FITC•AM•X•DAY TWO More DESIGN, TECHNOLOGY AND COOL PEOPLE

Designing for the Experience Age

Robert Lindström and Jakob Nylund

Create Meaningful Experiences

Deze twee noorderlingen noemen zichzelf Digital Storytellers. Ze werkten voor onder andere Disney, Lego en Warner Brothers. Een boeiende case die ze naar voor brachten was de customer journey die ze ontwierpen voor Disney Land Orlando. Een journey die begint bij de booking online en eindigt wanneer de bezoeker weer thuis komt. Deze journey volgt een traject van website, via mobile app tot het bezoek van het park en de nabeleving. Hun focus doorheen de jaren begon bij de desktop in 2007, verschoof naar mobile in 2013 en nu gaan ze VR/AR pad op.

Making Sausages

Stephen Martell

Stick with what people know

Stephen Martell is een Creative Director met 15 jaar ervaring. Hij gaf de bezoekers een kijk op zijn werk methodiek. Als beginnende creative wil je steak serveren maar op termijn heeft hij geleerd dat het vaak meer gaat om worsten maken. Zijn drie grote fases in zijn proces bestaan uit Selling the Sausage, Making The Sausage en Eating the Sausage.

The sausage is a mystery meat, no one needs to know what went in it.

Do More Of What Makes You Happy

Musketon

Luister niet te vaak naar anderen, je weet nooit waar je werk je heen zal leiden.

Musketon, Belgium's finest op FITC. Het verhaal van Musketon is voor velen niet onbekend. Als eenvoudige jongen met een passie voor tekenen wist hij faam te vergaren door consequent zijn werk via social media te verspreiden. Via die weg wist hij de aandacht van enkele grote brands te trekken. Een jaar geleden maakte hij echter een donkere periode mee waar hij openlijk over vertelde. De aanleiding was een mislukte samenwerking met Zeb (Jeans depot) voor wie hij een kledinglijn had geïllustreerd. Hij voelde zich echter niet goed bij het resultaat. Uit frustratie ramde hij zijn hand in een muur en brak het.

Nadien nam hij de beslissing om zich meer bezig te houden met wat hij graag doet. Vanaf zes maart kan je zijn laatste project Vector City bewonderen en komt daar ook een boek van uit. Voor dit project tekende hij meer dan honderd huizen in Illustrator en vulde hij straten met tal van opmerkelijke details en personages.

Isolation and Ingenuity

Raoul Marks

Hacking the Subconcious

De naam doet waarschijnlijk niet meteen een belletje rinkelen maar wie net als ik van is van boeiende TV series heeft misschien al werk van hem gezien. Op zijn palmares prijken de opening titles van onder andere True Detective, Westworld, The Crown en Man in the High Castle.

Raoul is reeds vanaf dag 1 een zelfstandige designer. Hij werkt vaak samen maar nooit in dienst van een Agency. Zijn verhaal vertelt de geneugten maar ook moeilijke aspecten van werken met een beperkt budget tegen een deadline op. Leuk weetje: de prachtige opening title van Westworld werd op zes dagen gemaakt.

Future Design for No UI

Jared Ficklin

Who is the real me?

Jared is een dromer en knutselaar. Hij verkent het liefst de gekste ideeën rond computers, toepassingen en de interactie van de mens met deze zaken.

Hij sloot af met een boeiende uiteenzetting van zijn toekomstvisie van onze technologie. No User Interface. In de toekomst zal technologie niet langer beperkt zijn tot een toestel zoals ene smartphone maar de hele ruimte rondom zijn gebruiker in beslag nemen. We zagen boeiende experimenten waarbij alles op je fysieke bureau kon gebruikt worden om je computer te bedienen of via spraak en gebarentaal je huis te bedienen.

Machine Learning en Artificiële intelligentie vormen de drijvende kracht achter deze nieuwe ontwikkelingen en zullen volgens hem onze technologische toekomst bepalen.

Spamnation

James Veitch

Scam the scammers

James Veitch is een comedian. Vier jaar geleden kon hij zich niet weerhouden van wat allemaal stiekem wel eens willen doen. Hij kreeg een mailtje waarin hij het intrigerende voorstel kreeg om een Afrikaanse prins enkele miljoenen het land uit te helpen sluizen in ruil voor een stevig percentje van de buit. De mail communicatie die hierop volgde is niets minder dan hilarisch.

Nu vier jaar later doet hij dit nog steeds al is het maar om scammers bezig te houden zodat ze geen andere slachtoffers maken. En hij legt de lat steeds hoger. Bij zijn laatste wapenfeit draaide hij de tafel om en probeerde hij de scammer zelf te scammen. Om dit te bereiken bouwde hij een fake website waarop Veitchcoins (Fake Bitcoins) verhandeld kunnen worden. Het verzilveren van de door hem aangeboden Veitchcoins aan de scammer blijkt echter een tijdrovende en onmogelijke opdracht.

Typografics - Zwaarveld 45 - 9220 Hamme

Tel. +32 (0)52 41 45 65 - info@typografics.be

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.