VORMGEVEN - ROBBERT KOLKMAN 1GA2 PERIODE 3 - OPDRACHT 1

Ik heb Plague Inc. als onderzoek voor de vormgeving opdracht.

Het algemene scherm als je in-game zit.

Het is de bedoeling dat je met een virus die je zelf maakt, de hele wereld infecteerd en uitroeid. Er zijn in-game extra schermpjes die informatie over de virus, gebieden, geneesmiddelen etc. bevatten die je kunt openen door op een knopje te tappen. Voor de rest komen er soms pop-ups van infecties ergens op het scherm zoals hierboven te zien is waar je op kunt tappen om extra dingen te unlocken zoals mutatiepunten om de virus sterker te maken, of anti-geneesmiddel pop-ups om de ontwikkeling van geneesmiddelen te vertragen. Behalve dat zijn er geen extra mogelijkheden om de game te besturen. Het is een redelijk simpel, maar grote game die heel veel uitgangspunten kan hebben. Deze game begon als een mobile game maar is vervolgens uitgebreid naar pc gaming.

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.