Loading

BITCOIN MIXERS EEN VEILIG DIGITAAL SPECIAL

Geen munt zo populair op illegale online-marktplaatsen als de bitcoin. Terwijl banken en overheden aandringen op regels, blijven de oprichters dromen van een onafhankelijke wereldmunt.

WITWASSEN

De idealen van de techno-idealisten botsen met wetten, regels en instituten van de dagelijkse realiteit. Dat begint bij de criminelen. Dat criminelen gebruikmaken van de techniek achter de bitcoin, wil volgens de ontwerpers van de munt niet zeggen dat de techniek niet deugt.

De mogelijkheden tot witwassen, ontwijken van kapitaalcontroles, wegpoetsen van tussenpersonen als banken en belastingontwijking, het zorgt ervoor dat de bitcoin veel machtige tegenstanders heeft. Zij vinden het prima als de bitcoin een veelgebruikte digitale munt blijft, maar dan moeten voor de munt wel de normale regels gaan gelden.

Anoniem witwasen middels bitcoin

CRIMINEEL BITCOIN VERKEER

Exacte cijfers over de omvang van het gebruik van de bitcoin door criminelen ontbreken. De schatting van Europol is dat inmiddels 40 procent van het verkeer tussen criminelen in bitcoins plaatsvindt.

De crimineel waande zich aanvankelijk veilig op internet, zeker omdat bij het gebruik van de digitale munt de naam van de eigenaar niet zichtbaar werd. Er wordt inmiddels, zo blijkt onder meer uit een rapportage van het Anti Money Laundering Centre (AMLC) in De Bilt, gezocht naar nog meer anonimiteit.

Zo wordt inmiddels gebruik gemaakt van katvangers, personen die bankrekeningen openen. De katvanger krijgt vervolgens geld op zijn rekening gestort om de bitcoins aan te schaffen of ze te verkopen. Zo kan een criminele organisatie met de bitcoins aan de slag gaan zonder dat de identiteit van de werkelijke eigenaar kan worden vastgesteld.

VEILIGDIGITAAL.COM

IN DE MIX

Om het voor opsporingsdiensten nóg ingewikkelder te maken het spoor van crimineel verkregen vermogen te volgen is er een nieuwe service ontstaan, de zogeheten mixing diensten. Sommige van die diensten, zoals BitLaundry, prijzen hun diensten aan op internet: ‘Uw bitcoins worden zonder spoor witgewassen, onbereikbaar voor zelfs de meest vasthoudende speurder’.

Een bitcoinmixer gooit de bitcoins van zijn klanten in een soort grabbelton

Deze bitcoinmixer, zoals dit nieuwe beroep wordt genoemd, wisselt tegen een stevige commissie van 2 tot 3 procent bitcoins met andere bitcoins waardoor het volgen van de transacties wordt verhinderd. De stroom aan klonen van de bitcoin, er zijn inmiddels 1320 digitale munten, is zo groot dat mix-variaties volop mogelijk zijn. Een bijzondere vorm van mixen is de zogeheten CoinJoin. Een transactie in de bitcoin wordt dan gedaan door meerdere personen tegelijk.

Op zich is het handelen in bitcoins niet strafbaar. Dat wordt het wel als duidelijk is dat het om crimineel verkregen vermogen gaat. De criminele bitcoinhandelaar heeft als fysieke plaats voor de digitale dienstverlening meestal een doodgewone parkeerplaats bij een supermarkt of een fastfood-keten op het oog.

De wisselaar vraagt voor zijn onnavolgbare trucs tussen de 7 en 15 procent commissie en klant en wisselaar weten van elkaar niet meer dan het aantal bitcoins dat gewisseld moet worden, zo blijkt uit onderzoek van het AMLC. En voor wie een eerlijke bitcoinhandelaar zoekt: de reguliere handelaar staat bij de Kamer van Koophandel ingeschreven, heeft een website en is bij de fiscus bekend.

