Loading

Meandert(h)aal 3 APRIL 2020

Van een sprint naar een marathon.

Na de persconferentie van onze minister-president op dinsdagavond weten we waar we aan toe zijn. De intellectuele lockdown wordt voortgezet tot in ieder geval 28 april. Voor de basisscholen betekent dit dat we op zijn vroegst na de meivakantie weer les kunnen gaan geven. Hopelijk gaat dat lukken en worden er aan het opengaan en lesgeven geen speciale voorwaarden gesteld. Het is in ieder geval duidelijk dat we de finish van de Coronamarathon nog niet hebben bereikt. Het thuisonderwijs zoals dat nu is vormgegeven, wordt op dezelfde wijze voortgezet. De leerlingen ontvangen hun taken per mail en er is regelmatig contact tussen de leerlingen en de leerkracht. In het leggen van die contacten hebben we wel een mooie ontwikkeling doorgemaakt. In de groepen 3 t/m 8 wordt regelmatig gebruik gemaakt van het programma Teams. Er worden live lessen gegeven en de leerkracht belt de leerling via Teams. Allerlei werkbladen die de leerlingen nodig hebben, zijn inmiddels ook beschikbaar via Teams. Het is mooi om te volgen hoe snel zo'n uitgebreid programma een eigen plaats heeft gekregen in de begeleiding van het thuisonderwijs. Doordat er in de groepen 5 t/m 8 regelmatig lessen worden verzorgd via Teams, is er veel contact tussen de leerkracht en de leerlingen en ook tussen de leerlingen onderling. Hierdoor is het niet nodig dat de leerkracht ook nog wekelijks belt met alle leerlingen. Kinderen die het nodig hebben om even wat extra ondersteuning te krijgen, worden wel door de leerkracht gebeld. De leerlingen kunnen ook om extra begeleiding vragen. De leerlingen uit de onderbouw worden wel wekelijks gebeld. U als ouder bent ook vrij om contact te zoeken met de leerkracht via mail of telefoon. Hopelijk kunnen we gezamenlijk alle leerlingen in deze lastige periode datgene bieden wat ze nodig hebben om zich op een positieve manier verder te ontwikkelen.

MR-vacature.

In de MR ontstaat met ingang van volgend schooljaar een vacature. In de bijlage bij deze Meandert(h)aal ontvangt u een brief met informatie over de te volgen procedure.

Ook het scholenkorfbaltoernooi van NKC is afgelast !

Met groep 7 het weekend door.

De stille week.

In deze vreemde periode krijgt de uitdrukking 'Stille week' wel een heel bijzondere betekenis. Een week die start met Palmzondag en eindigt met Stille zaterdag. Een begin met hosanna en een einde met tranen. Deze Stille week staat natuurlijk in het licht van Pasen, het feest van de opstanding. Op school zijn we aan het onderzoeken hoe we donderdag met de leerlingen aandacht kunnen besteden aan het paasverhaal. Via Teams zijn er mogelijkheden om gezamenlijk naar een verhaal te luisteren of een PowerPoint te volgen. De leerlingen zitten dan niet samen in één ruimte, maar ervaren wel enige gezamenlijkheid via de beeldverbinding. Het wordt vast een bijzondere viering.

Foto van een 1 april challenge.

Fijn weekend gewenst!