continuat distribuirea dividendelor şi a altor sume cuvenite deţinătorilor de valori mobiliare, în mod centralizat prin intermediul Depozitarului Central. Pentru acţionarii care sunt clienţi ai unor intermediari participanţi ai Depozitarului Central, toate plăţile s-au efectuat prin intermediul Depozitarul Central şi al respectivilor participanţi, astfel încât aceștia să beneficieze de sumele cuvenite în conturile deschise la intermediarii respectivi .

Pentru acţionarii care nu au avut cont deschis la un intermediar, distribuirea dividendelor s-a efectuat de către Depozitarul Central prin intermediul agentului de plată desemnat de emitentul la care respectivul acţionar are deţineri. Aceştia şi-au putut încasa dividendele fie în contul bancar personal indicat, fie în numerar, la ghişeele din întreaga ţară ale agentului de plată, ales de fiecare emitent în parte. Pentru încasarea sumelor cuvenite în conturile bancare personale ale acţionarilor, Depozitarul Central a continuat colectarea acestor informații de la acționarii care nu comunicaseră în anii precedenți contul bancar.

Depozitarul Central a continuat eforturile de îmbunătăţire a serviciului de plată centralizată a dividendelor pentru implementarea în cât mai mare măsură a solicitărilor entităţilor de pe lanţul emitent – depozitar – agent de plată - acţionar. În acest context, Depozitarul Central a iniţiat şi efectuat demersurile necesare pe lângă agenţii de plată utilizaţi de emitenţi pentru ca distribuirea dividendelor să se poată desfăşura dintr-un cont de distribuţie deschis pe numele emitentului, fără a mai fi necesar transferul sumelor respective într-un cont deschis pe numele Depozitarului Central.

CONEXIUNI TRANSFRONTALIERE SI COOPERARE INTERNATIONALA

Conexiuni transfrontaliere

Depozitarul Central a asigurat şi în cursul anului 2017 conexiuni transfrontaliere cu 20 de ţări, situate pe 3 continente, oferind servicii de custodie, de decontare Free of Payment (FoP), cât și Delivery versus Payment (DvP), precum și servicii specifice evenimentelor corporative inițiate de companiile străine emitente.

Cooperarea internationala

Pentru armonizarea propriei activități cu noile tendințe de reglementare europene, Depozitarul Central a continuat colaborarea cu Asociația Europeană a Depozitarilor Centrali (ECSDA). Prin intermediul Grupului de lucru pentru Politici Publice (Public Policy Working Group WG2), al Grupului de lucru pentru decontare (Settlement Working Group WG3), precum și al Comitetului Executiv al ECSDA, Depozitarul Central s-a implicat activ şi în cursul anului 2017 în proiectele legislative aflate în analiza ECSDA, atât cu privire la activitatea depozitarilor centrali cât şi cu privire la alte domenii de interes care ar putea avea impact asupra depozitarilor centrali.

Pentru a facilita adaptarea depozitarilor la noile cerinţe de autorizare, la nivelul ECSDA a fost constituit Compliance Working Group în care Depozitarul Central are doi reprezentaţi care au participat activ la fiecare întâlnire a membrilor săi.

Dezvoltarea cooperării internaționale a fost susținută și prin activitatea Depozitarului Central ca agenție națională de numerotare, în calitate de membru cu drepturi depline al ANNA (Association of Naţional Numbering Agencies).

CODURI EMISE

Depozitarul Central în calitate de Agentie Nationala de Numerotare emite coduri FISN

Începând cu luna iulie 2017, Depozitarul Central aloca coduri FISN (Financial Instrument Short Name) în conformitate cu standardul ISO 18774 şi ANNA Guidelines, pentru toate instrumentele financiare româneşti. Noul standard pe baza căruia se emit codurile FISN (ISO 18774) a fost dezvoltat de Organizaţia Internaţională pentru Standardizare pentru a oferi o abordare consecventă şi uniformă în standardizarea numelor scurte şi a descrierii instrumentelor financiare şi are ca scop simplificarea procesului de comunicare între instituţii financiare şi clienţii lor, creşterea eficienţei şi coerenţei datelor, dar şi a transparenţei tranzacţiilor financiare. Descrierea instrumentelor financiare într-un mod structurat şi standardizat este de asemenea benefică pentru facilitarea deciziilor investiţionale precum şi pentru îndeplinirea unor cerinţe de raportare. Spre deosebire de celelalte coduri de identificare (ISIN) sau de clasificare a instrumentelor financiare (CFI) emise conform standardelor ISO, codurile FISN nu sunt concepute pentru a putea fi citite şi prelucrate în mod automat ci pentru a furniza un format scurt pentru informaţii esenţiale despre un instrument financiar, exclusiv pentru uz uman.

