Loading

Jan Barbier Nieuwsbrief #8

13 november 2020 / nieuwsbrief #8

"Dus we liggen nu stil..."

Dit waren de woorden van de Hoofdpiet in het Sinterklaarjournaal afgelopen donderdag.

De spanning is deze week voelbaar in de school. Verlanglijstjes worden gemaakt, uitleg over lootjes trekken en surprise maken in groep 7 en 8, de ouderraad en leerkrachten zijn al druk bezig met alle voorbereidingen en in iedere klas wordt het Sinterklaasjournaal gekeken. Geweldig om te zien hoe dit programma ieder jaar jong en oud weet te boeien. De leerlingen in groep 7 en 8 lachen om de dubbelzinnige grapjes en herkennen de actualiteiten. Een aantal kinderen in groep 4,5 en 6 weet het grote geheim, maar er wordt met de hele klas vol overgave gekeken. ‘Er gaat altijd wat mis, maar nu komt het toch ook wel weer goed?’ En de kinderen in groep 1, 2 en 3 die vinden het zo spannend. ‘Er is een probleem! De kolen zijn op!’.

Het leuke is dat dit allemaal denkvaardigheden zijn die nodig zijn voor probleemoplossend vermogen. Herkennen, benoemen, interpreteren, signaleren, analyseren, creatief denken en reflecteren zijn essentieel om problemen te (h)erkennen en tot een plan te komen om deze problemen op te lossen. Kinderen die op jonge leeftijd denkvaardigheden aanleren ontwikkelen een groter probleemoplossend vermogen en betere studievaardigheden. Ze leren dit vooral door te spelen en te doen. Door te werken in thema’s, verschillende werkvormen aan te bieden, de taalrondes, handelend rekenen en spelen op het schoolplein proberen wij de kinderen uit te dagen om de denkvaardigheden te oefenen en zo zelfstandige mogelijk een probleem op te lossen. In deze nieuwsbrief vertellen wij u daar graag meer over.

Namens het team wensen u een heel fijn weekend toe!

Dag hoor,

Marloes Joosten

Groep 1,2 en 3 werken aan het thema 'gezond eten'. Er werd vers brood gebakken, citrus vruchten geperst, snijbonen gekookt en stoofpeertjes geproefd.

Mijn Rapportfolio

De leerkrachten zijn weer volop bezig om Mijn Rapportfolio te vullen. De startpagina wordt vernieuwd met een nieuwe tekening en eigenschappen van de leerling. Daarnaast kan het zijn dat een groepsleerkracht een doel, iets over het thema of een werkstuk waar een kind trots op is toegevoegd heeft. Dit kan per groep verschillen. Als in januari de citotoetsen zijn afgerond komen de resultaten in MijnRapportfolio te staan. Ook zullen dan de metertjes in het tabblad 'zo ben ik' ververst worden. Tot die tijd staan de gegevens van het afgelopen jaar genoteerd.

Achter de schermen zijn we volop bezig met de verdere ontwikkeling van MijnRapportfolio. Zo zijn we aan het kijken wat we toe willen voegen, hoe we dit vorm willen geven en op welk moment. Hierbij moet u denken aan leerlijnen rekenen, taal en spelling en een leerstijlenoverzicht. Dit kan echter niet in één keer doorgevoerd worden, maar we zijn er mee bezig. We zullen u wat dat betreft op de hoogte houden. Wordt er iets gewijzigd of toegevoegd, dan laten we u dit weten.

Thema 'Herfst': samen onder de paraplu.

Taxonomie van Bloom

Sinds dit schooljaar gebruiken we per thema minimaal 1 keer de taxonomie van Bloom binnen ons onderwijs. De taxonomie van Bloom is een van de meest gebruikte manieren om opdrachten op verschillende niveaus uit te werken.

De taxonomie van Bloom onderscheidt zes niveaus: onthouden, begrijpen, toepassen, evalueren, analyseren, creëren. De eerste drie niveaus van Blooms taxonomie worden ook wel lage orde vragen genoemd, de laatste drie niveaus worden hogere orde vragen genoemd.

Bij hogere orde vragen en opdrachten zijn voor het antwoord of de uitvoering de vaardigheden analyseren, evalueren of creëren nodig. Het zijn vragen en opdrachten die zich richten op:

  • Stimuleren van leerlingen om verder en meer kritisch na te denken
  • Stimuleren van het probleemoplossend denkvermogen
  • Ontlokken van discussie
  • Stimuleren van leerlingen om zelfstandig op zoek te gaan naar informatie

Lagere orde vragen zijn vragen die een beroep doen op onthouden, begrijpen en (deels) toepassen. Dit type vragen is geschikt voor:

  • Evalueren van de voorbereiding en het begrip van leerlingen
  • Herhalen en samenvatten van gegeven informatie

zending

Iedere maandag zamelen wij zendingsgeld in. Vanaf komende week zamelen wij geld in voor de voedselbank.