Loading

Vlinderslag 08 Oktober 2018

Een pittige bevalling…

Vorig weekend mochten we voor de vierde keer opa en oma worden. Onze dochter Yke en haar vriend Lars hebben een prachtige dochter gekregen: Kae Lova. Uiteraard zijn de ouders heel blij en trots. De bevalling was best pittig en ook moest men eerst nog enige dagen in het ziekenhuis blijven. Maar vanaf woensdagmiddag is iedereen weer thuis. De kraamzorg die dan nog verleend moet worden is best groot, maar iedere dag gaat het vooruit.

Bovenstaande bijzondere gebeurtenis moest ik even kwijt, omdat er een prachtige parallel te trekken is met de geboorte van onze nieuwe school en ons groene schoolplein. Het blijkt ook hier om een pittige bevalling te gaan. Sinds de zomervakantie gebruiken we onze nieuwe school, samen met de peuterspeelzaal. Iedereen is enthousiast en zowel leerlingen als leerkrachten werken er met heel veel plezier in. Toch zitten we nog steeds in de periode van de kraamzorg. Zo werden deze week eindelijk de screens bij de bovenlokalen geplaatst. Ook de afstelling van alle apparatuur en de schuifwanden vraagt veel aandacht. En komende week gaan we woensdagavond weer klussen met z’n allen. Ik reken weer op veel extra handen. Kortom het is al heel mooi, maar we zijn nog niet uit de kraamtijd.

Het groene eiland, zoals het buurt- en schoolpark heet, begint ook steeds meer vorm te krijgen. De klimbomen en de zwerfkeien liggen in de wadi’s en vandaag is men begonnen met het bouwen van het buitenleslokaal. Daarna hopen we dat het gras zo snel mogelijk gezaaid kan worden. Ondertussen zijn de speeltoestellen besteld en ingemeten. Volgende week gaan we in de groepen de plannen presenteren, zodat de leerlingen als eerste weten hoe het er uit gaat zien. Eind november moet alles afgerond zijn. Het wachten is allemaal wel de moeite waard.

U begrijpt wel, dat de coördinatie en de uitvoer veel tijd en energie kost. Ook de kinderopvang Columbus Junior heeft de plannen nu definitief rond. We gaan nu de bouwplannen bespreken en naast het schoolgebouw zal een uitbreiding komen. We willen nu alvast inventariseren of er behoefte is aan voorschoolse opvang. Bij deze Vlinderslag vindt u een vragenlijst, die u in kunt vullen.

Het Integraal Kind-Centrum in Hellendoorn begint op deze manier steeds meer vorm te krijgen. De samenwerking tussen de SPGH, Stichting Peuterspeelzalen Gemeente Hellendoorn, Columbus Jr en Stichting Ieder Kind Telt is heel positief en krijgt steeds meer vorm. Een fantastische uitdaging om zo met drie organisaties samen te werken aan een kleurige toekomst voor ieder kind.

Ik wens u dan ook een prachtige herfsttijd toe.

Roel Roelofs, directeur

We willen graag echt om half negen beginnen…

Vanaf kwart over acht is de school voor de leerlingen geopend. In alle groepen starten we dan met de inloop.

Bij deze inloop hebben we wel regels en afspraken:

• Leerlingen gaan naar hun klaslokaal

L3: Locker, Laatje, Leerplek; als de jas en de tas in de locker liggen, pakt ieder kind het laatje en gaat naar de tafel waar het werkt

• De leerlingen gaan voor zichzelf rustig aan het werk, dat voor hen klaar ligt

• Ouders zijn van harte welkom om het werk van hun kind(eren) te bekijken of om even iets aan de leerkracht door te geven

• Om vijf voor half negen gaat de bel, de lessen gaan bijna beginnen; ouders gaan weer naar huis

• Om half negen beginnen de lessen in de groepen

Wilt u alstublieft met bovenstaande rekening houden; dat zou heel fijn zijn!

Communicatie…

kalender…app…of beiden?

Vlak voor de zomervakantie hebben we in de laatste nieuwsbrief de informatiekalender als bijlage meegestuurd. Ook bij deze Vlinderslag krijgt u de actuele informatiekalender als bijlage. Aangezien we bij de officiële opening een nieuw logo zullen presenteren, is er voor gekozen om de informatiekalender voorlopig nog niet te laten drukken. U moet het voorlopig dus met het digitale exemplaar doen.

Tegelijkertijd zijn we volop bezig met het ontwikkelen van een basisschool-app. Achter de schermen zijn we inmiddels al zover dat alle informatie er in staat en dat we momenteel kunnen gaan testen met enkele ouders. Het doel van de app is om onze (ouder)communicatie op een moderne wijze een kwaliteitsimpuls te geven. Leerkrachten kunnen informatie over de groep op de groepspagina plaatsen en ook mails naar ouders versturen. Uiteraard is alle persoonlijke informatie uit privacy-oogpunt afgeschermd, maar is er ook een deel van de app net als een website toegankelijk.

Wat kunt u straks in de app vinden?

- Nieuws

- Schoolinformatie

- Praktische informatie

- Formulieren die u kunt invullen en verzenden

- Contactgegevens

- Groepspagina (afgeschermd)

- Persoonlijke inbox (afgeschermd)

- Vakantierooster

- Jaarkalender

Wie wil de app testen?