Emiterea de coduri LEI

Depozitarul Central a demarat procesul de autorizare în calitate de Local Operating Unit (LOU) pentru alocarea codurilor LEI (Legal Entity Identifier). În luna septembrie 2017, Depozitarul Central a semnat un Master Agreement cu GLEIF (Global Legal Entity Identifier Foundation), entitatea responsabilă cu autorizarea Depozitarului Central în calitate de LOU, trecând astfel de la statutul de “Applicant LOU” la acela de “Candidat LOU”.

În luna decembrie 2017 Depozitarul Central a încheiat un contract cu depozitarul central KDD Central Securities Clearing Corporation din Slovenia - "LEI agency agreement"- cu scopul de a facilita, în calitate de intermediar, emiterea de coduri LEI (Legal Entity Identifier) pentru entităţile din România.

EVENIMENTE SI PROIECTE EDUCATIONALE

Participarea la evenimente ale comunitatii financiare

Peisajul post-tranzactionare din România şi progresele înregistrate au fost prezentate de Depozitarul Central în cadrul diferitelor evenimente ale comunităţii financiare organizate local, ca de exemplu Conferinţa “New Market – ediţia a VIII”, organizată de Wall Street, SWIFT Business Forum ediţia a VIII-a, organizată de Asociaţia Română a Băncilor, Forumul investitorilor organizat de Bursa de Valori Bucureşti, Ziua Naţională a Investiţiilor organizată de Bursa de Valori Bucureşti, Ziua investitorului organizată de Autoritatea de Supraveghere Financiară şi IOSCO, conferinţa “The Romanian Capital Market în regional context: perspectives for progress" – organizată de CITI şi BERD, etc.

Proiecte educationale

Depozitarul Central a susţinut şi va continua să se implice activ şi să promoveze proiectele educaţionale din piaţa financiară. Unul dintre demersurile desfăşurate în acest sens constă în participarea la proiectul de construcţie a unei platforme naţionale de educaţie financiară în România coordonat de Asociaţia Română a Băncilor.

Cu ocazia Zilei Naţionale a Investiţiilor şi a aniversării a zece ani de la înfiinţare, Depozitarul Central a organizat în perioada 15 - 16 mai 2017, Zilele Porţilor Deschise. Depozitarul Central a eliberat gratuit extrase de cont solicitanţilor şi a înregistrat, tot în regim gratuit, contul bancar pentru deţinătorii de instrumente financiare care nu sunt clienţi ai unei case de brokeraj.

În scopul continuării amplului demers de popularizare a pieţei de capital şi a noţiunilor de educaţie financiară Depozitarul Central a hotărât ca începând cu data de 24.06.2017 şi până la sfârşitul anului 2017, tariful perceput pentru operaţiunile de colectare şi înregistrare a codului IBAN să fie zero. De asemenea, continuând eforturile de promovare a serviciilor oferite acţionarilor înregistraţi în Secţiunea I a Registrului şi în vederea conştientizării de către publicul larg a calităţii de acţionar, a drepturilor ce decurg din acest statut şi a posibilităţii şi modalităţii de înstrăinare a acţiunilor deţinute, Depozitarul Central a stabilit aplicarea unui tarif zero şi pentru transferul instrumentelor financiare din Secţiunea I a Registrului în Secţiunea a II-a, până la sfârşitul anului 2017.

Cu ocazia evenimentului “World Investor Week”, organizat de Autoritatea de Supraveghere Financiară la iniţiativa IOSCO, Depozitarul Central a eliberat gratuit extrase de cont şi liste de coduri confidenţiale pentru investitorii prezenţi la sediul instituţiei, în data de 4 octombrie, 2017.

ACTIVITATI EFECTUATE IN REGIM GRATUIT

Activitati efectuate în regim gratuit de catre Depozitarul Central pe parcursul anului 2017 pentru autorităţi şi instituţii ale statului

În anul 2017 Depozitarul Central a răspuns unui număr de 6.620 solicitări, structurate după cum urmează:

 • Adrese către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – 5.237
 • Adrese către Executori Judecătoreşti - 551
 • Adrese către Poliţie/Instanţe de judecată - 274
 • Adrese către Agenţia Naţională de Integritate - 151
 • Adrese către Autoritatea de Supraveghere Financiară – 208
 • Adrese către notari publici – 199

Activitati efectuate în regim gratuit de catre Depozitarul Central pe parcursul anului 2017 pentru deţinătorii de instrumente financiare

 • Eliberare extrase de cont în cadrul evenimentului „Zilele Porţilor Deschise”, desfăşurat în perioada 15-16 mai 2017 – 680;
 • Eliberare extrase de cont în cadrul evenimentului “World Investor Week”, desfăşurat în data de 4 octombrie 2017 – 161

Începând din data de 24.06.2017 şi până la sfârşitul anului 2017 au fost efectuate în regim gratuit următoarele operaţiuni: 2.255 de înregistrări a codului IBAN pentru efectuarea plăților prin virament bancar şi 26.955 transferuri de instrumente financiare din Secţiunea I- a Registrului, în Secţiunea a II-a (conturile globale, administrate de către participanţi).

