Loading

Offer Hwb - Cymorth Ychwanegol beth sydd ar gael a ble?

Mae Google Suite yn cynnwys arfau megis Docs, Slides, Sheets, Sites, Forms. Os yn defnyddio drwy ffôn symudol neu dabled yna bydd angen lawrlwytho app i bob un o’r rhain.Mae Google Classroom yn amgylchedd gwaith lle gall athrawon a dysgwyr gydweithio ar-lein.Gall Athrawon greu dosbarth, gwahodd myfyrwyr a chyd-athrawon, ac wedyn rhannu gwybodaeth fel aseiniadau, cyhoeddiadau a chwestiynau yn ffrwd y dosbarth. Byddan nhw’n gallu gweld yn gyflym pwy sydd heb gwblhau’r gwaith, a rhoi graddau ac adborth uniongyrchol ac ar y pryd.Gall Dysgwyr ymuno â dosbarthiadau sydd wedi’u creu gan eu hathro, a gweld aseiniadau ar y dudalen tasgau i’w gwneud neu yng nghalendr y dosbarth. Bydd holl ddeunyddiau’r dosbarth yn cael eu ffeilio’n awtomatig mewn ffolderi Google Drive.

Mae'r fideos canlynol ar gael ar dudalen dysgu o bell Hwb ac yn cynnig canllaw cam wrth gam ar sut i ddechrau defnyddio Google for Education a'i ddefnyddio i reoli'r llif gwaith.

Google Classroom

Creu dosbarth yn Google Classroom

Creu aseiniad yn Google Classroom

Marcio a rhannu adborth yn Google Classroom

Cydweithio yn Google Classroom

Uwchlwytho fideo i Google Drive yn defnyddio dyfais symudol

Rhannu fideo yn Google Classroom

Pam na fedrai weld fy nosbarth yn Google Classroom?

Google Forms

Defnyddio Google Forms i greu cwis

Rhannu Google Form gyda disgybl

Google Sites

Creu Google Site

Nodweddion Google Sites 1

Nodweddion Google Sites 2

Creu tudalennau yn Google Sites

Rhannu a chyhoeddi yn Google Sites

Cydweithio yn Google Sites

Cymorth Ychwanegol

Mae 'Google Teacher Centre' yn cynnig ystod eang o ganllawiau a chyrsiau ar-lein i'ch helpu chi i ddechrau gyda phob un o apiau Google. Gallwch ddilyn y cyrsiau sylfaenol hyn ar eich cyflymder eich hun. Os ydych chi'n ddefnyddiwr mwy profiadol yna gallwch ddilyn y rhaglenni 'Certified Educator' ac ennill statws lefel 1 a lefel 2. Cliciwch yma i gael mynediad i Google Teacher Centre. Yn y Ganolfan Athrawon maen nhw'n cynnig hyfforddiant sydd wedi'i labelu fel 'First dat of..' gyda'r nod o roi canllaw cam wrth gam i chi ar sut i ddechrau gyda phob un o'r apiau. Byddai'r cyrsiau hyn yn fan cychwyn gwych os ydych chi am ddysgu mwy am offer Google.

First day of Google Classroom

First day of Google Slides

First day of Google Docs

First day of Google Sheets

First day of Google Forms

First day of Google Sites

Gweminarau

Mae Hwb wedi bod yn gweithio'n agos gyda thîm Google for Education i gyflwyno cyfres o weminarau i helpu athrawon i ddechrau a dysgu mwy am offer Google. Cliciwch yma i gael gwybodaeth ar sut i gael mynediad i'r gweminarau.

Mae Office 365 yn brofiad integredig o gyfarpar Microsoft yn y cwmwl y gellir ei ddefnyddio ar unrhyw ddyfais sydd wedi'i galluogi ar gyfer porwr. Mae’n cynnwys arfau megis: Outlook, OneDrive, Word, PowerPoint, Excel, Forms, Sway, OneNote, Teams.

Mae Teams yn feddalwedd cydweithio sydd ar gael drwy Office 365. Mae’n caniatáu i grwpiau o ddefnyddwyr gyfathrebu gyda’i gilydd gan ddefnyddio cyfarpar megis Skype ar gyfer Busnes, Word, Excel, PowerPoint, OneNote a mwy.

Mynediad i Microsoft Teams drwy Hwb

Rhannu aseiniadau yn Microsoft Teams

Rhannu adborth yn Microsoft Teams

Uwchlwytho fideo yn Microsoft Teams

Cydweithio yn Microsoft Office 365

Defnyddio Microsoft Forms i greu cwis

Rhannu Microsoft Forms a gweld ymatebion

Uwchlwytho fideo yn Microsoft Stream

Sut i recordio naratif yn Microsoft Powerpoint

Cymorth Ychwanegol

Mae yna lawer o adnoddau a chyfleoedd dysgu proffesiynol ar gael yn 'Microsoft Educator Centre'. Gallwch gofrestru yma gan ddefnyddio'ch cyfrif Hwb. Ar ôl cofrestru gallwch gael mynediad i gyrsiau ar-lein a chymunedau ar-lein lle mae ymarferwyr o bob cwr o'r byd yn rhannu syniadau a phrofiadau. Cliciwch yma i gael mynediad i'r 'Micorsoft Educator Centre'.

