We gaan je missen Sven!

Je kijk op het leven: genieten, genieten en nog eens genieten.

Broodjes zalm, het konden er nooit te veel zijn.

Je gevoel voor humor. En je lak aan mensen die vinden dat het allemaal serieus moet.

Jouw wilde weekend plannen. Het was nooit helemaal duidelijk wat je nou echt precies ging doen....;-) !

Je voorliefde voor goed ondergoed.;-)

En een dubieus drankje op z'n tijd:-)

Mysterieuze poppen

En vrolijke knuffeldieren.

En een goede afterparty was er volgens jou te weinig.

Maar bovenal natuurlijk je skills waarmee je in Amerika schitterde.

Jammer dat je ons moet verlaten. We gaan je missen! :-)

Sven, heel veel succes bij je volgende klus! Blijf ons opzoeken bij de 10e! Groetjes, je collega's van het Innovatieteam!

Credits:

Created with images by Hans - "underpants underwear clothing"

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.