Peristiwa yang mencemaskan OLEH SEELAN

Saya dan Ali sangat teruja kerana sekolah akan berakhir, kita mengambil keputusan untuk menuju ke taman permainan Kami berkobar-kobar untuk waktu sekolah untuk habis.Apabila loceng akhir berbunyi kita cepat kehabisan sekolah untuk taman permainan.Kami yang dengan mudah dan pantas beg beg kami ke bawah dan mula mengejar satu sama lain.Saya dengan Ali tengah menikmati diri kita sendiri.

Taman yang aku dengan Ali bermain di.

Tiba-tiba saya dan Ali mendengar jeritan kuat yang datang dari lain taman sebelah.Saya dan Ali ingin tahu supaya kami menuju keluar untuk melihat apa yang berlaku di luar sana.Saya dan Ali hairan melihat seorang budak lelaki dibuli oleh dua kanak-kanak lelaki yang lebih tua daripada budak itu. Seolah-olah menjadi seperti buli itu sedang memeras budak kecil untuk wang.

Muka aku dengan Ali apabila mendengar jeritan budak itu.

Apabila di tempat itu aku dengan Ali terkejut untuke melihat seorang budak kecil dibuli oleh dua orang dari sekolah menengah . Pembuli itu besar dengan ganas . Aku bersama Ali tidak berani untuk berlawan dengan mereka dua yang membuli budak kecil itu.

Gambar budak itu dikena buli.

Saya dan Ali berasa sedih untuk budak lelaki itu. Jadi kami mengambil keputusan untuk membantu him.Kami meningkatkan kepada pembuli dan menghentikan mereka dari buli budak miskin. Kita memberitahu mereka dengan suara yang tegas untuk tidak pernah kembali ke tempat ini . Dua orang pembuli mendapat takut dan pergi.

Budak yang dibuli itu berasa amat gembira apabila dia nampak aku dengan Ali meningkat kepada buli.

Saya dengan Ali mendekati budak yang dibuli itu.Budak tersebut gembira seperti seorang raja.Mereka menenangkan budaak itu.Budak itu berasa lebih baik apabila mengetahui bahawa buli - buli itu telah merambus daripada tempat itu.Saya dengan Ali dapat mengetahui bahawa ibu bapa budak itu sering betengkar di dalam rumahnya.Kerana itu dia membuat keputusan untuk meninggalkan rumah.

Budak yang dibuli berasa lebih baik.

Saya dan Ali berasa kasihan terhadap budak itu.Saya bersama mengambil keputusan untuk menjalankan budak tersebut untuk ke rumahnya kerana kita takut bahawa ibu bapanya akan bimbang terhadap anaknya yang hilang.Sepuluh minit lepas kami pun hadir di blok yang budak itu tinggl di.Apabila di sana budak itu amat takut untuk memasuki rumahnya sendiri kerana ibu bapanya akan sambung bertenking.Apabila saya dan Ali masuk ke dalam rumahnya yang kita lihat ibu bapanya duduk dengan wajah bimbang pada muka mereka.Apabila mereka, melihat anak mereka, mereka gembira seperti seorang raja.Anaknya berlari seperti kilat ke arah mereka sambil memeluk ibu bapanya.Ibu bapa mereka mula menangis sekuat sebagai bayi.Tetapi mereka adalah air mata kegembiraan.Mereka bekata bahawa bagaimana ia adalah seperti memaku jeli untuk pokok kehilangan anak mereka.Saya dan ali bangga dengan tindakan kita

Credits:

Created with images by Moyan_Brenn - "Park" • 3dman_eu - "child bvb rock" • PublicDomainPictures - "amazed expression eyes" • davidsluka - "girl person happy" • Kapa65 - "boy portrait face"

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.