weerstand

Weerstand, hoe ga je ermee om?

Pfoe, wat kunnen klanten boos zijn. Om welke reden dan ook. Als webcare medewerker is het belangrijk dat je hier goed mee om kan gaan. Natuurlijk om de klant tevreden te krijgen maar ook voor jezelf. Hoe zorg je er zelf voor dat je rustig blijft? En hoe schud je de problemen van de klant van je af voor je naar huis gaat?

Zo doe je dat:

  • Blijf rustig en vriendelijk
  • Laat de klant eerst zijn of haar verhaal doen. Even uitrazen.
  • Herken en erken de emotie van de klant (maar ga er niet in mee)
  • Neem de klant altijd serieus
  • Wees duidelijk
  • In overleg met de floormanager kunnen bepaalde klantreacties op 'geen reactie nodig'

Voorbeelden

@AnythingMaureen

Later volgde dus dit....

Can Demircan

tips

  • Tel tot 10, werkt dat niet? Tel nog eens ;-).
  • Vraag je collega's of de floormanager. Sommige proberen je te pakken op √©lk foutje.
  • Voel je niet persoonlijk aangevallen! De klant weet niet eens wie je bent.

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.