van Gogh museum

Op 26 november ben ik naar het van Gogh museum gegaan. Ik had er al veel positieve dingen over gehoord en was ondertussen wel nieuwsgierig geworden naar het wereldberoemde museum. Het was te vinden in Amsterdam op het Museumplein.

De informatie werd ook op creatieve manieren gebracht, 1 weetje was bijv. dat Vincent van Gogh op een gegeven moment elke dag een nieuw schilderij maakte. In het museum waren alle schilderijen te vinden. Ze hingen in grote hallen die verdeelt waren in periodes in zijn leven. Ze hingen met grote hoeveelheden bij elkaar, maar de schilderijen waar hij grotendeels bekent om is geworden hingen apart en was meer aandacht op gericht.

Wat erg opviel was zijn manier van schilderen, in die tijd was dat erg bijzonder om met veel diepgang te schilderen. Vincent was 1 van de eerste die deze nieuwe techniek toepaste. Pas na zijn dood werd zijn werk gewaardeerd.

Vincent ging net als ieder ander mens door verschillende fases in het leven, omdat hij iedere dag een nieuw schilderij maakte kon je goed zien hoe hij zich in bepaalde periodes heeft gevoeld. Wanneer hij door een goede en blije periode ging gebruikte hij veel vrolijke kleuren als roze en geel en wanneer hij door een slechtere periode ging gebruikte hij donkerdere kleuren en schilderde hij ook meer schilderijen van verdrietige dingen.

Wel vond ik het museum erg overweldigend en groot, terwijl alles een beetje dezelfde stijl is. Het was moeilijk om op het laatst nog mijn aandacht er bij te houden. Als het aan mij lag zou ik het een aparte vleugel maken van een museum als het Rijksmuseum.

Uiteindelijk heeft het wel aan mijn verwachtingen voldaan en was het een hele leuke ervaring. Het is wel een museum die ik zou aanraden om te bezoeken, het zegt zeker wat over de Nederlandse cultuur.

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.