E-Team Samenloop voor hoop Zoetermeer 20 en 21 mei

Het E-Team wandelt op 20 en 21 mei 2017 de 24 uur estafette voor de strijd tegen kanker. De SamenLoop voor Hoop te Zoetermeer in het Van Tuyllpark te Zoetermeer.

Zaterdagavond 20 mei is er een bijzondere ceremonie waarbij duizenden lichtjes branden, kaarsen voor hoop. Ze staan symbool voor al onze dierbaren die we missen en voor iedereen die vecht tegen kanker of een andere ziekte. Koop een zak en schrijf jouw eigen persoonlijke boodschap op . De kaarsenzakken kun je bij het E-Team bestellen voor 5 euro per stuk.

Kaarsen voor Hoop zijn vanaf 15 februari te koop. Reserveren kan nu al.

Volg het E-Team op facebook en blijf zo op de hoogte.

Een leuke actie voor het E-Team is Ellen's Sieraden. Leuke armbanden, sleutelhangers en beschermengeltjes. De gehele opbrengst is voor het E-Team die op 21 me om 15.00 uur met alle andere teams in Zoetermeer de gehele opbrengst schenkt aan het KWF voor verder onderzoek.

Wil je helpen, heb je idee├źn en steun je de strijd tegen kanker noteer dan vooral 20 en 21 mei in je agenda en kom langs.

Benieuwd naar het programma op deze dagen:

Steun het E-Team in de strijd tegen kanker 20 en 21 mei Van Tuyllpark Zoetermeer SamenLoop voor Hoop
Created By
Ellen Van latum
Appreciate

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.