ACTIVITATEA DEPOZITARULUI CENTRAL IN ANUL 2017

Activitatea de depozitare si registru

Valoarea totală a deţinerilor de instrumente financiare pentru care Depozitarul Central este depozitarul emitentului precum şi a instrumentelor financiare pentru care instituţia nu este depozitarul emitentului, înregistrată la sfârşitul anului 2017, a fost de 111,50 miliarde RON (23,44 miliarde EUR) în creştere cu 16,7% faţă de valoarea înregistrată la sfârşitul anului 2016 .

În ceea ce priveşte valoarea totală a deţinerilor de instrumente financiare pentru care Depozitarul Central este depozitarul emitentului, structurata pe tipuri de instrumente financiare, aceasta se prezintă astfel:

 • 102.336,8 milioane RON – acţiuni comune (+17%)
 • 3.346 milioane RON – obligaţiuni municipale (-0.2%)
 • 3.491,5 milioane RON – obligaţiuni corporative (+42%)
 • 49,2 milioane RON – unităţi de fond (-8%)
 • 4,3 milioane RON – acţiuni preferenţiale
 • 3,7 milioane RON – unităţi de fond ETFs (+61%)
 • 55,6 milioane RON – produse structurate (-67%)
 • 735,2 milioane RON – titluri de stat (-8%)

Totodată, valoarea totală a instrumentelor financiare străine înregistrate în sistemul RoClear, pentru care Depozitarul Central nu este depozitarul emitentului, a fost de 284.198.768,00 EUR (1.321.723.210,00 RON), pentru un volum total de 21.565.274 instrumente financiare - acţiuni, obligaţiuni, unităţi de fond, certificate de depozit şi produse structurate. Faţă de anul 2016, valoarea acestor instrumente financiare a crescut cu 90,55% (149,15 milioane EUR, aferent unui volum de 39.307.790 instrumente financiare: acţiuni, obligaţiuni, unităţi de fond, certificate de depozit şi produse structurate (inclusiv warrant-uri) - înregistrate la sfârşitul anului 2016), în timp ce numărul de instrumente financiare străine a scăzut cu aproximativ 45,13%.

Valoarea totală a titlurilor de stat înregistrate în sistemul RoClear, pentru care Depozitarul Central nu este depozitarul emitentului, s-a ridicat la sfârşitul anului 2017 la 167,6 milioane RON (echivalentul a 36 milioane EUR).

Valoarea totală a deţinerilor investitorilor nerezidenţi, care au avut în 2017 o pondere de 42% din total, a crescut cu aproximativ 12% comparativ cu 2016, ajungând la 46,25 miliarde RON, faţă de 41,19 miliarde RON în 2016.

Valoarea totală a deţinerilor investitorilor rezidenţi a însumat 63,77 miliarde RON în 2017, faţă de 53,41 miliarde RON în decembrie 2016.

Un clasament al primelor ţări ca pondere a deţinerilor nerezidenţilor în total deţineri, indica Austria pe primul loc cu 8,6 miliarde RON, urmată de Statele Unite ale Americii cu 6,4 miliarde RON şi Franţa cu 5,57 miliarde RON. Clasamentul continua cu Olanda 5 miliarde RON, Luxemburg 4,1 miliarde RON, Marea Britanie 2,8 miliarde RON, Cipru 2,7 miliarde RON şi Elveţia 2,6 miliarde RON. Celelate state, cu ponderi mai mici de 5%, au însumat 8,45 miliarde RON.

La sfârşitul anului 2017, Depozitarul Central avea în evidenţă un număr total de 8.561.928 deţinători de instrumente financiare, dintre care 8.555.814 rezidenţi şi 6.114 nerezidenţi.

Din totalul numărului deţinătorilor, 8.555.860 erau persoane fizice iar restul persoane juridice (6.068).

În ceea ce priveşte deţinătorii rezidenţi, 8.550.572 erau persoane fizice şi 5.242 persoane juridice, iar deţinătorii nerezidenţi erau 5.288 persoane fizice şi 826 persoane juridice.

Cei mai mulţi deţinători nerezidenţi, din cele 96 de state prezente pe piaţa de capital din România, provin din Germania (1.164), Statele Unite ale Americii (772), Canada (587), Ungaria (553), Grecia (432), Italia (381), Franţa (252), Austria (243), Marea Britanie (168) şi Polonia (138), restul de 1.424 deţinători provenind din alte state.

Pe parcursul anului 2017, Depozitarul Central a gestionat un număr de 164.464.271.849 instrumente financiare, inclusiv instrumente financiare pentru care Depozitarul Central nu este desemnat depozitar al emitentului.

