HEJ, VI ÄR LOUDER FAMILY! Vi hjälper er med årets turnéer och mässor.

DÄRFÖR SKA NI ANVÄNDA OSS

TIDSBESPARANDE, KOSTNADSEFFEKTIVT, BÄTTRE RESULTAT

TIDSBESPARNADE: Utifrån er målsättning och era produkter och tjänster tar vi fram ett koncept till er. Vi presenterar konceptet med aktivering och tar fram skisser/ritningar för det visuella samt konstruktion. Ni godkänner och vi säkerställer produktionen och genomförandet. Konceptet kan vara anpassat till en kort period eller betydligt längre period beroende på ert önskemål.
KOSTNADSEFFEKTIVT: Vi har nära kontakt med ett stort antal byggleverantörer över hela Sverige och utomlands. Därför kan vi erbjuda den mest kvalitativa och kostnadseffektiva lösningen för just er. Vi kan in house skapa och producera web, design, film och övrigt material vilket bidrar till större effektivitet och därmed lägre pris.
BÄTTRE RESULTAT: En snygg monter är viktigt. Med vår erfarenhet vet vi också att resultatet för närvaro på mässor och turnéer blir betydligt bättre om man har ett koncept/aktivering. Vi är därför grymma på att skapa aktivitet och interaktion som genererar långsiktigt engagemang för er målgrupp.

EXEMPEL

Här följer ett antal exempel på mässor och turnéer som vi har konceptualiserat, designat, producerat och aktiverat.

FRÅGA OSS REDAN IDAG;

OSS HITTAR DU PÅ 070-898 22 37 ELLER johan.enberg@louder.se

DETTA OCH MYCKET MER KAN VI GÖRA FÖR ER

Louder Family har 12 års erfarenhet som företag. Vi som jobbar har mer än 250 års erfarenhet av marknadsföring inom olika expertområden.

Vi är mästare på taktisk och strategisk marknadsföring och är en heltäckande kommunikationsbyrå som arbetar över en rad discipliner för att skapa mätbara resultat och alltid leverera med säkerhet.

Louder Family är experter på events, web, design, film, PR, taktisk media och mediainvesteringar, taktiskt och strategisk marknadsföring, sponsorskap, produktion och bemanning. Vi säkerställer även konstruktion och bygg och riv.

HÖR AV ER SÅ SER VI TILL ATT NI HÖRS HÖGRE 2017!

ANDERS HAGEN: 070-866 61 03, anders.hagen@louder.se

JOHAN ENBERG: 070-898 22 37, johan.enberg@louder.se

info@louderfamily.com //// www.louderfamily.com

Created By
Linnea Härjerud
Appreciate

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.