De ©Groei Factor geef je talenten de betekenis

Herken je de stem in jezelf om meer betekenis te geven aan je loopbaan? Knaagt dat gevoel ook aan je om meer ruimte te geven om je talenten ten volle in te zetten in je werk?

De vraag naar hoe je betekenis kunt geven in je werk wordt steeds luider. En terecht. Hoe goed jij je werk ook doet, als het weinig impact maakt, word je op den duur ongelukkig. Waar doe ik het dan voor?

Aan de andere kant is er natuurlijk de vraag of jij je talenten voldoende kent en betekenisvol kan inzetten. Met andere woorden: weet je wat je niet weet?

Het is tijd voor de ©Groei Factor!

'The mind is like an iceberg, it floats with one-seventh of is bulk above water.' - Sigmund Freud

Hoe kun je weten wat je niet weet?

Door ook vanuit en met je onbewuste te kijken. Neem het bekende voorbeeld van een ijsberg. Wat je boven water ziet is maar een stukje ervan. Zo werkt dat bij ons ook. Je bent meer, je kunt meer.

Maar hoe kom je daarachter?

'There are two great days in a person's life - the day we are born and the day we discover why.' - William Barclay

Met de ©Groei Factor:

1. Ontdek je jouw sterke kanten - herken je talenten - de inzet van en internationaal erkende test.

2.Zet je jouw loopbaan op een rij - connecting the dots.

3. Geef je betekenis aan je werk - de inzet van de ©Groei Factor.

4. Ontwikkel je jouw eigen ontwikkelpad - op weg naar een betekenisvolle carrière.

De ©Groei Factor is een uitgekiende workshop waarbij we o.a. gebruik maken van een zelf ontworpen test om je ontdekte talenten verder te onderzoeken en te verbinden met de betekenis in je werk.

Zo ontstaat een krachtig inzicht in een waardevol ontwikkelpad voor je carrière. Een carrière dat al jouw belangrijke talenten omvat en jou betekenisvol maakt in je werk.

'I was always looking outside myself for strength and confidence, but it comes from within. It is there all the time.' - Anna Freud

De ©Groei Factor is een workshop van Naomi Barnouw en Ron van Es. Zij zijn al vele jaren actief in HR, loopbaancoaching, recruitment, training en personeelsbeleid.

De ©Groei Factor is een workshop die in-company gegeven wordt en waarbij zowel werknemers als de organisatie er profijt van hebben omdat we resultaten en uitkomsten ook direct bespreekbaar maken.

Kosten zijn p.p. 395,- (de groep is maximaal 10 personen) ex. btw.

www.workandpurpose.com

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.