Numărul total de transferuri directe de instrumente financiare, realizate în perioada ianuarie 2017- decembrie 2017, a fost de 31.642. În aceeaşi perioadă, au fost eliberate 25.609 extrase de cont, 5.883 sumare de cont, 761 istorice de cont şi s-au efectuat 15.832 modificări de date de identificare ale deţinătorilor de instrumente financiare.

În anul 2017, Depozitarul Central a înregistrat un număr de 2.352 operaţiuni de restricţionare a conturilor de instrumente financiare, 39 operaţiuni de înscriere de garanţii, 442 operaţiuni de ridicare a restricţiilor instituite asupra conturilor de instrumente financiare şi 43 operaţiuni de radiere ale garanţiilor înregistrate.

În anul 2017, prin intermediul conexiunii cu sistemul SaFIR, administrat de Banca Naţională a României, au fost efectuate un număr de 12 transferuri cu titluri de stat, având la bază principiul livrare fără plată (FoP) fără schimbarea proprietăţii.

În intervalul ianuarie 2017 – decembrie 2017, Depozitarul Central a realizat un număr de 5.045 operaţiuni de consolidare a registrelor deţinătorilor de instrumente financiare. În aceeaşi perioadă, Depozitarul Central a înregistrat un număr total de 213 operaţiuni rezultate din evenimentele corporative ale emitenţilor pentru care Depozitarul Central este depozitar al emitentului (41 modificări de capital social, distribuiri de dividende şi alte sume de bani pentru 120 emitenţi, 28 răscumpărări integrale şi anticipate de produse structurate şi 24 alte tipuri de evenimente corporative).

În scopul menţinerii unei accesibilităţi ridicate pentru deţinătorii de instrumente financiare, serviciul de eliberare a extraselor de cont a continuat să se realizeze atât la sediul principal al Depozitarului Central, cât şi prin intermediul participanţilor la sistemul RoClear (societăţi de servicii de investiţii financiare, bănci şi agenţi custode), pe bază de semnătură electronică.

În ceea ce priveşte activitatea de distribuire de dividende şi alte sume de bani cuvenite deţinătorilor de instrumente financiare, pe parcursul anului 2017, Depozitarul Central a distribuit sume de bani pentru un număr de 120 societăţi emitente pentru care Depozitarul Central este depozitar al emitentului, cuantumul total al acestora ajungând la suma de aproximativ 6,9 miliarde RON.

Emitenti

În cursul anului 2017 au fost încheiate 89 noi contracte de prestări de servicii de registru cu un număr de 53 emitenţi. La sfârşitul anului 2017, Depozitarul Central gestiona registrele deţinătorilor pentru un număr de 426 emitenţi ale căror instrumente financiare erau tranzacţionate pe piaţa reglementată şi administrată de Bursa de Valori Bucureşti şi 484 societăţi de tip închis.

În cursul anului 2017 s-au realizat operaţiuni de retragere din baza de date a Depozitarului Central pentru 58 emisiuni de instrumente financiare.

Activitatea de decontare locala, în moneda nationala, a tranzactiilor înregistrate în sistemul Depozitarului Central

Decontarea pe baza neta

Pentru cele 12 luni ale anului 2017, numărul total al tranzacţiilor decontate pe baza netă a fost de 1.045.162 dintre care 1.009.225 tranzacţii încheiate în cadrul sistemului de tranzacţionare, 35.925 tranzacţii de alocare şi 12 tranzacţii efectuate ca măsură de management al riscului. Un maxim al acestora l-a reprezentat luna mai, perioada în care au fost înregistrate 112.445 tranzacţii decontate, la polul opus situându-se luna octombrie, cu un volum de 65.406 tranzacţii decontate.

Din numărul total al tranzacţiilor decontate, 887.329 au fost tranzacţii cu acţiuni, unităţi de fond şi drepturi, iar restul cu produse structurate şi instrumente financiare cu venit fix, inclusiv titluri de stat.

În ceea ce priveşte valoarea tranzacţiilor decontate, suma totală pentru anul 2017 s-a ridicat la 31.942.174 mii RON, cu 29% mai mult decât în 2016. Media lunară a valorii tranzacţiilor decontate a fost de aproximativ 2,66 miliarde RON (2.661.848 mii RON), cea mai mare valoare decontată fiind înregistrată în luna mai, respectiv 5.024.579 mii RON.

Valoarea totală a tranzacţiilor decontate după compensare s-a ridicat la 5.317.097 mii RON pe parcursul întregului an, în creştere cu 25% faţă de anul 2016, media lunară fiind de 443.091 mii RON.

Repartizarea valorii tranzacţiilor decontate în funcţie de tipul de instrumente financiare care au constituit obiectul respectivelor tranzacţii este următoarea: acţiunile (inclusiv unităţi de fond şi drepturi) au reprezentat 89%, instrumentele cu venit fix (obligaţiuni şi titluri de stat) au reprezentat 10% şi produsele structurate 1% din total.

