Loading

Vasthouden... samen dat blijvende beeld van liefde maken

Wat blijft is een tastbare herinnering...

Het is even puzzelen maar uiteindelijk is de pose naar tevredenheid.

Iets herkenbaars zoals een speciale ring geeft een extra dimensie aan het uiteindelijke beeld. Zo wordt het beeld nog meer eigen.

Tijd om het alginaat aan te brengen...

Het alginaat (poeder van zeewier) voelt een beetje lobberig aan en, op de juiste manier aangebracht, zuigt het zich tijdens het stollen vacuüm op de huid zodat alle details exact zo worden weergegeven op het beeld.

en wachten tot deze zich heeft gezet.

Als het alginaat is gezet, kan de ondersteunende kap van gips worden aangebracht.

De kap van gips kan worden aangebracht
En intussen de handen niet bewegen...best nog lastig

Maar geduld wordt beloond. De kap kan worden verwijderd en daarna heffen wij het vacuüm op en halen voorzichtig de handen uit de mal.

Voorzichtig het vacuüm verbreken

Het werk zit erop! In het atelier kan er worden begonnen met het opbouwen van het beeld. Een nauwkeurig en tijdrovende klus.

Wij geven ruim voldoende tijd om uit te harden
Na verloop van tijd zal het brons zich zetten naar de tijd en op den duur groene accenten laten zien.

De eerste lagen zijn opgebouwd uit een mengsel met ultra fijn bronspoeder. Daarna wordt de mal afgevuld met een speciale porselein gips.

Kleine oneffenheden worden weggewerkt en gaandeweg krijgt het beeld steeds meer zijn eigen 'gezicht'. Het patineren zorgt uiteindelijk voor de gewenste kleur.

Dankbaar als wij later mogen horen:

" Trots om dit beeld thuis te mogen hebben "

Egginkstraat 31 | 7975 PH Uffelte

www.bodycasting.gallery | info@bodycasting.gallery | 06 - 411 555 08

Created By
Bodycasting Gallery
Appreciate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.