ประวัติส่วนตัว เชิญชมได้เลยครับผม

ชื่อ : นายศรวิวัฒน์ เชียงทอง
ชื่อเล่น : แบงค์
คลิปแนะนำตัวพร้อมแนะนำหนังสือ
กำลังศึกษาชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยธรกิจบัณฑิตย์ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ เอกบริหารภาครัฐและเอกชน
แก้งเพื่อนๆครับ🤘🏻🤘🏻

จบชั้นมัธยมศึกษาที่โรงเรียนเบจมิญ

ที่อยู่บ้าน 25/1 ต.ควนธานี อ.กันตรัง จ.ตรัง 92110🏠

จังหวัดตรังครับ

ทะเลที่สวยงามที่สุด ⛰⛅️

นิสัยส่วนตัว เป็นคนตลก พูดเก่ง ร่าเริง จริงใจ

กิจกรรมที่ทำในเวลา 3 ปีที่อยุ่ ในรั้วมหาวิทยาลัย✌🏻✌🏻
เล่นกีฬาให้คณะ
ช่วยพัฒนาโรงเรียนน้องๆ
รับบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย
ขอบคุณที่รับชมนะครับ.😍

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.