În anul 2017, valoarea decontată a tranzacţiilor cu acţiuni (inclusiv unităţi de fond şi drepturi) a fost 28.473.764 mii RON, cea a tranzacţiilor cu instrumente cu venit fix (obligaţiuni şi titluri de stat) a fost 3.029.915 mii RON, iar valoarea decontată a tranzacţiilor cu produse structurate a fost 438.495 mii RON.

În ceea ce priveşte tranzacţiile cu acţiuni (inclusiv unităţi de fond şi drepturi), în luna mai s-a înregistrat cea mai mare valoare decontată, respectiv 4.974.936 mii RON.

În cazul tranzacţiilor cu instrumente cu venit fix (obligaţiuni şi titluri de stat), în luna iulie s-a înregistrat cea mai mare valoare decontată, respectiv 1.833.254 mii RON.

Pentru tranzacţiile cu produse structurate, februarie a fost cea mai semnificativă luna, înregistrându-se o valoare decontată de 66.357 mii RON.

Pe tot parcursul anului trecut, gradul de compensare a avut o medie de 83,35%, valori mai ridicate consemnând lunile februarie (88,91%), iunie (88,08%) şi mai (87,30%).

Decontarea pe baza bruta

În anul 2017, numărul total al tranzacţiilor decontate pe baza brută a fost de 4.566, dintre care 9 tranzacţii de tip Deal încheiate la BVB şi 4.557 tranzacţii încheiate în afară sistemelor de tranzacţionare. Din totalul tranzacţiilor încheiate în afară sistemelor de tranzacţionare, 4.459 tranzacţii au fost de tip turnaround, 74 tranzacţii au fost tranzacţii încheiate în afară sistemelor de tranzacţionare pentru care au existat tranzacţii corespondente încheiate la BVB în cadrul unor oferte publice de vânzare, utilizându-se mecanismul de decontare similar cu cel aplicabil tranzacţiilor de tip turnaround şi 24 de tranzacţii, altele decât cele de tip turnaround, inclusiv tranzacţii efectuate ca măsură de management al riscului.

Valoarea totală a tranzacţiilor decontate pe baza brută a fost de 4.411.925 mii RON, dintre care 5.272 mii RON reprezintă valoarea decontată a tranzacţiilor de tip Deal încheiate la BVB şi 4.406.653 mii RON reprezintă valoarea decontată a tranzacţiilor încheiate în afară sistemelor de tranzacţionare. Din valoarea totală a tranzacţiilor încheiate în afară sistemelor de tranzacţionare, 3.576.177 mii RON a reprezentat valoarea decontată a tranzacţiilor de tip turnaround, 570.678 mii RON valoarea decontată a tranzacţiilor încheiate în afară sistemelor de tranzacţionare pentru care au existat tranzacţii corespondente încheiate la BVB în cadrul unor oferte publice de vânzare şi 259.798 mii RON a reprezentat valoarea tranzacţiilor încheiate în afară sistemelor de tranzacţionare, altele decât cele de tip turnaround, inclusiv tranzacţii efectuate ca măsură de management al riscului.

Activitatea de decontare pe Platforma TARGET2-Securities (T2S), în moneda euro, a tranzactiilor înregistrate în sistemul Depozitarului Central

În anul 2017 au fost decontate pe baza brută, pe Platforma T2S un număr total de 64 tranzacţii cu obligaţiuni corporative denominate în euro, dintre care 35 tranzacţii încheiate în cadrul sistemului de tranzacţionare, 23 tranzacţii de alocare şi 6 tranzacţii încheiate în afară sistemelor de tranzacţionare.

Valoarea totală a tranzacţiilor decontate pe Platforma T2S a fost de 138.005.000 EUR, din care valoarea decontată a tranzacţiilor încheiate în cadrul sistemului de tranzacţionare a fost 72.525.000 EUR, cea a tranzacţiilor de alocare a fost 60.080.000 EUR, iar valoarea decontată a tranzacţiilor încheiate în afară sistemelor de tranzacţionare a fost 5.400.000 EUR.

Operatiuni desfasurate prin intermediul interfetei SWIFT

În anul 2017, sistemul Depozitarului Central a generat un număr total de 69.039 mesaje SWIFT - în creştere cu cca. 17% faţă de anul trecut - asociate rapoartelor de portofoliu de instrumente financiare, rapoartelor cu tranzacţiile decontate şi mesaje de informare asupra stării instrucţiunilor de decontare aferente unor operaţiuni de transfer fără plată, a tranzacţiilor încheiate în afară sistemelor de tranzacţionare şi a tranzacţiilor de alocare pe conturile agenţilor custode precum şi pentru procesarea evenimentelor corporative.

Managementul riscului asociat operatiunilor de decontare

În perioada analizată, decontarea tuturor tranzacţiilor a fost finalizata cu succes şi la timp.

