Loading

Tech Féile 2018 MÍLE BUÍOCHAS AS UCHT A BHEITH LINN!

Idir samhlaíocht, cruthaíocht agus spreagadh, bhí neart ionspioráid agus ábhair ceilliúradh ag an gcéad Tech Féile riamh! Féach thíos ar roinnt do buaic phointí an lae!

Bhí an-chuid poiblíocht agus dea thoil ar na méain shóisialta ar an lá. Bhí na daoine óga lárstáitse agus iad i mbun cúrsaí Snapchat do TechSpace agus an chéad uair riamh go raibh Snapchat in úsáid ag ócaid de chuid TechSpace. Bhí sceitimíní ar na daoine óga a gcuid postanna a fheiceáil ar an balla beo meáin soisealta i rith na hócáide nuair a d'úsáid siad #techféile agus #gaeilge2018.

Loretta Ní Ghabháin agus Aghne Ní Chuaniagh, Lorg Media, Evelyn Ní Ghriallais, Gairmscoil na Piarsach, Connacht Tribune De hAoine 4ú Bealtaine.

Féach ar Tech Féile ar an nuacht agus ar meáin shóisialta TG4!

Míle Buíochas do Micheál Ó Ciaraidh TG4 agus Anna Kinsealla a rinne sár-jab mar láithreoirí ar an lá. Thug Caitlín Nic Aoidh ó lucht na h-aimsire TG4 an ghriain go Luimneach le haghaidh an lá speisialta seo! Míle buíochas freisin do Eibhlín Ní Ghriallais a bhí ar Snapchat!

Micheal Ó Ciaraidh, TG4, Caitlín Nic Aoidh, láithreoir aimsire TG4, Anna Kinsella agus Evelyn Ní! Ghriallais

Tháinig siad as gach cúinne den tír, ó Maigh Eo, Cill Chainnaigh go Tiobrad Árann, Luimneach, Gaillimh amach chomh fada le Oileann Árainn. Fiú ó taobh amuigh don réaltra seo...an bealach ar fad ó Chontae Chiarraí!

Cúige Chonnacht...

Pobal Scoil Mhic Dara, Carna, Coláiste na bPiarsach, Rosmuc, Coláiste an Eachréidh, Baile Átha an Rí, Coláiste ColmCille, Indreabhán agus Coláiste Croi Mhuire, An Spideál, Coláiste Chomain, Ros Dhumhach. D'fhreastal Coláiste Naomh Éinne, Inis Mór ar an lá chomh maith!

Cúige Mumhan

Pobalscoil Chorca Dhuibhne, Oidhreacht Chorca Dhuibhne, Co Chiarraí, Gael Choláiste Luimnigh, Gaelscoil Chéitinn, Cluain Meala. D'fhreastal CoderDoJo Chluain Meala agus Bord Oideachais agus Oiliúna Chiarraí ar an ócáid chomh maith!

Cúige Laighean

Choláiste Pobail Osraí, Cill Chainnig

Seo cuid de na príomh staitisticí:

D'fhreastal 200 duine óg ó Ghaelscoileanna agus Scoileanna Gaeltachta

Reachtáil 13 eagraíocht comhpháirtithe ceardlanna sna hilmheáin agus i STEAM.

D'fhreastal 13 scoil agus 3 eagraíocht óige ar Tech Féile.

As na 14 ceardlann a bhí ar siúl, is oideachasóirí TechSpace a reachtáil 3 cinn acu.

Chuaigh an Aimsir ar chamchuairt!

Ba é ag Tech Féile 2018 an chéad uair riamh ar thug lucht na h-aimsire TG4 a chuid treallamh & an scáileáin gorm ar an mbóthar!

Obair dhaoine óga sa Spotsholas!

Cuireadh 18 gearr fhíseáin ar agahidh mar thaispeántas ar an lá. An céad chéim eile- na h-Oscars!

Togra

D'oscail banna ceoil Togra ó Phobalscoil Chorca Dhuibhne an ócáid lena gceoil draíochtúil! Is aoibhinn linn a gcuid ceoil!

Agus seo roinnt grianghraif eile ...

Comhairle Mhaith - Rónán Ó Snódaigh as Kila ag labhairt le Togra. (thuas)
Ionia Ní Chróinín (Moonfish) ag tabhairt tacaíocht i rith ceardlainn Preab Domhain Moonfish.

Na daoine óga i mbun ceoil binn ag an seisiúin Léiriúcháin fuaime/ Open Mic le Foróige!

Ár bhfoireann Tech Féile 2018!

Agus tá muid chomh buíoch dár maoinitheoirí agus dár n-urraitheoirí! Míle buíochas- nár laga Dia sibh!

Clár TechSpace

Arna bainistiú ag Camara Education Ireland

Camara Ireland

Go dtí an chéad bhliain eile...Slán go fóill!

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.