Gweminarau

Mae Hwb wedi bod yn gweithio'n agos gyda thîm Microsoft i gyflwyno cyfres o weminarau ar sut i ddefnyddio offer Office 365. Cliciwch yma i gael gwybodaeth ar sut i gael mynediad i'r gweminarau.

Screencastify

Mae Screencastify yn ei gwneud hi'n hawdd i chi: cipio tab, sgrin gyfan, neu gwe-gamera yn unig, osod eich gwe-gamera unrhyw le yn eich recordiad, adrodd yn ôl gyda'ch meicroffon, recordio ‘offline’ (dim angen rhyngrwyd). Bydd yr estyniad Screencastify yn ymddangos yn awtomatig ar gyfer aelodau staff sy'n mewngofnodi i'r porwr Chrome gyda'u cyfrifon Hwb.

Ar gael i athrawon yn unig

Sut i ddefnyddio Screencastify

Defnyddio Screencastify i roi adborth

Adobe Spark

Mae Adobe Spark for Education yn ei gwneud yn gyflym ac yn hawdd i fyfyrwyr ac athrawon droi syniadau i mewn i straeon gwe, graffigau a chyflwyniadau fideo trawiadol.

Mae Adobe Spark for Education ar gael i holl blant a staff yr ysgol yn ogystal a athrawon cyflenwi, staff awdurdodau lleol a staff consortia addysg rhanbarthol Hwb fel rhan o Wasanaethau Ychwanegol Hwb.

Adobe Spark Post

Mae Adobe Spark Post yn eich galluogi chi i droi testun a lluniau yn graffigau sy’n edrych yn wych ac yn tynnu sylw, fel posteri, cloriau, tystysgrifau neu gardiau adolygu.

Overview and how to use Spark Post

Adobe Spark Page

Gallwch drawsnewid geiriau, lluniau a fideos i fod yn straeon gwe deinamig gyda Spark Page. Gwnewch unrhyw beth yn greadigol – adroddiad, dyddiadur dysgu o bell, papur ymchwil, dyddiadur trip maes, a mwy

Overview and how to use Spark Page

Adobe Spark Video

Mae Adobe Spark Video yn eich galluogi chi i gyfuno clipiau fideo, lluniau, eiconau a throslais i greu traethodau gweledol, cyflwyniadau a gwersi trawiadol, a mwy

Overview and how to use Spark Video

Gweminarau

Mae Hwb wedi bod yn gweithio'n agos gyda thîm Adobe yn ddiweddar i gyflwyno cyfres o weminarau sy'n cyflwyno Adobe Spark. Byddai hwn yn fan cychwyn da os ydych chi am ddysgu mwy am y pecyn cymorth hwn. Cliciwch yma i gael gwybodaeth ar sut i gael mynediad i'r gweminarau.

Mae Flipgrid am ddim i addysgwyr, dysgwyr a theuluoedd. Mae posib ymgysylltu a grymuso pob llais yn eich ystafell ddosbarth neu gartref trwy recordio a rhannu fideos byr, anhygoel ... gyda'n gilydd! 'Grid' yw'r man cyfarfod i'ch ystafell ddosbarth, eich ysgol, eich adran neu unrhyw gymuned ddysgu drafod eich pynciau ('Topic'). Dechreuwch yn syml drwy gyfarch eich gilydd, ychwanegu myfyrdodau wythnosol, rhannu sgyrsiau am lyfrau, archwilio egwyddorion STEM, rhoi cyflwyniadau bach ... unrhyw bwnc i danio trafodaeth!

Drwy Flipgrid gall athrawon a dysgwyr ymgysylltu a grymuso pob llais yn yr ystafell ddosbarth neu gartref trwy recordio a rhannu fideos byr ... gyda'i gilydd!

Sut i ddefnyddio Flipgrid yn y dosbarth

Defnyddio Flipgrid i roi adborth i ddysgwr

Recordio'r sgrîn yn defnyddio Flipgrid

Mae J2e yn cynnig gemau, apiau ac adnoddau creadigol ar gyfer Mathemateg, Saesneg, Cyfrifiadura a gweithgareddau creadigol trawsgwricwlaidd mewn profiad dysgu cwbl bersonol. Mae gan holl ddogfennau J2e gyfeiriad gwe unigryw eu hunain. Gallwch eu defnyddio ar unrhyw borwr gwe, a’u rhannu’n rhwydd ag athrawon, dysgwyr, teulu a ffrindiau.

WEBINARS J2E (Hwb)

Defnyddio j2homework

Rhannu adborth drwy j2e

Cydweithio yn j2e

Uwchlwytho a rhannu fideo a recordio llais

Uwchlwytho ffeil, llun neu fideo a rhannu â disgyblion

Uwchlwytho fideo neu lun ar iPad

Rhannu fideo i gefnogi gweithgaredd

Rhannu ffeil, llun neu fideo

Newid Iaith