Nivelul resurselor financiare constituite în favoarea Depozitarului Central de către Participanţii la sistemul Depozitarului Central sub formă de contribuţii la Fondul de Garantare şi Marje în scopul asigurării bunei funcţionări a mecanismului de decontare pe baza netă a tranzacţiilor încheiate în sistemele de tranzacţionare şi înregistrate în sistemul Depozitarului Central, s-a situat, la sfârşitul anului 2017, la valoarea totală de aproximativ 3,87 mil RON.

Operatiuni transfrontaliere

 • Numarul de emisiuni de instrumente financiare straine înregistrate în sistemul Depozitarului Central

Numărul de emisiuni de instrumente financiare străine înregistrate în sistemul Depozitarului Central a crescut în cursul anului 2017 cu peste 36%, de la 372 la 509, acestea fiind clasificate după cum urmează: 255 emisiuni de acţiuni (incluzând 4 emisiuni de drepturi de subscriere), 29 emisiuni de obligaţiuni, 188 emisiuni de produse structurate, 17 emisiuni de certificate de depozit şi 20 emisiuni de unităţi de fond.

 • Numarul de operatiuni de decontare transfrontaliera

Au fost realizate 1.038 de operaţiuni transfrontaliere fără schimbarea proprietăţii având la bază principiul livrare fără plată (FoP) cu depozitarii din Austria, Germania, Olanda, Marea Britanie, Luxemburg, SUA şi Suedia pentru instrumente financiare de tipul acţiunilor, obligaţiunilor, produselor structurate şi drepturilor de subscriere.

De asemenea, s-au efectuat 1.218 operaţiuni transfrontaliere având la bază principiul livrare contra plată (DvP) pentru instrumente financiare de tipul acţiunilor, obligaţiunilor, produselor structurate, certificatelor de depozit, drepturilor de subscriere şi unităţilor de fond prin intermediul legăturilor transfrontaliere cu depozitarii din Austria, Germania, Elveţia, Canada, Belgia, Olanda, Luxemburg, Franţa şi Statele Unite ale Americii, valoarea totală a acestora fiind de 147.846.857,24 RON (31.790.237,44 EUR).

 • Servicii aferente evenimentelor corporative transfrontaliere

Depozitarul Central a procesat 48 de evenimente corporative de tipul răscumpărare anticipată aferente certificatelor Turbo emise de Erste Group Bank AG şi 37 de evenimente corporative de tipul maturitate aferente certificatelor Turbo emise de Erste Group Bank AG, a warrant-urilor emise de Raiffeisen Centrobank AG, a obligaţiunilor emise de ETI Securities Plc şi a produselor structurate emise de diverse companii străine. Astfel, răscumpărările anticipate ca urmare a atingerii barierei de preţ a activului suport au avut o valoare totală de 438.370,33 RON (94.258,99 EUR) fiind aferente unui număr total de 224.619 instrumente financiare, iar maturităţile au avut o valoare totală de 6.735.427,30 RON (1.448.260,97 EUR) fiind aferente unui număr de 11.390.244 instrumente financiare.

Depozitarul Central a operat 204 evenimente corporative aferente emisiunilor de instrumente financiare străine înregistrate în sistemul Depozitarului Central, respectiv:

 • 141 distribuiri de dividende în cash corespunzătoare exerciţiilor financiare 2016 şi 2017 desfăşurate de către emitenţi străini înregistraţi în 9 ţări (Austria, Canada, Cehia, Elveţia, Franţa, Germania, Marea Britanie, Olanda, Statele Unite ale Americii), pentru care valoarea dividendelor a fost încasata în 5 valute (CAD, CHF, CZK, EUR, USD);
 • 18 distribuiri de dividende cu opţiuni în cash şi instrumente financiare derulate de către emitenţi străini înregistraţi în Canada, Germania, Olanda, Marea Britanie şi Statele Unite ale Americii;
 • Valoarea totală a dividendelor (inclusiv dividendele cu opţiuni) încasate în cursul anului 2017 prin intermediul Depozitarului Central este de 14.002.246,29 RON (3.010.782,53 EUR) aferenta unui număr total de 3.599.430 acţiuni.
 • 2 distribuiri de dividende cu opţiuni în instrumente financiare derulate de către emitenţi străini înregistraţi în Marea Britanie şi Olanda pentru care s-au efectuat operaţiuni de creditare a conturilor de instrumente financiare cu un număr de 106 acţiuni noi emise;
 • 14 operaţiuni de plată de cupon pentru emisiuni de obligaţiuni înregistrate în Austria, Elveţia, Germania, Luxemburg şi Statele Unite ale Americii având o valoare totală de 1.100.084,08 RON (236.541,61 EUR);
 • 2 operaţiuni de majorare a capitalului social iniţiate de către emitenţii AGRANA Beteiligungs AG şi Deutsche Bank AG;
 • o ofertă de schimb derulată de către emitentul FRIGOGLASS FINANCE BV pentru o emisiune de obligaţiuni înregistrată în Luxemburg;
 • o operaţiune de schimbare a denumirii emitentului pentru acţiunile emise de BetaPro Comex, emisiune înregistrată în Canada;
 • 14 evenimente de tip consolidare pentru emitenţi înregistraţi în Olanda şi Statele Unite ale Americii pentru care au fost efectuate operaţiuni de creditare a conturilor de instrumente financiare cu un număr total de 3.501 instrumente financiare noi;
 • 2 operaţiuni de fuziune derulate de emitenţi înregistraţi în Marea Britanie şi Statele Unite ale Americii pentru care au fost efectuate operaţiuni de creditare a conturilor de instrumente financiare cu un număr total de 51.069 acţiuni noi;
 • 9 operaţiuni de tipul „Physical Withdrawal” pentru emisiuni înregistrate în Austria;
 • 2 operaţiuni de retragere a emisiunilor ca urmare a pierderii valorii nominale a instrumentelor financiare înregistrate în Austria şi Statele Unite ale Americii.

