Minimo FAbuloso games

"Minimo" is een spel waarin je moet overleven door obstakels te ontwijken. Door te tappen op het scherm spring je steeds een klein stukje omhoog waardoor je tussen de muren door kunt.

Er zijn verschillende soorten obstakels, hieronder zie je de meest voorkomende obstakels. In het vorige stukje tekst refereerde ik naar het linker plaatje als "muren". Op het middelste plaatje bewegen de obstakels zodat het moeilijker is om te ontwijken. Op het rechter plaatje draait de middelste cirkel rond, de cirkels eromheen draaien mee. Bij het 2e, 3e en 5e obstakels begint jouw "karakter" te schieten. Deze obstakels kun je neerschieten. Je hebt geen controle over wanneer jouw "karakter" gaat schieten. Ook kun je niet besturen waarheen hij schiet. Bij de verschillende obstakels gebeuren er verschillende dingen als ze geraakt worden door jouw kogels. De meeste obstakels spatten uit elkaar in kleine zwarte blokjes, die naar beneden vallen.

Op het moment dat je het dak, de vloer of een obstakel aanraakt ga je dood. Je moet opnieuw beginnen. Je verdient punten door langs zoveel mogelijk obstakels te komen.

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.