Loading

Judaizam (Židovstvo)

Od tri svjetske monoteističke religije, židovska je vjera najstarija te je izvor kršćanstva i islama.

Židovstvo je utemeljeno na vjeri u jednog Boga, koji je stvoritelj i vladar cijeloga svijeta.

Njezin razvoj pratimo od Božje objave Abrahamu, praocu vjere pa do današnjeg dana.

Glavno obilježje židovstva je vjera u Jednog i Jedinog, Vječnog, Pravednog, Nevidljivog Boga, Stvoritelja.

Temeljno učenje židovstva sadržano je u Tori i Talmudu, to su svete knjige židovstva.

Mojsije je središnja osoba židovske vjere. Prvi i najveći od svih proroka koji je izveo izraelski narod iz robstva.

Molitva

Pobožni židov moli tri puta dnevno, kod kuće ili u sinagogi.

Košer

Hrana koju židovi jedu mora biti čista to znači pripremljena u skladu sa židovskim propisima.

Simbol

Simbol židovstva je Davidova zvijezda

Rabin

Židovski vjerski učitelj i tumač Tore. Svećenik.

Vjerski život židova je vrlo intenzivan, osobito u obredima i molitvama, a najviše u slavlju blagdana.

Slike preuzete sa pixabay.com