Participantii la sistemul Depozitarului Central

La sfârşitul anului 2017 erau înregistraţi 47 de participanţi la sistemul Depozitarului Central, dintre care 35 erau participanţi care nu deţin calitatea de agenţi custode, 10 agenţi custode şi 2 membri (un depozitar central străin - inactiv şi Banca Naţională a României).

În cursul anului 2017 a fost admis 1 participant la sistemul Depozitarului Central, şi a fost retrasă calitatea pentru 5 participanţi la sistemul Depozitarului Central.

Participanti compensatori

În cursul anului 2017 Depozitarul Central a retras calitatea de participant compensator pentru o instituţie de credit, la solicitarea acesteia, iar 2 instituţii de credit au primit acordul de a accesa sistemul Depozitarului Central în calitate de participant compensator, astfel încât, la sfârşitul anului 2017, 12 instituţii de credit deţineau calitatea de participant compensator la sistemul RoClear al Depozitarului Central.

Alocarea codurilor ISIN pentru instrumente financiare

Numărul total de coduri ISIN alocate de către Depozitarul Central, în cursul anului 2017, a fost de 76, acestea fiind repartizate pe tipuri de instrumente financiare după cum urmează:

Cursuri de pregatire

În cursul anului 2017, Depozitarul Central a organizat sesiuni de pregătire de specialitate şi a acordat autorizaţii pentru persoanele angajate în cadrul societăţilor de servicii de investiţii financiare şi instituţiilor de credit, astfel: 51 agenţi participanţi la sistemul de compensare-decontare şi registru, 22 operatori participanţi pentru eliberarea extraselor de cont şi a listelor de coduri confidenţiale prin utilizarea mecanismului de semnătură electronică şi 51 participanţi la sistemul RoClear.

Tehnologia Informatiei

Sistemul RoClear al Depozitarului Central a funcţionat la parametri maximi de securitate, fiabilitate şi disponibilitate pe toată perioada anului 2017.

În luna noiembrie 2017 a fost finalizata cu succes cea de a treia etapă a proiectului de modernizare a infrastructurii hardware şi software a sistemului informatic, constând în achiziţionarea şi instalarea în locaţia de rezervă pentru cazuri de dezastru a unei configuraţii similare cu cea achiziţionata în anul 2015 pentru sediul central, precum şi în completarea infrastructurii hardware deja achiziţionate, în vederea extinderii cloud-ului privat al Depozitarului Central.

Cel mai recent audit extern independent pentru conformitatea cu Norma A.S.F. nr.6/2015, aferent anului 2017, a avut ca rezultat certificarea faptului că sistemele informatice ale Depozitarului Central se conformează, în toate aspectele semnificative, cu cerinţele documentului sus-menţionat.

Pentru asigurarea unei bune funcţionări în situaţii deosebite, inclusiv în caz de dezastru, Depozitarul Central a actualizat şi testat Planul de continuitate a activităţii şi de reluare a activităţii în caz de dezastru în concordanţă cu cerinţele şi practicile utilizate pe plan internaţional, astfel încât să poată reduce în mod eficient şi rapid riscurile determinate de aceste evenimente, asigurând reluarea şi restaurarea proceselor critice în intervale de timp definite pentru fiecare tip de proces. Asigurarea continuităţii activităţii Depozitarului Central S.A. reprezintă un factor cheie pentru stabilitatea pieţei de capital, funcţionarea Depozitarului Central S.A. la parametri optimi şi fără întreruperi accidentale fiind un element deosebit de important.

PRINCIPALELE COORDONATE ALE ACTIVITATII FINANCIARE

Exerciţiul financiar al anului 2017 s-a încheiat cu un profit brut în sumă de 1.674.796 RON obţinut în totalitate din activitatea curentă. Impozitul pe profit a fost de 235.086 RON, achitat la termenele legale, iar profitul net a atins valoarea de 1.439.710 RON.

