Loading

Kackur Visuals Tankar kring foto

Foton för sociala nätverk handlar mer om känsla än om teknisk perfektion.

BERÄTTELSE

Ett bra fotografi bjuder in till att fantisera sig in i det som händer. Kastar kvinnan en pinne till hunden? Hur känns det månne att barfota vada ut i vattnet?

FÄRGER

Färger talar till oss. Vi kan skapa atmosfär genom att betona färg. Gärna med mänsklig närvaro ifall tillfälle ges. Speciellt när det gäller färgerna rött och grönt är det viktigt att känna till om ett foto skall i tryck så att bildediteringen kan anpassas därefter.

UTRYMME

Beroende på användningsområde är det bra om det i fotografierna ges utrymme för text. Lyckligtvis har jag mångårig erfarenhet av tidningslayout och är van att tänka på slutanvändningen av ett foto.

KÄNSLA

Månljus, eldsken, stjärnklart eller solen som står högt på himlen. En ensam man eller en folksamling. Allt detta om mer därtill påverkar vår uppfattning om en plats och om vi själva vill besöka den.

Created By
Ken Kackur
Appreciate

Credits:

Ken Kackur

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.