Loading

ILLUMININE 20 april 2019 . 20U30 . kapel

NEO-KLASSIEK

POST-ROCK

AMBIENT

Op Stille Zaterdag wordt de kapel bekleed met schaars licht en mist. Illuminine, de groep onder leiding van componist Kevin Imbrechts, verheft uw gemoed naar hogere sferen met hun neo-klassiek, verlicht werk. Muziek en interieur leiden u naar fysieke en spirituele ontspanning. Illuminine bracht reeds drie albums uit, respectievelijk #1, #2 en recent #3. Vanavond spelen ze in trio.

Datum: 20 april 2019

Foyer: 19u30

Concert: 20u30

Prijs: vvk €15 adk €18

Locatie: Kapel van OLV Presentatieschool via ingang Spoorweglaan, Sint-Niklaas

Organisatie: SpeakEasy Event . Stijn Straetmans . Contact: 0483 20 63 48 . speakeasyevent@outlook.com

In samenwerking met:

In samenwerking met

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a copyright violation, please follow the DMCA section in the Terms of Use.