Depozitarul Central a realizat, la sfârşitul anului 2017, o cifră de afaceri netă de 13,72 milioane RON Cifra de afaceri a fost obţinută pe baza veniturilor din tarifele şi comisioanele aferente serviciilor efectuate pentru deţinătorii de instrumente financiare, pentru emitenţii de instrumente financiare şi pentru participanţii la sistemul de compensare-decontare şi registru.

Situaţiile financiare anuale ale Depozitarului Central au fost întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară adoptate de Uniunea Europeană.

Situaţiile financiare anuale, care cuprind contul de profit și pierdere și situația rezultatului global la data de 31 decembrie 2017, situația poziției financiare, situaţia modificărilor capitalului propriu şi situaţia fluxurilor de trezorerie pentru exerciţiul financiar încheiat la data specificată, au fost auditate de către PricewaterhouseCoopers Audit SRL.

RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT

Raport asupra situaţiilor financiare

Am auditat situaţiile financiare anexate ale societăţii Depozitarul Central S.A. (“Societatea”) care cuprind situația poziției financiare la data de 31 decembrie 2017, contul de profit şi pierdere și situația rezultatului global, situaţia fluxurilor de numerar şi situaţia modificărilor capitalului propriu pentru exerciţiul financiar încheiat la această dată și notele care includ un sumar al politicilor contabile semnificative, precum şi alte informatii.

Responsabilitatea conducerii pentru situaţiile financiare

Conducerea Societăţii este responsabila pentru întocmirea şi prezentarea fidelă a situaţiilor financiare în conformitate cu IFRS si Norma ASF 39/2015, şi pentru acel control intern pe care conducerea il consideră necesar pentru a permite întocmirea de situaţii financiare lipsite de denaturări semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare.

Responsabilitatea auditorului

Obiectivele noastre constau in obtinerea unei asigurari rezonabile privind masura in care situatiile financiare, in ansamblu, sunt lipsite de denaturari semnificative, cauzate fie de frauda, fie de eroare, precum si emiterea unui raport al auditorului care include opinia noastra. Asigurarea rezonabila reprezinta un nivel ridicat de asigurare, dar nu este o garantie a faptului ca un audit desfasurat in conformitate cu Standardele Internationale de Audit va detecta intodeauna o denaturare semnificativa, daca aceasta exista. Denaturarile pot fi cauzate fie de frauda, fie de eroare si sunt considerate semnificative daca se poate preconiza, in mod rezonabil, ca acestea, individual sau cumulat, vor influenta deciziile economice ale utilizatorilor, luate in baza acestor situatii financiare.

Opinia

În opinia noastră, situaţiile financiare anexate prezinta fidel, sub toate aspectele semnificative, poziţia financiare a societăţii la data de 31 decembrie 2017, şi performanţa sa financiara şi fluxurile sale de trezorerie aferente exerciţiului încheiat la data respectiva, în conformitate IFRS si Norma ASF 39/2015.

Raport asupra conformităţii raportului administratorilor cu situaţiile financiare

Administratorii Societatii sunt responsabili pentru întocmirea și prezentarea, in conformitate cu cerintele Normei ASF 39/2015, articolele de la 8 la 13 si 30, a unui raport al administratorilor care să nu conțină denaturări semnificative și pentru acel control intern pe care conducerea il consideră necesar pentru a permite întocmirea raportului administratorilor care să nu conțină denaturări semnificative, datorate fraudei sau erorii.

ANEXE

Lista actionarilor Depozitarului Central - 31.12.2017

BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A.

S.I.F. MUNTENIA S.A.

S.I.F. TRANSILVANIA S.A.

S.I.F. BANAT-CRIŞANA S.A.

S.I.F. OLTENIA S.A.

S.I.F. MOLDOVA S.A.

BROADHURST INVESTMENTS LIMITED

RAIFFEISEN BANK S.A.

BANC POST S.A.

ROMANIAN AMERICAN INVESTMENT FOUNDATION

BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE S.A.

PIRAEUS BANK ROMANIA S.A.

GRUPUL FINANCIAR MUNTENIA S.A.

CAMERA DE COMERŢ ŞI INDUSTRIE A ROMÂNIEI

SITI S.A.

ESTINVEST S.A.

CARPATICA INVEST S.A.

CONFIDENT INVEST S.A.

ELDAINVEST S.A.

FINACO SECURITIES S.A.

INTERFINBROK CORPORATION S.A.

INTERVAM S.A.

PRIME TRANSACTION S.A.

ROMCAPITAL S.A.

Lista participantilor la sistemul de compensare-decontare si registru care nu detin calitatea de agent custode - 31.12.2017

Lista membrilor - 31.12.2017

*inactiv

Lista participantilor la sistemul de compensare-decontare si registru care detin calitatea de agent custode - 31.12.2017

Lista participantilor compensatori - 31.12.2017

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.