We willen de app zo snel mogelijk in de lucht hebben. Daarvoor moeten we alles goed getest hebben. We zoeken dus ouders die ons daarbij willen helpen. Mocht u de app willen testen en ons helpen, geef dan uw naam door aan Robbert Flim (r.flim@es-ikt.nl).

Herfstvakantie en daarna nog twee extra studiedagen

De herfstvakantie is in de week van 22 t/m 26 oktober. De leerlingen van De Es hebben aansluitend twee extra dagen vrij. Direct na de herfstvakantie heeft het team nog twee studiedagen. Dus de leerlingen hebben maandag 29 oktober en dinsdag 30 oktober ook vrij.

Als directie krijgen we nog wel eens de vraag hoe dat toch zomaar kan. De reden hiervan is duidelijk en eigenlijk simpel:

• Rooster-technisch maken alle leerlingen op De Es dezelfde lesuren. De kleuters maken daardoor meer uren dan een basisschool met traditionele lestijden. In totaal moeten alle leerlingen van De Es wettelijk 940 lesuren per jaar maken. Op onze school zijn dat 960 lesuren.

• Studiedagen koppelen wij op De Es altijd aan vakantieweken. Na de herfstvakantie en voor de voorjaarsvakantie. Bovendien is er ruimte om een extra studieweek in juni in te plannen. Veel scholen plannen deze studiedagen door het hele jaar heen op losse dagen.

De twee studiedagen worden volop benut. Op maandag is er een training op het gebied van het taalonderwijs, gevolgd door een bijeenkomst met de kinderopvang. Dinsdags bezoeken we scholen waar men met het rekenonderwijs werkt, zoals wij nu aan het ontwikkelen zijn. ’s Middags sluiten we af met een teamvergadering, waarin alle zaken rondom de organisatie van school worden besproken.

Woensdag 31 oktober zijn alle leerlingen weer van harte welkom op De Es.

Welkom op De Es

Deze periode zijn er enkele nieuwe leerlingen op De Es gekomen. In het kader van de wet op de privacy, mogen we alleen de voornamen van de kinderen geven. Maar Divani, Jasmin en Dean van harte welkom op jullie nieuwe school. We wensen jullie heel veel plezier en succes toe.

Woensdag 17 oktober zal ook Pip voor het eerst naar De Es gaan. Ook jou wensen we heel veel plezier en geluk toe.

VEILIGHEID BOVEN ALLES…

In deze periode gaan leerkrachten naar de herhalingscursus BHV. Ondanks dat we hopen dat we het niet in praktijk hoeven te brengen is het altijd zeer zinvol om even weer bijgespijkerd te worden op het gebied van EHBO en brandontruiming. We zullen daarom ook voor die tijd een brand-ontruimingsoefening houden op school. Eerst gaan we enkele keren ‘droog’ oefenen, maar we gaan ook op een maandagavond met leerlingen en de brandweer een oefening houden.

Op weg naar een Integraal Kind Centrum van 0-12 jaar

Zoals u gemerkt heeft werken we heel nauw samen met de Peuterspeelzaal in ons gebouw. Uiteraard vraagt alles tijd, overleg en afstemming. Maar de samenwerking is heel erg positief. De wijziging van de tijden is daar een heel goed voorbeeld van, maar er wordt ook samen gespeeld en de thema’s met elkaar besproken. De komende periode werken we verder aan deze samenwerking. Mocht u daarover vragen of opmerkingen hebben, dan horen wij dat graag, zodat we er iets mee kunnen doen.

De samenwerking met de Kinderopvang vraagt helaas wat meer ontwikkeltijd. Toch heeft u in de pers kunnen lezen dat de bouw van een permanente kinderopvang bij onze school nu in een definitief stadium is gekomen. We bespreken alle mogelijkheden om het voor u, maar zeker voor uw kind, zo goed mogelijk te organiseren.

In dat kader willen we graag samen met Columbus Junior onderzoeken hoe groot de belangstelling is voor voorschoolse opvang in ons schoolgebouw. Dit zou kunnen inhouden dat uw kind ’s ochtends van 07.00 tot 08.30 uur in het schoolgebouw opgevangen wordt door medewerkers van Columbus Junior. De overstap van Kinderopvang naar school is dan een hele eenvoudige.

Hieronder vindt u een link naar de enquête.

Matilda presenteert

Matilda presenteert geeft informatie over de nieuwste boeken en andere media voor kinderen en hun ouders. Matilda, hoofdpersoon uit het beroemde boek van Roald Dahl, is dol op lezen en een echte boekenwurm. Elke week leest zij stapels boeken. Soms luistert ze naar een boek of kijkt naar een verfilming van het boek. Zij vertelt vier keer per jaar in 'Matilda presenteert...' wat de leukste boeken, luisterboeken en films zijn. Heel handig wanneer u of uw kind een goed (voor)leesboek zoekt.

Veel leesplezier!

Credits:

Created with images by Rithika Gopalakrishnan - "🍁" • moreharmony - "art artistic blue brown business colorful colourful" • Alexas_Fotos - "first aid box tin can sheet color" • adrian - "Snow-covered mountains over an empty road"

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.