Sykkel-VM med Kirkens Bymisjon med hjertet midt i byen

Kirkens Bymisjon gleder seg til å ta fatt på et spennende samarbeid med sykkel-VM i Bergen! Med respekt, rettferdighet og omsorg vil vi være med på å sette vårt preg på sykkel-VM.

Kafé på Danckert Krohn

 • Beste utsikt til VM-løypen
 • Tribune med sitteplasser
 • Folkelig kafé med VM-retter til folkelige priser

Korskirken - åpen 24/7

 • Internasjonale gudstjenester
 • Konserter
 • Retreat - en stille stund
 • Enkel servering i sidekapellet
 • Servering av vafler og kaffe på plassen utenfor Korskirken

Mobil sykkelbarista

 • Kjekt innslag i bybildet
 • Serverer kvalitetskaffe rundt om i byen

Aktivisering av Kirkens Bymisjons gjester

 • Trening og opplæring i sykkelreperasjon
 • Deltakelse i sykkelritt
 • Stolte løypevakter i funksjonærantrekk
 • Sykkeltransport med vann og niste rundt i VM-løypen
 • Hallvardstuens eget band spiller på byens scener (pop, rock)
 • Spektakulær sykkelinstallasjon
 • Utplasserte sykler med løypekart

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.