Zoals aangegeven gooit een bitcoinmixer de bitcoins van zijn klanten in een soort grabbelton. De bitcoins worden vervolgens in delen verdeeld over verschillende bitcoin wallets. Na enig tijdsverloop worden de ingelegde ‘besmette’ bitcoins omgewisseld voor delen van bitcoins van andere deelnemers. Hiermee is het digitale spoor van transacties in de openbare blockchain verbroken.

Enkel de bitcoinmixer heeft nog wetenschap van de daadwerkelijk herkomst van de oorspronkelijke aan hem toevertrouwde bitcoins.

De techniek achter bitcoin maakt het mogelijk om anoniem deel te nemen aan het betalingsverkeer.

Het gebruik van een bitcoinmixer is als indicator vergelijkbaar met een dak in een reeks rijtjeshuizen waar als enige geen sneeuw op ligt. Samen met een anonieme tip over de aanwezigheid van een hennepkwekerij mag de politie de woning betreden om te kijken of het (sterke) vermoeden hiervan juist is. Er zijn uiteraard legitieme redenen te bedenken om van de diensten van bitcoinmixers gebruik te maken. In de praktijk worden door bitcoinmixers echter weinig verhullende handelsnamen als ‘BitLaunder’ gevoerd, waarmee duidelijk een bepaalde doelgroep wordt aangesproken.

De techniek achter bitcoin maakt het mogelijk om anoniem deel te nemen aan het betalingsverkeer. Daarmee is ook het risico op witwassen toegenomen. De laatste jaren is het OM steeds actiever geworden in het opsporen en vervolgen van strafbare feiten die met behulp van bitcoins zijn gepleegd. De bitcoin lijkt steeds meer in het vizier van diverse opsporingsinstanties te zitten. Na de aanpak van kwaadwillende bitcoincashers en bitcoinminers richten het AMLC, de FIOD en het OM zich nu op bitcoinmixers. Het gebruik van bitcoinmixers zal aangemerkt worden als indicator van witwassen.

VEILIGDIGITAAL.COM

Wanneer is de bitcoin ontstaan?

In 2009, door een onbekend persoon (of groep personen) die zich bekendmaakte onder het pseudoniem Satoshi Nakamoto. Een centraal gezag is er niet. Het zijn miners en ontwikkelaars die online contact leggen en de beslissingen nemen. Bijvoorbeeld over nieuwe software, zoals vorige maand. Het is niet duidelijk hoeveel bitcoinbezitters er zijn. De meeste schattingen gaan uit van ongeveer 5 miljoen.

Wat is blockchain?

Dat is het systeem waar bitcoin op draait. Een soort Windows van het geld. Een besturingssysteem van geld ziet eruit als een kettingbrief. In elke brief, eigenlijk een bestand, staat een overzicht van transacties van een bepaalde bitcoin. Zo is precies te achterhalen waar de bitcoin is geweest en bij welke betalingen de munt is betrokken. Het besturingssysteem is dus een administratiesysteem.

Wat zijn 'miners'?

Dat zijn de softwareontwikkelaars en technici die nieuwe bitcoins 'delven'. Elke tien minuten komt er in de kettingbrief een nieuwe brief bij. Die brief moet worden verzegeld. De miner die na een puzzeltocht de zegel vindt, krijgt daarvoor 12,5 bitcoins. Dat stimuleert technici om veel tijd, energie en computerkracht te steken in het vinden van munten. Om de paar jaar halveert de beloning, tot deze in 2040 op nul uitkomt. Dan zullen miners niet meer op zoek gaan naar nieuwe munten en zijn alle bitcoins in gebruik. Niemand weet precies hoeveel miners er zijn. Ze werken vaak samen in groepen om bitcoins te vinden. De opbrengst delen ze. Het exacte aantal ontwikkelaars is evenmin bekend. Al staan er ongeveer 400 namen van ontwikkelaars op de officiële website Bitcoin.org. De ontwikkelaars zorgen ervoor dat de techniek achter de bitcoin niet stroperig wordt door het toenemend aantal betalingen.

VEILIGDIGITAAL.COM
Volg Veilig Digitaal via www.facebook.com/veiligdigitaal

© 2019 Veilig Digitaal

Created By
Veilig Digitaal
Appreciate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a copyright violation, please follow the DMCA section in the Terms of Use.